Вакансия закрыта

Вероятно, работодатель нашел резюме нужного кандидата в базе резюме robota.ua
А ваше резюме есть в базе?
Создать резюме
Внимание! Это - архив вакансий. Вакансии, которые Вы здесь найдете, неактуальны и помещены сюда исключительно в ознакомительных целях.
26.01.2021

Директор Департаменту житлової політики та благоустрою

20 400 грн.

Нова державна служба України
Государственный сектор
  • Регион:Киев

Кваліфікаційні вимоги

Освіта - вища, ступінь не нижче магістра.

Досвід роботи - досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

Володіння державною мовою - вільне володіння державною мовою.

 

 

Посадові обов'язки

1) забезпечення формування та реалізація державної житлової політики і політики у сфері благоустрою населених пунктів;

2) забезпечення формування та реалізація державної політики з питань державної підтримки забезпечення громадян житлом, підготовка і внесення пропозицій щодо підвищення ефективності державної політики у цій сфері;

3) забезпечення виконання у межах компетенції державних цільових програм у житловій сфері та у сфері благоустрою населених пунктів;

4) розроблення та забезпечення виконання у межах компетенції Департаменту державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів;

5) здійснення аналізу стану житлової сфери та сфери благоустрою населених пунктів, а також ефективності їх функціонування; підготовка пропозицій щодо напрямів реформування та визначення стратегій їх розвитку;

6) сприяння залученню інвестицій у житлову сферу та у сферу благоустрою населених пунктів шляхом впровадження механізму державно-приватного партнерства;

7) здійснення співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями щодо залучення інвестицій, кредитів та грантів, технічної допомоги для розвитку житлової сфери та сфери благоустрою населених пунктів;

8) підготовка у межах компетенції пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері контролю житлово-комунального господарства;

9) забезпечення у межах компетенції технічного регулювання у житловій сфері та у сфері благоустрою населених пунктів;

10) розроблення та участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що відносяться до компетенції Департаменту, а також у встановленому порядку їх погодження та прийняття;

11) здійснення організаційного, нормативно-правового та методологічного забезпечення виконання завдань з реформування житлової сфери та сфери благоустрою населених пунктів;

12) здійснення цифрової трансформації у сферах віднесених до компетенції Департаменту;

13) забезпечення виконання інших функцій в межах компетенції Департаменту, що випливають із покладених на Мінрегіон завдань.

Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє та бере участь у розробленні нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Департаменту, а також забезпечує в установленому порядку їх погодження та прийняття і погоджує проекти нормативно-правових актів, що надійшли від інших центральних органів виконавчої влади;

2) здійснює організаційне забезпечення з питань державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла, формування житлового фонду соціального призначення, розгортання молодіжного житлового будівництва, кредитування індивідуальних сільських забудовників, реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду;

3) забезпечує формування та реалізацію державної житлової політики і політики у сфері благоустрою населених пунктів;

4) забезпечує у межах компетенції перевірку, перегляд, скасування нормативно-правових актів у сферах, що належать до компетенції Департаменту;

5) готує експертні висновки до законопроектів, що зареєстровані у Верховній Раді України з питань, що належать до компетенції Департаменту;

6) подає пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку житлової сфери та сфери благоустрою населених пунктів на підставі аналізу статистичних показників функціонування цих сфер;

7) готує пропозиції щодо напрямів реформування житлової сфери та сфери благоустрою населених пунктів;

8) У межах компетенції розробляє та подає на затвердження:

- порядки, стандарти, норми і правила у житловій сфері та у сфері благоустрою населених пунктів;

- уніфіковані форми актів перевірок, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) з питань, що належать до його компетенції;

-інструкції з проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна;

- у визначених законом випадках форм типових договорів у житловій сфері та у сфері благоустрою населених пунктів.

9)у межах компетенції забезпечує виконання державних цільових програм та розробляє і забезпечує виконання державних і регіональних програм у сфері благоустрою населених пунктів;

10)розробляє нормативно-технічні документи, а також щодо закупівлі наукових досліджень комплексного характеру з питань, що належать до компетенції Департаменту;

11) здійснює, в межах компетенції, підготовку аналітичних матеріалів та моніторинг стану виконання державних житлових програм, відповідальним по яким визначено Департамент;

12) в межах компетенції здійснює координацію діяльності структурних підрозділів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції Департаменту;

13) бере участь у підготовці бюджетного запиту та пропозицій до проекту Державного бюджету України на відповідний рік на підставі результатів узагальнення проблемних питань забезпечення фінансовими ресурсами програм державної підтримки забезпечення громадян житлом, відповідальним по яким визначено Департамент;

14) бере участь у складенні встановленої звітності щодо реалізації житлових програм за рахунок програм та субвенцій, головним розпорядником коштів за якими є Мінрегіон та відповідальним по яким визначено Департамент і подає необхідні пропозиції в межах компетенції;

15) координує діяльність Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»;

16) бере участь у вивченні та поширенні прогресивного світового і вітчизняного досвіду, аналізі пропозицій громадян, наукових, інших установ і організацій з питань, віднесених до компетенції Департаменту;

17) готує пропозиції щодо вдосконалення механізмів інвестування та фінансування у житловій сфері та у сфері благоустрою населених пунктів;

18) в межах компетенції готує пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у житловій сфері та у сфері благоустрою населених пунктів;

19) сприяє відповідно до законодавства забезпеченню виконання міжнародних договорів України; забезпечує здійснення адаптації національного законодавства до законодавства ЄС з питань, що належать до компетенції Департаменту; здійснює заходи щодо імплементації в національне законодавство положень міжнародних договорів, стороною яких є Україна, подає пропозиції щодо розвитку міжнародного співробітництва та укладення міжнародних договорів України в межах компетенції Департаменту;

20) забезпечує здійснення цифрової трансформації у сферах віднесених до компетенції Департаменту;

21) готує пропозиції щодо укладення міжнародних договорів з питань, що належать до компетенції Департаменту.

22) здійснює аналіз причин виникнення надзвичайних та аварійних ситуацій, що виникають на об’єктах житлової сфери та сфери благоустрою населених пунктів;

23) здійснює співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями щодо залучення інвестицій, кредитів та грантів, технічної допомоги для розвитку житлової сфери та сфери благоустрою населених пунктів;

24) готує матеріали та пропозиції на засідання колегії, Науково-технічної ради Мінрегіону з питань, що належать до компетенції Департаменту;

25) забезпечує ведення Реєстру осіб, які пройшли професійну атестацію за професією «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)»;

26) забезпечує ведення Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

27) організовує проведення щорічного всеукраїнського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадськогопорядку», щорічної акції «За чисте довкілля» та Дня благоустрою територій населених пунктів;

28) веде статистичне спостереження та моніторинг з питань, що належать до компетенції Департаменту;

29) здійснює збір, узагальнення та аналіз інформації щодо використання державних коштів на розвиток житлової сфери та сфери благоустрою населених пунктів, підготовку і надання звіту про стан використання державних коштів керівництву Мінрегіону, відповідним центральним органам виконавчої влади;

30) здійснює супроводження використання бюджетних коштів, що виділяються Мінрегіону як головному розпоряднику бюджетних коштів для виконання відповідних програм, забезпечує моніторинг та контроль за їх цільовим та ефективним використанням;

31) формує пропозиції щодо проведення науково-дослідних робіт, здійснює координацію наукових досліджень з питань, що належать до компетенції Департаменту;

32) бере участь у процедурі погодженні відповідно до законодавства призначення на посади та звільнення з посад керівників підзвітних і підконтрольних Мінрегіону структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

33) забезпечує роботу консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Мінрегіону з питань, що належать до компетенції Департаменту.

34) оприлюднює інформацію про діяльність Мінрегіону на офіційному веб-сайті Мінрегіону, організовує в установленому порядку проведення конкурсів, семінарів, конференцій, конгресів з питань, що належать до компетенції Департаменту;

35) інформує та надає роз’яснення щодо реалізації державної політики у відповідних сферах;

36) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, юридичних осіб, звернення та запити народних депутатів України, запити на інформацію з питань, що належать до компетенції Департаменту;

37) здійснює співпрацю із структурними підрозділами апарату Мінрегіону з питань, віднесених до компетенції Департаменту;

38) забезпечує виконання інших функцій в межах компетенції Департаменту, що випливають із покладених на Мінрегіон завдань.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства.

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 19 900,00 грн.,

надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу» (3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу),

надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів»,

інші виплати, премії – у разі встановлення

 

Термін подачі заявок: 2021-01-28