Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

Вакансия закрыта

Фахівець із забезпечення основних потреб населення (Basic needs officer)

31 170 ₴  
Handicap International
1 неделю назад
15 сентября 2022
Винница

НАЗВА ПОСАДИ:  ФАХІВЕЦЬ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ (Basic needs officer)  

КРАЇНА:  Україна  

ПІДПОРЯДКОВУЄТЬСЯ:  Керівнику проекту із забезпечення основних потреб населення   

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ: Вінниця (Vinnitsa)

Handicap International має чітку інституційну політику щодо «Захисту дітей», «Боротьби з шахрайством, хабарництвом і корупцією», «Інвалідності, статі та віку» та «Захисту бенефіціарів від сексуальної експлуатації, жорстокого поводження та домагань». Тому вона є обов’язковою для всіх співробітників та передбачає зобов’язання поважати, підтримувати та просувати цю політику, а також підписати Кодекс поведінки HI. 

ГОЛОВНА ЗАДАЧА  

Спеціаліст із забезпечення базових потреб бере участь у моніторингу та підтримці діяльності з питань основних потреб HI. Він/вона несе відповідальність за ефективну реалізацію визначених потреб у розповсюдженні (непродовольчі товари, гігієнічні набори та розподіл їжі), надаючи технічну експертизу та забезпечуючи оптимізацію якості та впливу. Він/вона підпорядковується керівнику проекту із забезпечення основних потреб населення 

ОБОВ’ЯЗКИ  

Задача 1. Втілення проекту: 

1.1. Бере участь та допомагає у здійсненні оцінки потреб разом із керівником проекту. 

1.2. Бере участь у розробці стратегії дистрибуції (потреби закупівель). 

1.3. Керує командою дистрибуторів та спеціалістів зі збору даних разом із керівником проекту. 

1.4. За потреби надає іншу адміністративну підтримку: матеріально-технічне забезпечення для закупівель, допомагає менеджеру з підбору персоналу при наймі співробітників тощо. 

1.5. У співпраці з керівником проекту планує заходи. 

Задача 2: Надання звітності та здійснення нагляду: 

2.1. Готує звіти про оцінку діяльності з дистрибуції.

2.2. Забезпечує збір даних для бази даних.                                                       

2.3. Здійснює нагляд за діяльністю партнерів. 

Задача 3: Спільна робота з партнерами: 

3.1. Забезпечує комунікацію та координацію з місцевими установами. 

3.2. Створює меппінг місцевих установ. 

3.3. Супровід партнерів: адміністративні та операційні питання. 

3.4. Веде пошук нових партнерів. 

НЕОБХІДНІ КОМПЕТЕНЦІЇ  

Кваліфікація  

 •   Ступінь бакалавра відповідних напрямів; 
 •  Перевірені знання в галузі оцінки основних потреб. 

Досвід  (вид і обсяг досвіду): 

 • Досвід роботи у відповідній сфері більше 2 років; 

 • Попередній досвід роботи в гуманітарних програмах.

Навички  

 • Відмінне знання усної та письмової англійської мови; 

 • Вільне володіння: Microsoft Word, Excel, PowerPoint; 

 • Уміння спрощувати та визначати пріоритети; 

 • Професійні навички: Управління проектами, реалізація основних потреб, організаційні здібності. 

Особисті якості: 

 • Відмінні комунікативні навички та дипломатичність; 

 • Здатність виконувати інструкції та бути членом команди; 

 • Гнучкість; 

 • Особлива увага до деталей; 

 • Хороші організаторські здібності; 

 • Практичність, динамічність і здатність приймати рішення; 

 • Відкритий до культурних відмінностей. 

 • Хороша здатність протистояти тиску та справлятися зі стресом; 

 • Емоційна зрілість. 

 • Попередній досвід роботи в HI.


JOB TITLE: BASIC NEEDS OFFICER

COUNTRY: Ukraine

REPORTS TO: Basic Needs Project Manager

LOCATION: Vinnitsa

Handicap International has clear institutional policies on "Child Protection", "Anti-fraud, Bribery and Corruption", "Disability, Gender and Age" and "Protection of Beneficiaries from Sexual Exploitation, Abuse and Harassment”. It is therefore mandatory for all staff to commit themselves to respect, uphold and promote these policies, and to sign the HI Code and Conduct. 

GENERAL MISSION

The Basic Needs Officer contributes to the monitoring and support of HI Basic Needs operations activities. He/she is responsible for the effective implementation of the identified distribution needs (nonfood items, hygiene kits and food distribution) by providing technical expertise and ensuring that the quality and impact is optimized. He/she reports to the Basic Needs Project Manager

MISSIONS / RESPONSIBILITIES

Mission 1. Project implementation:

1.1. Participates and facilitates the needs assessment with the Project Manager.

1.2. Participates in the development of the distribution strategy (Procurement needs).

1.3. Supervises the distribution and data collection team in link with the Project Manager.

1.4. Provides other administrative support as needed: logistic for purchases, HR for recruitment etc.

1.5. In collaboration with the PM, plans activities.

Mission 2: Reporting and monitoring:

2.1. Writes evaluation reports of the distribution activities.

2.2. Ensures data base collection.

2.3. Monitors partners’ activities.

Mission 3: Partner networking:

3.1. Conducts communication and coordination with local institutions.

3.2. Conducts mapping of the local institutions.

3.3. Follows-up with the partners: administrative and operational issues.

3.4. Supports the identification of new partners.

Qualification(s):

- Bachelor degree in the relevant fields; 

- Proven knowledge in basic needs assessment.

Experience:

 - More than 2 years’ experience in the relevant field; 

- Previous experience working in humanitarian programs.

Skills:

- Excellent communication and writing capacities in English;

- Proficient: Microsoft Word, Excel, PowerPoint; 

- Knowing how to simplify and prioritise; 

- Professional skills: Project management, basic needs implementation, organisational skills.

Personal qualities:

- Excellent communication skills and diplomacy; 

- Ability to follow instructions and to be a member of a team; 

- Flexibility; - Strong attention to details; 

- Good organizational skills; 

- Practical, dynamic and solution oriented; 

- Open to cultural differences.

Похожие вакансии по городам:

Похожие вакансии по профессиям: