Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

Вакансия закрыта

Менеджер (управитель) з питань захисту населення (Protection Supervisor)

51 880 ₴  
Handicap International
4 дня назад
31 мая 2023
Днепр

Менеджер (управитель) з питань захисту населення (Protection Supervisor)

КРАЇНА: Україна 

ПІДПОРЯДКОВУЄТЬСЯ: Керівник проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва (з питань захисту населення)

РЕГІОН: Дніпро, Полтава, Харків 

Компанія Handicap International має прозорі інституційні політики щодо «Захисту дітей», «Протидії шахрайству, хабарництву та корупції», «Інвалідності, Статі і віку», а також «Захисту бенефіціарів від сексуальної експлуатації, знущання та домагань». Вони є обов’язковими для виконання усіма співробітниками, які зобов’язані поважати, підтримувати та просувати ці політики, а також підписати «Кодекс поведінки» компанії HI.

ЗАГАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ 

Менеджер (управитель) з питань захисту населення працюватиме у складі команди з питань захисту населення у тісній співпраці з іншими операційними відділами та відділами підтримки. Під загальним керівництвом та управлінням керівника проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва (з питань захисту населення), менеджер (управитель) з питань захисту населення сприятиме розробці та впровадженню заходів та інструментів НІ, спрямованих на збір інформації та реагування на потреби вразливих груп населення, а також на зміцнення потенціалу НІ у сфері захисту, місцевих зацікавлених сторін та їхніх бенефіціарів.     

Менеджер (управитель) з питань захисту населення відповідає за: 

 • Планування, моніторинг, якісну реалізацію та подальший контроль проектів у сфері захисту та персоналу у визначеному місці служби. 
 • Підтримка команди з питань захисту та нагляд за соціальними працівниками, забезпечення виконання плану розбудови потенціалу з метою гарантування якісного проведення інформаційно-просвітницьких заходів на місцях.   
 • Підтримка конструктивної координації із зацікавленими сторонами, здійснення нагляду за моніторингом та оцінкою діяльності у сфері захисту та допомога у підготовці відповідної звітності для донорів. 
 • Відігравання ролі лідера у групі реагування, підтримка координації діяльності та комунікаційного потоку в межах регіональних відділень, за необхідності. 

ЗАДАЧІ/ОБОВ’ЯЗКИ 

 1. Підтримка в управлінні проектами Визначати планування діяльності з метою задоволення вимог донорів та досягнення визначених індикаторів.
 • Сприяння проведенню багатосекторальної оцінки в регіонах виконання обов’язків та поза ними, за запитом, включаючи виїзди на місця, підготовку відповідних звітів, визначення потенціалу розвитку на стратегічному рівні.  
 • Підтримувати реалізацію заходів шляхом розробки та тестування відповідних інструментів, загальної підтримки персоналу на місцях та здатності знаходити різні рішення в залежності від конкретних умов. 
 • Моніторити досягнення з точки зору індикаторів проекту та оцінки якості та актуальності втручання. 

2. Розбудова потенціалу та технічна підтримка 

 • Надання технічної підтримки команді, включаючи актуалізацію питань захисту, забезпечення технічної перспективи в усіх видах діяльності. 
 • Підтримка розробки, адаптації та тестування інформаційних/навчальних матеріалів для підвищення обізнаності.  
 • Сприяти впровадженню керівних принципів та прийняттю визначених стандартів у діяльності на місцях. 
 • Проводити інформаційні/навчальні/просвітницькі сесії для прямих та непрямих бенефіціарів, таких як особи з вразливих груп, особи з інвалідністю, люди похилого віку, ВПО, діти, працівники державних служб, установ та інші зацікавлені сторони. 

3. Координація із зацікавленими сторонами та координаторами 

 • Налагоджувати та підтримувати конструктивне партнерство з різними зацікавленими сторонами, включаючи органи влади, національні НУО, міжнародні НУО, волонтерські спільноти, групи однолітків. 
 • Створювати та вдосконалювати ефективну мережу координаторів, щоб мати можливість збирати та отримувати інформацію про потреби бенефіціарів та отримувати підтримку для проведення заходів.  
 • Підтримувати постійний діалог з операційними колегами з інших команд в межах субрегіону та в інших регіонах/на національному рівні. 
 • Реагувати на вимоги команд підтримки, щоб згладжувати процедури та сприяти дотриманню командою вимог. 

4. Керівництво та нагляд за роботою команди 

 • Налагоджувати зв’язок виїзної команди з іншими відділами та технічними спеціалістами, сприяючи взаємній підтримці.
 • Підвищувати внутрішню згуртованість та діяти в якості координатора для дотримання внутрішньої політики та міжнародних стандартів. 
 • Підтримувати взаємний обмін досвідом та внутрішні вдосконалення шляхом побудови команди та спільного використання потенціалу. 
 • Наглядати за роботою виїзної команди, надаючи рекомендації та визначаючи шляхи для досягнення рішень та подолання потенційних перешкод на шляху реалізації заходів. 

5. Етика та поведінка 

 • Завжди суворо дотримуватися правил безпеки та охорони праці НІ відповідно до встановлених процедур. 
 • Дотримуватися професійної етики та поважати права людини.  
 • Поважати приватність та конфіденційність бенефіціарів.
 • Використовувати логістичні та матеріальні ресурси відповідно до внутрішніх правил НІ та інструкцій донорів. 
 • Поважати та просувати політики НІ та повідомляти свого лінійного керівника про будь-які випадки недотримання політик НІ бенефіціарами, командами або партнерами. 
 • Повідомляти про будь-який інцидент або дію, що завдає шкоди бенефіціарам або іншим особам. 
 • Завжди спілкуватися з дітьми в присутності їхніх батьків або опікунів. 
 • Завжди поважати відмову від послуг. 
 • Забезпечувати інформування свого безпосереднього лінійного керівника про проблеми, виклики або обмеження в реалізації проекту та виконанні завдань і обов’язків.  

6. Брати участь в інших заходах на вимогу керівника проекту з питань захисту населення 

НЕОБХІДНІ КОМПЕТЕНЦІЇ 

Освіта: 

 • Вища освіта в галузі соціальної роботи, захисту, громадських послуг, інтеграції людей з інвалідністю, соціології, права, гуманітарної діяльності, гуманітарних наук. 
 • Вища освіта в галузі соціальної роботи, захисту, громадських послуг, інтеграції людей з інвалідністю, соціології, права, гуманітарної діяльності, гуманітарних наук.   
 • Дипломи про спеціалізовану підготовку, що відповідають завданням. 

Досвід 

(вид і обсяг досвіду):

 • Щонайменше 3 роки практичного досвіду роботи у сфері надання державних або приватних гуманітарних послуг вразливим верствам населення або еквівалентний досвід.  
 • Досвід взаємодії з органами влади та службами. 
 • Досвід управління та нагляду за персоналом.  
 • Досвід координації роботи служб органів державної влади або місцевих неурядових організацій. 
 • Досвід роботи на керівній посаді в міжнародній неурядовій організації. 
 • Досвід проведення тренінгів та організації інформаційних сесій для бенефіціарів. 

Навички 

(знання, здібності, необхідності для посади, див. Документ з переліком навичок): 

 • Хороше знання англійської мови (рівень вище середнього (upper-intermediate) – розмовна та письмова). 
 • Знайомство з технічними керівництвами та стандартами, пов’язаними з гуманітарною діяльністю та захистом, включаючи Мінімальні стандарти запобігання та реагування на гендерно зумовлене насильство в надзвичайних ситуаціях (GBViE), Мінімальні стандарти захисту дітей (CPiE), керівні принципи IASC та запобігання сексуальній експлуатації та сексуальному насильству (PSEA). 
 • Знання бюрократичних процедур доступу до державних послуг, включаючи реєстрацію, доступність, наявність, юридичні питання тощо. 
 • Знання про вразливість, інвалідність та інтерсекціональність потреб. 
 • Соціальний та консультативний потенціал. 
 • Вміння здійснювати картування послуг, установ, громад та розробляти відповідні інструменти. 
 • Вміння надавати підтримку розбудови потенціалу та підвищення обізнаності. 
 • Вміння ефективно взаємодіяти з органами державної влади, організовувати зустрічі, вести контракти та надавати підтримку особам, які її потребують.  
 • Знання національної соціальної політики та здатність налагоджувати зв’язки з інституційними партнерами та іншими організаціями. 
 • Хороші комунікативні навички та вміння слухати. 
 • Здатність впроваджувати моніторинг та звітність, вміння дотримуватися процедур, дедлайнів, працювати самостійно, проактивно та у співпраці з членами команди. 
 • Сильна гуманітарна прихильність, почуття відповідальності та повага до конфіденційності даних бенефіціарів.  
 • Сильні організаторські здібності та вміння працювати під тиском. 
 • Комп’ютерна грамотність та знання інструментів Microsoft Office 
 • Гнучкість, вміння працювати з мультидисциплінарними та мультикультурними людьми. 
 • Високий рівень дипломатії, культурної чутливості, обізнаності у сфері безпеки та розуміння чутливості контексту. 
 • Готовність до періодичних робочих поїздок за межі місця роботи, за запитом. 

Protection Supervisor

COUNTRY: Ukraine

REPORTS TO: Protection Project Manager

LOCATION: Dnipro, Poltava, Kharkiv

Handicap International has clear institutional policies on "Child Protection", "Anti-fraud, Bribery and Corruption", "Disability, Gender and Age" and "Protection of Beneficiaries from Sexual Exploitation, Abuse and Harassment”. It is therefore mandatory for all staff to commit themselves to respect, uphold and promote these policies, and to sign the HI Code and Conduct.

GENERAL MISSION

The Protection Supervisor will work as part of the protection team and in close collaboration with the other operational and support departments. Under the overall guidance and management of the Protection Manager, the Protection Supervisor will contribute to the development and implementation of the HI activities and tools aimed at collecting and replying through a multisectorial approach to the needs of the vulnerable population and at strengthening the protection capacity of HI, of the local stakeholders and of their beneficiaries.

The Protection Supervisor, together with the Protection Manager, is responsible for:

 • The planning, monitoring, qualitative implementation and follow up of the protection projects and staffs in the assigned duty station.
 • Supporting the Protection team and supervising the Social Workers, assuring the implementation of a capacity-building plan in order to guarantee a qualitative delivery of awareness raising and information activities in the field. 
 • Keeping meaningful coordination with stakeholders, overseeing the monitoring and evaluation of protection activities and assist on relevant donor reporting.
 • Playing a leadership role within a response team, supporting the coordination of the activities and the communication flow within the Base as relevant.

MISSIONS / RESPONSIBILITIES

1. Support to project management

 • Define the activities planning in order to meet the donor requirements and to achieve the defined indicators
 • Contribute to the multisectorial assessment in and outside the areas of duty, as requested, including field visits, producing relevant reports, individuating potential development at strategical level
 • Support to the implementation of the activities, through the production and testing of relevant tools, the general support to the field staffs and the capacity to find different solution depending on the given conditions.
 • Monitoring of the achievements in terms of project indicators  and evaluation of the quality and the relevance of the intervention

2. Capacity building and technical support

 • Provide technical support to the team, including protection mainstreaming, assuring the technical perspective in all the activities 
 • Support the development, adaptation and test of information/training awareness raising materials
 • Facilitate the implementation of guidelines and the adoption of defined standards in the field activities
 • Deliver informative/training/awareness raising sessions to direct and indirect beneficiaries as persons with vulnerabilities, persons with disability, elderlies, IDPs, children, staff of public services, institutions and other stakeholders.

3. Coordination with stakeholders and focal points

 • Establish and conduct meaningful field partnerships with various stakeholders, including authorities, National NGOs, International NGOs, Volunteers communities, groups of peers.
 • Create and improve an effective network of focal points in order to be able to collect and receive information about the needs of the beneficiaries and to obtain support for the activities
 • Maintain a constant dialogue with the operational colleagues of other teams inside the sub-base and in the other bases/national level
 • React to the requirements of the support teams in order to smooth the procedures and facilitate the compliance of the team 

4. Team leading and supervision

 • Connect the field team with the other departments and with the technical specialists, facilitating the mutual support
 • Enhance the internal cohesion and act as focal point for the adherence to the internal policies and the international standards
 • Support the mutual exchange and the internal improvements through team building and capacity sharing
 • Supervise the field team providing guidance and defining pathways to achieve solutions and overcome potential obstacles to the implementation of the activities

5. Ethics & Conduct

 • Observe at all times strict commitment to HI Security & Safety regulations as per procedures in place. 
 • Show professional ethics and adopt a human rights respectful behaviour. 
 • Respect beneficiaries’ privacy and confidentiality.
 • Use logistics and materials resources in compliance with HI’s internal regulations and donors’ guidelines.
 • Respect and promote HI’s Policies and report to your line manager any non-respect of HI’s policies amongst the beneficiaries, teams or partners.
 • Report any incident or act that causes any harm to beneficiary or to others.
 • Always interact with children with the presence of their parents or caregivers.
 • Always respect a refusal of services.
 • Ensure reporting of problems, challenges, or constraints in project implementation and execution of tasks and responsibilities to direct line manager.

6. Contribute to other activities as requested by the Protection PM

PROFILE SOUGHT

Essential

 • University Degree in social work, protection, community services, disability inclusion, sociology, law, humanitarian action, human science.
 • University Higher Level Degree in social work, protection, community services, disability inclusion, sociology, law, humanitarian action, human science.
 • Specialization training diplomas relevant for the assignments.

Experience 

(type and amount of experience):

 • At least 3 years of practical experience in public or private humanitarian services to vulnerable persons or equivalent experience.
 • Experience in dealing with authorities and services.
 • Experience in managing and supervising staff.
 • Experience in coordinating services of public authorities or local NGOs.
 • Experience in managerial role in an international NGO/organization.
 • Experience in providing training and in organizing informative sessions to beneficiaries

Skills

(knowledge, abilities required for the position, refer to skills repository document):

 • Good knowledge of English (upper-intermediate - spoken and written).
 • Familiarity with humanitarian and protection related technical guidelines and standards, including Minimum Standards for Prevention and Response to Gender Based Violence in Emergencies (GBViE), Child Protection Minimum Standards (CPiE), IASC guidelines, and Prevention of Sexual Exploitation and Abuse (PSEA).
 • Knowledge of the bureaucratic procedures to access to public services, including registration, accessibility, availability, legal issues, etc.
 • Knowledge of vulnerability, disability and intersectionality of needs.
 • Social and counselling capacities.
 • Capacity to implement services, institutions, communities mapping, and to develop relevant tools. 
 • Capacity to provide capacity building and awareness raising support.
 • Ability to effectively deal with public authorities, organizing meetings, managing contacts and providing support to persons in need.
 • Knowledge of national social policies and capacity to liaise with institutional partners and other organizations.
 • Good communication and listening skills.
 • Capacity to implement monitoring and reporting, ability to follow procedures, meet deadlines and work independently, proactively and cooperatively with team members.
 • Strong humanitarian commitment, sense of responsibility and respect for the confidentiality of beneficiaries data
 • Strong organizational skills and ability to work under pressure.
 • Computer literacy and knowledge of Microsoft Office tools.
 • Flexibility, ability to work with multi-disciplinary and multi-cultural people.
 • High level of diplomacy, cultural sensitivity, security awareness and understanding of sensitiveness of the context.
 • Availability to occasional working travel outside the duty station, if requested.  

Похожие вакансии по профессиям: