Вакансия закрыта

Вероятно, работодатель нашел резюме нужного кандидата в базе резюме robota.ua
А ваше резюме есть в базе?
Создать резюме
Внимание! Это - архив вакансий. Вакансии, которые Вы здесь найдете, неактуальны и помещены сюда исключительно в ознакомительных целях.
04.05.2021

Головний спеціаліст Кілійського відділу державної служби України

5 300 грн.

Нова державна служба України
Государственный сектор
  • Регион:Одесса

Кваліфікаційні вимоги

Освіта - вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра за напрямом «Ветеринарна медицина» або «Ветеринарія»

Досвід роботи - не потребує

Володіння державною мовою - вільно

Володіння іноземною мовою - не потребує

 

Вимоги до компетентності

Аналітичні здібності:

- здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірність;

- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

- вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи.

Якісне виконання поставлених завдань:

- чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

-комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

-розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення.

Відповідальність:

- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.

 

Посадові обов'язки

1. Виконує роботу щодо забезпечення діяльності Відділу. Забезпечує виконання покладених на Відділ завдань.

2. Організовує та здійснює у межах повноважень, передбачених законодавством, державний контроль за об’єктами санітарних заходів та об’єктами державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду.

3. Бере участь у розробці проектів наказів, розпоряджень, окремих положень комплексних державних програм з питань, що належать до компетенції Відділу.

4. Здійснює державний контроль за впровадженням постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).

5. Організовує проведення державного аудиту постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках.

6. Розробляє проекти планів щорічного державного контролю та плани державного моніторингу відповідно до закону.

7. Розробляє, виконує та/або організовує виконання загальнодержавних програм та/або планів у галузі ветеринарної медицини, у тому числі державного моніторингу залишкових кількостей ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, харчових продуктах тваринного та рослинного походження, кормах, небезпечних факторів та показників безпечності та окремих показників якості харчових продуктів у визначених сферах.

8. Бере участь у розробленні заходів, вимог щодо окремих показників якості харчових продуктів, кормів, технічних регламентів та стандартів.

9. Здійснює ведення реєстру операторів ринку та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл та організує проведення державної реєстрації потужностей та здійснює ведення державного реєстру потужностей операторів ринку.

10. Здійснює підготовку та готує звіти з питань безпечності харчових продуктів та кормів та аналітичні інформації.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5300,00 грн., інші виплати відповідно до ст. 52 Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

 

Термін подачі заявок: 2021-05-06