Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

company-link
Вакансия закрыта

Junior Database Administrator

Room 8 Group
2 месяца назад
29 сентября 2022
Львов

Room 8 Group is a uniting force of Room 8 Studio, Dragons Lake, and Massive Black – international leaders, providing worldwide game development and art production services. We oversee the companies' corporate life and business processes, while experts of the industry work with 7/10 top global publishers supporting all aspects of game creation. 

Join the phenomenal team of professionals and deliver creative and tech services, bringing games to the next level together with Room 8 Group.

The next great challenge is coming:

We are looking for a Junior Database Administrator with experience in maintaining human resources management systems and databases within a company.

Superpowers you have: 

 • 1+ years of experience in HRMS administration;
 • Experience in documentation preparation;

 • Strong analytical skills;

 • Understanding of core HR processes;

 • Good negotiation skills;

 • Intermediate level of English or higher.

You’re a rockstar if you have:

 • Experience with Jira and/or PeopleForce.

Becoming part of Room 8 Group, you will:

 • Create user accounts, manage access, and fill in and update specialists’ information;

 • Maintainin databases and do analytic preparation upon request; 

 • Prepare user guides and other documentation to ensure effective system use by internal and external users of all levels;

 • Provide technical support and troubleshoot;

 • Collaborate with management and HR team to identify system improvements, recommend and implement solutions;

 • Collaborate with external vendors (Jira and PeopleForce) to improve the performance of the system based on company’s needs;

 • Perform system testing and upgrades;

 • Develop and implement new processes and systems for efficient HR management.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough);

 • Challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses);

 • Health insurance, paid vacation, and sick leave;

 • A culture of diversity and gender equality; inclusion to unite the most outstanding talents;

 • Community of people who understand your game passion.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.


Room 8 Group – це об'єднана сила Room 8 Studio, Dragons Lake та Massive Black – міжнародних лідерів, які надають послуги з розробки та створення візуалізації ігор по всьому світу. Room 8 Group забезпечує розвиток студій та корпоративні функції, в той час, як експерти галузі працюють із 7/10 провідними світовими видавцями, підтримуючи всі аспекти створення ігор.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Studio.

Наближається наступне велике випробування:

Ми шукаємо молодшого адміністратора баз даних з досвідом обслуговування систем управління персоналом та баз даних у компанії. 

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • 1+ років досвіду роботи адміністратування HRMS;
 • Досвід підготовки документації;

 • Сильні аналітичні здібності;

 • Розуміння основних HR процесів;

 • Хороші навички ведення переговорів;

 • Англійська рівня Intermediate або вище.

Ти суперзірка, якщо ти маєш:

 • Досвід роботи з Jira та/або PeopleForce.

Ставши частиною команди Room 8 Studio, ти будеш:

 • Створювати облікові записи користувачів, керувати доступами, заповненювати та оновлювати інформацію в профілях спеціалістів в HRM;

 • Підтримувати бази даних в актуальному стані та готувати аналітику відповідно до запитів компанії;

 • Створювати інструкції для користувачів та іншу документацію для забезпечення ефективного використання системи всіма рівнями внутрішніх і зовнішніх користувачів;

 • Надавати технічну підтримку і усувати несправності;

 • Співпрацювати з керівництвом і HR відділом, щоб визначати потреби у  вдосконаленні системи та реалізовувати їх;

 • Співпрацювати із зовнішніми провайдерами (Jira та PeopleForce) для покращення продуктивності систем за потребами компанії;

 • Тестувати та оновлювати систему;

 • Розробляти та впроваджувати нові процеси і системи для ефективного управління персоналом.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримуй ще більше:

 • Конкурентоспроможна фінансова винагорода;

 • Виклики для підвищення вашого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво, курси англійської мови);

 • Медичне страхування, оплачувана відпустка та лікарняний;

 • Різноманітна та інклюзивна культура для об'єднання найвидатніших талантів;

 • Спільнота людей, які розуміють твою пристрасть до ігор.

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!

Yuliia Hordiienko

vacancy bottom banner

Room 8 Group is an international art production and game dev outsourcing company

больше 500  сотрудников

с 2012 года  на рынке

 • Курсы иностранного языкаКурсы иностранного языка
 • Медицинское страхованиеМедицинское страхование
 • Скидки сотрудникамСкидки сотрудникам
 • Корпоративные мероприятияКорпоративные мероприятия
 • Удалённая работаУдалённая работа

Похожие вакансии по городам:

Похожие вакансии по профессиям: