Вакансия закрыта

Вероятно, работодатель нашел резюме нужного кандидата в базе резюме robota.ua
А ваше резюме есть в базе?
Создать резюме
Внимание! Это - архив вакансий. Вакансии, которые Вы здесь найдете, неактуальны и помещены сюда исключительно в ознакомительных целях.
26.09.2021

Головний спеціаліст

5 540 грн.

Нова державна служба України
Государственный сектор
  • Регион:Чернигов

Кваліфікаційні вимоги

Освіта: Ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра, бажано в галузі знань «Інформаційні технології»

Досвід роботи: без досвіду роботи

Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою, підтверджене Державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови

Володіння іноземною мовою: без вимог

 

Вимоги до компетентності

Цифрова грамотність - вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

- вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;

- здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

- здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

- вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків; вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

- здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку

- вміння проводити координацію побудови і впровадження комплексної системи захисту інформації, подальше супроводження, забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту, безпеки інформаційних технологій, антивірусний захист, використання захищених носіїв інформації;

Відповідальність, якісне виконання поставлених завдань та самоорганізація усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати;

- чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

уміння самостійно організовувати свою діяльність та час, визначати пріоритетність виконання завдань, встановлювати черговість їх виконання

Ефективність координації з іншими - здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;

- уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль

 

Посадові обов'язки

Організовує впровадження в роботі суду комп’ютерних технологій:

Встановлення та забезпечення працездатності комп’ютерного обладнання, комплексів технічної фіксації судового процесу, запровадження комп’ютерних програм статистичної звітності, автоматизованої системи електронного документообігу та створення локальної комп’ютерної мережі, підключення до корпоративної мережі по виділеному захищеному каналу та встановлення в суді спеціального комп’ютерного обладнання тощо, та забезпечує здійснення відповідного моніторингу;

Здійснює обслуговування та моніторинг працездатності програмного забезпечення та мережного обладнання комп’ютерної мережі;

Забезпечує моніторинг введення в експлуатацію та організовує обслуговування комп’ютерної мережі суду, поточне адміністрування мережного обладнання локальної комп’ютерної мережі, адміністрування контролера домену та серверів комп’ютерної мережі;

Організовує створення копій електронної інформації користувачами та забезпечує ведення архіву інформаційних ресурсів суду. Забезпечує регулярну архівацію даних, які зберігаються на серверах, у тому числі зняття копій бази даних.

Здійснює адміністрування автоматизованих робочих місць працівників апарату суду:

Проводить аналіз стану інформаційного забезпечення суду та вносить щодо вдосконалення форм і методів роботи суду в частині інформаційного забезпечення діяльності, надає відповідні звіти.

Здійснює контроль за працездатністю комп’ютерної та оргтехніки суду, яка знаходиться на балансі суду, вносить пропозиції керівництву суду про необхідність ремонту, обслуговування, заміни зазначеного обладнання.

Забезпечує адміністрування та постійне оновлення інформації на веб-сайті суду у складі веб-порталу «Судова влада України».

Здійснює заходи з технічного захисту інформації з обмеженим доступом, яка містить відомості, що становлять державну таємницю.

Здійснює контроль за наявністю та використанням посадовими особами суду електронно-цифрових підписів.

Організовує та виконує роботи з визначення вимог до захисту інформації, проектування, розроблення і модернізації комплексної системи захисту інформації;

Організовує роботи із захисту інформації та забезпечує контроль за станом захищеності WEB-сторінки та інші

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

- - безстроково;

- - строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

 

Умови оплати праці

- 7 група оплати праці, посадовий оклад – 5540 грн;

- надбавка за вислугу років відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, за наявності стажу державної служби;

- надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами);

- за наявності достатнього фонду оплати праці – інші доплати та премії відповідно до статей 50, 52 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII.

 

Термін подачі заявок: 2021-09-27