Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

Вакансия закрыта

Translator/Перекладач

Premiere Urgence Internationale
1 месяц назад
18 апреля 2023
Харьков

Premiere Urgence Internationale (PUI) є некомерційною, неполітичною та нерелігійною гуманітарною неурядовою організацією. ПУІ розпочав гуманітарну інтервенцію в Україну в лютому 2015 року. Цілями місії є покращення або відновлення рівного доступу до первинної медичної допомоги для місцевого та переміщеного населення, яке постраждало внаслідок військового конфлікту, та покращення умов їхнього життя шляхом покриття їхніх фундаментальних потреб.

Місце роботи – м.Харків

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Освіта: Вища, диплом магістра (спеціаліста) за спеціальністю «Філологія», «Переклад» або інша суміжна спеціалізація.

Досвід роботи: 2 роки в якості перекладача.

Знання мов: Вільне володіння українською, російською мовами та знання англійської мови на рівні (С2 згідно Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти)

Знання та навички: Методику науково-технічного перекладу; чинну систему координації перекладів, термінологічні стандарти, граматику та стилістику мови. Критичне мислення, здатність до обробки великого обсягу інформації, організаційні навички, відмінні комунікативні навички.

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ:
Під безпосереднім керівництвом Фахівця зі звязків з громадкістю, Перекладач відповідає за переклад документаціїї проекту та усний переклад продовж зустрічей чи інших професійних переговорів.

1.    Усний переклад

1.1 Переконуватись, що адресат правильно зрозумів передані повідомлення

1.2 Відтворити саме отримані повідомлення

1.3 Задайте питання доповідачеві, якщо слова та речення недостатньо зрозумілі, щоб переконатися, що ідеї добре передаються

1.4 Пояснювати іншими словами, якщо є якесь непорозуміння.

1.5 В усній формі зазначає будь-які суттєві зміни, внесені під час перекладу з однієї мови на іншу.

1.6 У ввічливій формі зупиняє співрозмовників, коли йому потрібен час для усного перекладу сказаного.

2. Письмовий переклад    

 2.1  Пропонує вірні вирази та формулювання, які відповідають місцевим нормам та правилам   

  2.2 На відповідну вимогу виконує переклад адміністративних документів, необхідних ПУІ для виконання своєї діяльності

2.3 Забезпечує конфіденційність всієї перекладеної інформації

УМОВИ

Дата початку: січень 2023
Строковий договір з можливим продовженням

Локація : м.Харків

Робочі дні: з понеділка по п'ятницю

Зацікавлені кандидати повинні подати своє резюме та супровідний лист англійською мовою, включаючи принаймні 2 довідкові контакти. Тест на займання вакантної позиції буде виключно англійською мовою.

Заявки необхідно надіслати до 20 січня 2023 року на адресу Отправить резюме PUI залишає за собою право проводити співбесіди з кандидатами на постійній основі, тому кандидат може бути обраний до дати закриття.

Premiere Urgence Internationale (PUI) is a non-profit, non-political and non religious humanitarian NGO. PUI started humanitarian intervention in Ukraine in February 2015. The mission's objectives are to improve or restore equitable access to primary health care for the local and displaced population affected by the military conflict and to improve their living conditions by covering their fundamental needs. 

Place of work: Kharkiv

 TASKS AND DUTIES 

 Oral translation

  1. Ensure that the messages transmitted are properly understood by the addressee
  2. Reproduce exactly the messages received
  3. Ask questions to the speaker if words and sentences are not well understood to be sure ideas are well communicated
  4. Explain with other words if there is some misunderstanding.
  5. Point out verbally any significant changes made when translating from one language to another.
  6. Kindly interrupt the interlocutors when it is needed to have time to translate

  Written translation

  1. Recommend adequate wording according to the local customs
  2. Translate administrative documents which are necessary to the PUI in their activities upon the request
  3. Ensure the confidentiality of all translated information

Education Degree: Master's degree (specialist’s degree) in «Philology», «Translation» or other related field.

Work experience: At least 2 years' experience as an interpreter.

Language Skills: Fluent in Ukrainian, Russian, and English (C2 according to the Common European Framework of Reference for Languages).

Knowledge & skills: Methodology of scientific and technical translation; the current system of coordination of translations, terminology standards, grammar and language stylistics. Good critical thinking; Ability to synthesis a wide scope of information. Solid organizational skills, excellent communication and interpersonal skills. 

Computer skills: Excellent knowledge of Microsoft Office (with focus on Excel and Word).

CONDITIONS

Starting time: January 2023 

 HOW TO APPLY:

Interested candidates should submit their CV and cover letter including at least 2 reference contacts.

Application should be sent before 20.01.2023

 Only candidates shortlisted will be contacted. PUI reserves the right to close the vacancy prior last day of application submission.
Luciane Mailard

Похожие вакансии по городам:

Похожие вакансии по профессиям: