Вакансия закрыта

Вероятно, работодатель нашел резюме нужного кандидата в базе резюме robota.ua
А ваше резюме есть в базе?
Создать резюме
Внимание! Это - архив вакансий. Вакансии, которые Вы здесь найдете, неактуальны и помещены сюда исключительно в ознакомительных целях.
21.04.2021

Начальник Великоолександрівської державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі

6 300 грн.

Нова державна служба України
Государственный сектор
  • Регион:Херсон

Кваліфікаційні вимоги

Ступінь вищої освіти не нижче магістра за фахом, бажано, фінансово-економічного спрямування

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Вільне володіння державною мовою

 

 

Посадові обов'язки

1) Керівництво та організація роботи ДПІ:

- забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на державну податкову інспекцію;

- забезпечення виконання плану роботи державної податкової інспекції що стосується роботи ДПІ;

- здійснення моніторингу та контролю за виконанням працівниками державної податкової інспекції посадових обов’язків, правил внутрішнього трудового та службового розпорядку

- несе повну матеріальну відповідальність за збереження майна у порядку встановленим законодавством

2) Забезпечення організації роботи та здійснення контролю з питань:

- співпраці з інститутами громадянського суспільства, представниками бізнес-спільноти, сприяння участі громадськості у реалізації державної політики за напрямами діяльності ДГІС, організація роз’яснювальної роботи у ЗМІ щодо практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції ДПС, інформування громадськості про реалізацію податкової політики та політики у сфері адміністрування єдиного внеску через мережу Інтернет та інформування суспільства про показники роботи, напрями та підсумки діяльності ГУ ДПС , моніторинг та аналіз інформаційного простору;

- організації особистого прийому громадян посадовими особами ГУ ДПС та розгляду звернень громадян, забезпечення доступу до публічної інформації, організація діловодства та контроль за розглядом звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації, інформаційно-аналітичне забезпечення;

- реєстрації та обліку платників податків, реєстрації фізичних осіб - платників податків, формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, реєстрації платників ПДВ, реєстрації платників акцизного податку з реалізації пального;

- обліку об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, рахунків платників податків, реєстрації та обліку реєстраторів розрахункових операцій, книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок, забезпечення обліку платників єдиного внеску, надання адміністративних послуг;

- приймання і комп’ютерної обробки податкової та іншої звітності;

- приймання податкової, фінансової та іншої звітності платників засобами телекомунікацій;

- ведення реєстру страхувальників, Реєстру волонтерів антитерористичної операції, формування та ведення Реєстру отримувачів бюджетної дотації;

- роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до законодавства;

- діяльності Центрів обслуговування платників;

- сервісного обслуговування платників;

- діловодства та контроль за розглядом звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації;

- контролю за дотриманням чинного законодавства при застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, роботи, пов’язаної із своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору, контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків, зборів, внесків самозайнятими особами (зокрема ПДФО, єдиного податку, рентної плати, екологічного податку, військового збору), щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати єдиного внеску;

- проведення звірки за письмовою заявою платників податку на майно з фізичних осіб (податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю)

3) Надання обов’язкових до виконання доручень працівникам структурного підрозділу з питань, що належать до його функціональних повноважень, контроль за їх виконанням

4) Організація розробки положення про самостійний структурний підрозділ, погодження та надання на затвердження керівництву ГУ ДПС

5) Розробка посадових інструкцій на посади кожного працівника (заступника керівника) структурного підрозділу, їх погодження та надання на затвердження керівництву ГУ ДПС, організація планування роботи структурного підрозділу

6) Підготовка пропозицій та (або) прийняття рішень щодо:

- кадрових питань;

- розгляду вхідної кореспонденції;

- стану організації роботи структурного підрозділу

7) Участь у нарадах, які проводять місцеві органи виконавчої влади, участь у роботі Колегії ГУ ДПС, заслуховуваннях, нарадах, що проводить керівництво ГУ ДПС, у підготовці матеріалів для виступів керівництва ГУ ДПС перед представниками засобів масової інформації (далі - ЗМІ)

8) Розробка та внесення в установленому порядку начальнику ГУ ДПС проектів організаційно-розпорядчих документів з питань, що належать до сфери діяльності ГУ ДПС; інформаційних та аналітичних матеріалів відповідно до компетенції структурного підрозділу

9) Організація виконання в структурному підрозділі існуючих вимог щодо захисту інформації (режиму секретності) в автоматизованих системах (автоматизованих робочих місць) працівниками структурного підрозділу

10) Розгляд та погодження у межах компетенції проектів нормативно-правових актів, скликання та проведення нарад з питань, що належать до компетенції структурного підрозділу, взаємодія зі структурними підрозділами ГУ ДПС для прийняття узгодженого рішення

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення.

Строк призначення особи, яка досягла 65 річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 6300 гривень, надбавка за вислугу років відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу», надбавка за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року №15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами), за результатами роботи та за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

 

Термін подачі заявок: 2021-04-27