Вакансия закрыта

Вероятно, работодатель нашел резюме нужного кандидата в базе резюме robota.ua
А ваше резюме есть в базе?
Создать резюме
Внимание! Это - архив вакансий. Вакансии, которые Вы здесь найдете, неактуальны и помещены сюда исключительно в ознакомительных целях.
04.05.2021

Заступник начальника відділу фінансово-економічного та матеріально-технічного забезпечення - заступник головного бухгалтера

6 700 грн.

Нова державна служба України
Государственный сектор
  • Регион:Одесса

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра,

за спеціальностями «Облік та оподаткування», «Економіка».

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

 

Вимоги до компетентності

Вільне володіння державною мовою

Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).

Навички роботи в автоматизованих системах управління документами та з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 

Посадові обов'язки

1) розроблення та здійснення заходів, спрямованих на дотримання фінансової дисципліни та раціональне використання ресурсів. Організація роботи з ведення бухгалтерського обліку зобов’язань і господарських операцій (реалізація послуг, розрахунків з постачальниками та замовниками за надані послуги, рух грошових коштів на валютних і гривневих рахунках).

2) забезпечення правильного та своєчасного обліку основних засобів, майна, зобов’язань, матеріальних цінностей, грошових коштів, наданих платних послуг. Підготовка даних для включення їх до фінансової звітності, складання окремих її форм.

3) забезпечення своєчасного відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних із рухом грошових коштів та обліком витрат. Забезпечення зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності.

4) проводення інструктажів матеріально відповідальних осіб з питань обліку і збереження цінностей, що перебувають на їх повній матеріальній відповідальності. Контроль за прийманням - передачею справ і майна, скаладання актів.

5) участь у проведені інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, зобов’язань; з документальних ревізій у підрозділах. Відповідає за здійснення внутрішнього контролю у відділі.

6) приймає участь в оформленні матеріалів щодо нестач і розкрадання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, контролює передачу цих матеріалів слідчим і судовим органам. Вживає заходів щодо попередження нестач, незаконного витрачання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства.

7) аналіз нормативних, методичних та довідкових документів з питань організації та ведення бухгалтерського обліку, у т. ч. відстежує зміни у законодавстві з бухгалтерського обліку, для забезпечення виконання вимог законодавства під час ведення бухгалтерського обліку та його удосконалення. Підготовка проєктів наказів та інших документів щодо діяльності відділу.

8) контролює утриманням в належному стані будівель, приміщень і територій архіву, згідно з правилами та нормами промислової санітарії і пожежної безпеки. Приймає участь у розробці заходів щодо енергозбереження та ресурсозбереження в архіві. Організація роботи по ремонту, профілактиці комп’ютерної та офісної техніки в архіві.

9) організація та участь у проведенні процедури закупівель в інтересах архіву. Складання річного плану закупівлі за державні кошти товарів, робіт та послуг. Контроль при складанні технічної документації, звітування щодо закупівлі товарів, робіт на послуг за державні кошти.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду.

Строкове призначення для особи, яка досягла 65 – річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно.

 

Умови оплати праці

1) посадовий оклад - 6700 грн.;

2) надбавка за вислугу років на державній службі на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;

3) надбавка до посадового окладу за ранг - відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами);

4) інші доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

 

Термін подачі заявок: 2021-05-05