Поиск работы на robota.uaukraine
company-link
Удаленная работа

Middle/Senior ServiceNow Developer

Sigma Software
4 дня назад
06 июня 2023
Одесса
Удаленная работа
Гибридная
В офисе/на месте
Полная занятость
Офіс з безперебійним інтернетом
Медичне страхування
Курси іноземної мови
Домашні тварини в офісі

If you want to start or continue your career in an international IT Company — here we are. Our support team is constantly growing and looking for new members to join and provide the best service for our customers.

We are searching for a ServiceNow Developer who will implement ServiceNow SPM-based solutions. You will be a part of a team working on one of our client’s projects. You will work on high-impact and challenging projects across the different businesses in our organization.

CUSTOMER

Our potential client provides services for both small and large enterprises in the Automotive, Manufacturing, Life Sciences, Financial Services, and other industries.

REQUIREMENTS

 • Working experience with ServiceNow SPM module
 • 3 to 5 years of development experience with creating simple/complex customer-facing web or mobile applications is a plus
 • Expertise level understanding of ServiceNow Platform and its capabilities are required
 • Good understanding of service-oriented architecture, software application architecture, and the ability to consult customers about these topics
 • Knowledge of web-based protocols and standards (Web services, SOAP, REST, WSDL, and XML)
 • Good understanding of data structures, algorithms, object-oriented design, design patterns, and performance/scale considerations
 • Familiar with Scrum and Agile ways of working and development. Being able to lead small project teams is a plus
 • Result-oriented and good communication skills
 • At least an Intermediate level of English

RESPONSIBILITIES

 • Develop and implement new ServiceNow applications and integrations from initiation to completion, tailored to the customer requirements
 • Develop workflows and scripts to personalize existing ServiceNow applications, automate and improve business processes
 • Understand the detailed requirements and own your code from design, implementation, test automation, and delivery of high-quality solutions to our customers
 • Design quality features and think about how the applications and solutions will evolve in the future
 • Solve complex problems in a highly dynamic and agile environment
 • Have a strong focus on code quality and reusability

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Якщо ти хочеш розпочати або продовжити свою кар’єру в міжнародній IT-компанії — тобі до нас. Наша команда постійно зростає і шукає нових членів, бажаючих приєднатися і надавати найкращій сервіс нашим клієнтам.

Ми шукаємо розробника ServiceNow, який буде впроваджувати рішення на основі ServiceNow SPM. Ти станеш частиною команди, що працює над одним із проєктів нашого клієнта. Ти працюватимеш над високоефективними та складними проєктами в різних сферах діяльності нашої організації.

КЛІЄНТ

Наш потенційний клієнт надає послуги як малим, так і великим підприємствам в галузях автомобілебудування, виробництва, медицини і біології, фінансових послуг та інших.

ВИМОГИ

 • Досвід роботи з ServiceNow SPM модулем
 • Від 3 до 5 років досвіду проєктування зі створенням простих/складних клієнтських веб- або мобільних додатків є перевагою
 • Розуміння платформи ServiceNow та її можливостей на рівні експерта є обов’язковим
 • Добре розуміння сервісно-орієнтованої архітектури, архітектури програмних додатків та вміння консультувати клієнтів з цих питань
 • Знання веб-протоколів та стандартів (веб-сервіси, SOAP, REST, WDSL та XML)
 • Добре розуміння структур даних, алгоритмів, об’єктно-орієнтованого проєктування, шаблонів проєктування та аспектів продуктивності/масштабування
 • Знання методів роботи та розробки Scrum та Agile. Вміння керувати невеликими проєктними командами є перевагою
 • Орієнтованість на результат та хороші комунікативні навички
 • Знання англійської мови на рівні не нижче Intermediate

ОБОВ?ЯЗКИ

 • Розробляти та впроваджувати нові додатки та інтеграції ServiceNow від початку до завершення відповідно до вимог замовника
 • Розробляти робочі процеси та сценарії для існуючих додатків ServiceNow, а також автоматизувати та вдосконалювати бізнес-процеси
 • Розуміти детальні вимоги та відповідати за код на всіх етапах від проєктування, реалізації до автоматизації тестування, а також надавати високоякісні рішення нашим клієнтам
 • Проєктувати якісні функції та аналізувати, як додатки та рішення реалізовуватимуться в майбутньому
 • Вирішувати складні проблеми в умовах динамічного та гнучкого робочого середовища
 • Приділяти особу увагу якості коду та повторному використанню
vacancy bottom banner

We are IT consulting and software product company.

больше 500  сотрудников

с 2002 года  на рынке

 • Скидки сотрудникамСкидки сотрудникам
 • Корпоративные мероприятияКорпоративные мероприятия
 • Компенсация спортзалаКомпенсация спортзала
 • Компенсация обученияКомпенсация обучения
 • Гибкий графикГибкий график