Вакансия закрыта

Вероятно, работодатель нашел резюме нужного кандидата в базе резюме robota.ua
А ваше резюме есть в базе?
Создать резюме
Внимание! Это - архив вакансий. Вакансии, которые Вы здесь найдете, неактуальны и помещены сюда исключительно в ознакомительных целях.
17.04.2021

Директор департаменту капітального будівництва та інвестиційної діяльності облдержадміністрації

12 000 грн.

Нова державна служба України
Государственный сектор
  • Регион:Кропивницкий

Кваліфікаційні вимоги

Освіта - Вища

Ступінь вищої освіти - Не нижче магістра

Досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Володіння державною мовою - Вільно

 

Вимоги до компетентності

Аналіз політики та планування заходів з її реалізації

здатність ідентифікувати суспільно значущу проблему, вирішення якої потребує формування відповідної державної політики та формулювати варіанти її вирішення;

здатність застосовувати методи та інструменти аналізу політики, визначати позицію ключових заінтересованих сторін;

уміння визначати сильні та слабкі сторони альтернативних варіантів вирішення проблеми, можливості та загрози їх реалізації;

здатність розробляти та обґрунтовувати рекомендований план дій, визначати критерії/індикатори їх виконання та очікувані результати реалізації.

Управління проєктами

орієнтація на застосування інструментів проєктного менеджменту, в тому числі з використанням цифрових технологій, вибір найбільш оптимальних методів планування часу та шляхів досягнення результату;

вміння ідентифікувати проблему та її причини, обґрунтувати альтернативи її вирішення;

здатність визначити обмеження проєкту (час, ресурси, зміст) та їх взаємозв’язок із якістю проєкту, бачення кінцевого результату (продукту) проєкту.

Управління організацією роботи чітке бачення цілі;

ефективне управління ресурсами;

чітке планування реалізації;

ефективне формування та управління процесами.

Доброчесність

здатність спрямовувати власні дії на захист публічних інтересів, утримуватись від конфлікту між приватними та публічними інтересами, ефективно розпоряджатись державними ресурсами;

здатність дотримуватися правил етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості, підзвітності;

усвідомлення обмеження у виявленні переваг, прихильності та/або негативного ставлення до окремих фізичних та юридичних осіб, політичних партій, громадських, релігійних та інших організацій.

Знання законодавства у сфері

1) Закону України ’Про інвестиційну діяльність’;

2) Закон України ’Про регулювання містобудівної діяльності’;

3) Закон України ’Про основи містобудування’;

Знання системи капітального будівництва та інвестиційної діяльності

Здійснення контролю, відповідно до чинного законодавства, функцій замовника будівництва по об’єктах житлово-комунального, соціального та іншого призначення.

Сприяння впровадженню у будівництво прогресивних проєктних рішень, нових технологій, будівельних матеріалів, конструкцій та виробів.

Сприяння залученню внутрішніх та зовнішніх інвестицій та кредитів в економіку області.

Створення умов для розвитку соціальної інфраструктури у сфері інвестицій.

 

Посадові обов'язки

Забезпечення дотримання законодавства у галузі будівництва.

Погодження і затвердження проєктно-кошторисної документації.

Підготовка геодезичної основи для будівництва, передачп підрядній організації будівельного майданчика.

Подання до органів державного архітектурно-будівельного контролю відомостей щодо відповідальних інженерно-технічних працівників організацій, що безпосередньо здійснюють будівництво об’єктів і технічний нагляд.

Виконання пусконалагоджувальних робіт і підготовку об’єктів до експлуатації.

Контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування та надання методичної допомоги з питань здійснення наданих їх законом повноважень органів виконавчої влади у межах компетенції Департаменту.

Складання та подання на затвердження в установленому чинним законодавством порядку титульні списки будов та проєктно-вишукувальних робіт.

Розміщення відповідно до чинного законодавства замовлення на проєктно-вишукувальні роботи, укладає з проєктними організаціями договори на розробку проєктно-кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за будівництвом.

Підготовка та подання пропозицій щодо консервації та розконсервації припинених будівництвом об’єктів.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 12000 грн.,

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України ’Про державну службу’,

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 ’Питання оплати праці працівників державних органів’ (із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-04-23