Вакансия закрыта

Вероятно, работодатель нашел резюме нужного кандидата в базе резюме robota.ua
А ваше резюме есть в базе?
Создать резюме
Внимание! Это - архив вакансий. Вакансии, которые Вы здесь найдете, неактуальны и помещены сюда исключительно в ознакомительных целях.
16.10.2020

Головний спеціаліст управління (юрист)

8 500 грн.

Нова державна служба України
Государственный сектор
 • Регион:Одесса

Кваліфікаційні вимоги

Освіта вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра (юридична освіта)

Досвід роботи не потребує

Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою

Володіння іноземною мовою не обов'язкове

 

 

Посадові обов'язки

 1. Організовувати та забезпечувати функціонування внутрішнього контролю та управління ризиками.
 2. Забезпечувати правильне застосування в установі нормативно-правових актів та інших документів, подавати керівникові пропозиції щодо вирішення правових питань, пов'язаних з діяльністю територіального центру.
 3. Розробляти та брати участь у розробленні проектів актів та інших документів з питань діяльності територіального центру.

4 Проводити юридичну експертизу проектів актів та інших документів, підготовлених структурними підрозділами територіального центру, погоджувати (візувати) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів або осіб, що їх заміщують. У разі виявлення невідповідальності проекту акта чи іншого документа вимогам законодавства подавати заінтересованому структурному підрозділу вмотивовані пропозиції щодо приведення його у відповідність із законодавством.

 1. Інформувати військового комісара про необхідність вжиття заходів для внесення змін до наказів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування.
 2. Організовувати роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), брати участь у їх підготовці та здійсненні контролю за виконанням, давати правову оцінку проектам таких договорів (контрактів). Проекти договорів (контрактів) погоджуються (візуються) юридичною службою за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів або осіб, що їх заміщують.
 3. Брати участь у забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів установи в разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов'язань.
 4. Організовувати претензійну та позовну роботу, проводити аналіз її результатів.
 5. Сприяти своєчасному вжиттю заходів до усунення порушень, зазначених у документах прокурорського реагування, судових рішеннях, відповідних документах правоохоронних і контролюючих органів.
 6. Подавати військовому комісару пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення діяльності територіального центру, висновки стосовно правомірності списання матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, непродуктивних витрат та правову оцінку фактам нестач, крадіжок, безгосподарності, випуску недоброякісної продукції, псування майна.
 7. Розглядати матеріали про відшкодування матеріальної шкоди за рахунок винних осіб, що готуються відповідними структурними підрозділами на основі економіко-правового аналізу даних бухгалтерського обліку і статистичної звітності, інших документів фінансово-господарської діяльності військового комісаріату та матеріалів перевірок, проведених правоохоронними і контролюючими органами.
 8. Сприяти дотриманню законності у реалізації прав трудового колективу територіального центру під час вирішення виробничих та соціальних питань.
 9. Разом із заінтересованими структурними підрозділами територіального центру брати участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової та військової дисципліни, забезпечення охорони праці на виробництві.
 10. Надавати правову допомогу працівникам та військовослужбовцям територіального центру, які потребують соціального захисту.
 11. Забезпечувати правильне застосування норм трудового, житлового, пенсійного та іншого законодавства, що стосуються прав і законних інтересів військовослужбовців і працівників територіального центру, подавати пропозиції військовому комісару щодо поновлення порушених прав.
 12. Вести облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечувати підтримання їх у контрольному стані та зберігання
 13. Збирати інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях.
 14. Організувати і проводити роботу, спрямовану на підвищення рівня правових знань військовослужбовців і працівників територіального центру, роз'яснювати практику застосування законодавства, надавати консультації з правових питань.
 15. Про результати виконання доручених завдань, наслідки розгляду судових

справ за участю головного спеціаліста він зобов'язаний негайно, а стосовно прийнятих судових рішень - й письмово, повідомляти військового комісара.

 1. Роз'яснювати законодавство з питань забезпечення соціальними виплатами

осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей.

 1. Сприяти особам, звільненим з військової служби у Збройних Силах України,

а також членам їх сімей в оформленні документів для призначення пільг і допомог.

 1. Вести облік осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України,

крім військовослужбовців строкової служби (далі - особи, звільнені з військової служби), які проживають на відповідній території, з урахуванням вимог Закону України 'Про захист персональних даних' для оформлення документів, що додаються до пенсійної справи відповідно до Закону.

 1. Приймати від осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей

документів для призначення органами Пенсійного фонду України (далі - органи, що призначають пенсії) пенсій відповідно до Закону та надсилання їх в Одеський обласний ТЦК та СП.

 1. Сприяти особам, звільненим з військової служби, у своєчасному огляді

медико-соціальними експертними комісіями (далі - МСЕК), якщо їх право на пенсію або пільги пов'язане із встановленням інвалідності.

 1. Розглядати звернення, які надходять до Київського РТЦК та СП м. Одеси, з

питань забезпечення соціальними виплатами колишніх військовослужбовців і членів їх сімей, видача пенсіонерам довідок та інших документів, передбачених чинним законодавством.

 1. Сприяти особам, звільненим з військової служби у Збройних Силах України,

Міністерстві оборони колишнього Союзу РСР, та членам їх сімей в оформленні документів, необхідних для призначення в належних випадках одноразової грошової допомоги в разі встановлення інвалідності (часткової втрати працездатності).

 1. Визначати осіб, які мають право на призначення одноразової грошової

допомоги в разі загибелі (смерті) військовослужбовця Збройних Сил України (особи, звільненої з військової служби, яка померла протягом року після звільнення її з військової служби, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку, пов'язаних з проходженням військової служби), та прийняття від них документів, необхідних для призначення одноразової грошової допомоги відповідно до чинного законодавства.

 1. Визначати осіб, яким призначено пенсію відповідно до Закону та які

потребують санаторного лікування, надання допомоги щодо виділення їм санаторних путівок через Одеський обласний ТЦК та СП.

 1. Визначати дітей загиблих (померлих) військовослужбовців і дітей

пенсіонерів, на яких виплачується пенсія в разі втрати годувальника, які потребують оздоровчих заходів за рахунок асигнувань, що виділяються на ці потреби в кошторисі Міністерства оборони України.

 

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID - 19, спричиненої корона вірусом SARS - CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 290, та до дня визначення суб'єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства

 

Умови оплати праці

 • посадовий оклад - 5300,00 грн.;
 • надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця, надбавка за вислугу років, премія - в розмірах фонду преміювання.

 

 

Термін подачі заявок: 2020-10-19