Вакансия закрыта

Вероятно, работодатель нашел резюме нужного кандидата в базе резюме robota.ua
А ваше резюме есть в базе?
Создать резюме
Внимание! Это - архив вакансий. Вакансии, которые Вы здесь найдете, неактуальны и помещены сюда исключительно в ознакомительных целях.
16.09.2020

Головний спеціаліст відділу нормативно-правової роботи, експертизи проектів актів з питань регіональної політики та місцевого самоврядування та взаємодії з Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України Юридичного департаменту

10 800 грн.

Нова державна служба України
Государственный сектор
  • Регион:Киев

Кваліфікаційні вимоги

Освіта - вища, ступінь не нижче бакалавра у галузі знань «Право» за спеціальністю «Право» або «Міжнародне право».

 

Досвід роботи - не потребує.

 

Володіння державною мовою - вільне володіння державною мовою.

 

 

Посадові обов'язки

1) організовує та бере участь у забезпеченні формування та реалізації державної регіональної політики, державної політики у сфері розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою;

2) розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, належать до компетенції Відділу; вживає заходів щодо їх погодження та прийняття у встановленому порядку;

3) у межах компетенції перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів Міністерства розвитку громад та територій України, що подаються на підпис керівництву Міністерства розвитку громад та територій України, погоджує (візує) їх за наявності погодження заінтересованих структурних підрозділів апарату Міністерства розвитку громад та територій України;

4) проводить юридичну, анти дискримінаційну та гендерно-правову експертизи проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку громад та територій України, що належать до компетенції Відділу, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Міністерством юстиції України;

5) надає пропозиції щодо приведення проектів нормативно-правових актів та інших документів у відповідність із законодавством. У разі неврахування пропозицій Відділу або часткового їх врахування подає письмовий висновок до проекту акта;

6) готує пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Міністерством юстиції України;

7) розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Відділу, та готує пропозиції до них;

8) бере участь у перегляді разом із структурними підрозділами нормативно-правових актів та інших документів з питань, що належать до компетенції Відділу, з метою приведення їх у відповідність до Конституції та законів України, міжнародних договорів, інших актів законодавства;

9) готує пропозиції про необхідність вжиття заходів щодо внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

10) здійснює у межах компетенції заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

11) забезпечує взаємодію Міністерства розвитку громад та територій України з Верховною Радою України, комітетами Верховної Ради України, депутатськими фракціями (групами) з питань представлення/супроводження у Верховній Раді України та комітетах Верховної Ради України законопроектів та інших питань включених до порядків денних пленарних засідань Верховної Ради України та засідань комітетів Верховної Ради України;

12) забезпечує взаємодію Міністерства розвитку громад та територій України з Кабінетом Міністрів України у межах компетенції Юридичного департаменту;

13) забезпечує опрацювання, разом з заінтересованими структурними підрозділами, проектів нормативно-правових актів включених до порядків денних засідань Уряду та урядових комітетів Кабінетом Міністрів України, а також підготовку пропозицій та зауважень до них;

14) здійснює аналіз та узагальнює інформацію надану структурними підрозділами та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку громад та територій України, щодо стану проходження та опрацювання заінтересованими центральними органами виконавчої влади, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Комітетами Верховної Ради України проектів нормативно-правових актів, розроблених Міністерством розвитку громад та територій України;

15) аналізує та узагальнює інформацію про прийняті законодавчі акти;

16) разом із заінтересованими структурними підрозділами узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд директору Юридичного департаменту для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;

17) подає у межах своєї компетенції пропозиції про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода;

18) готує матеріали та вносить відповідні пропозиції з питань, що належать до компетенції Відділу, для розгляду на засіданнях колегій Міністерства розвитку громад та територій України;

19) інформує та надає роз'яснення з питань, віднесених до компетенції Відділу;

20) за дорученням директора Юридичного департаменту, керівництва Міністерства розвитку громад та територій України, розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України, запити на інформацію;

21) забезпечує ведення діловодства та архіву Юридичного департаменту, а також внутрішнього контролю за станом виконання документів;

22) забезпечує в межах компетенції оприлюднення на офіційному веб сайті Міністерства інформацію щодо нормативно-правових актів;

23) за дорученням директора Юридичного департаменту бере участь в організації і проведенні конференцій, семінарів, нарад, воркшопів. тощо з питань, що належать до компетенції Відділу;

24) подає пропозиції щодо вдосконалення роботи Відділу, Юридичного департаменту;

25) забезпечує, в межах своїх повноважень, дотримання вимог законодавства про інформацію, захист інформації з обмеженим доступом;

26) забезпечує, в межах своїх повноважень, дотримання вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» та інших актів законодавства, правил організації діловодства та архівного зберігання документів, інструкцій, а також регламентів та національних стандартів на організаційно-розпорядчу документацію;

27) забезпечує виконання інших функцій в межах компетенції Відділу, що випливають із покладених на Юридичний департамент завдань.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб'єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства, але не більше двох місяців після відміни карантину

 

Умови оплати праці

посадовий оклад - 10 600,00 грн.,

надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу» (3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу),

надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів» (200-500 грн.),

інші виплати, премії - у разі встановлення

 

Термін подачі заявок: 2020-09-19