Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

Вакансия закрыта

Провідний бухгалтер / Accounting Specialist

70 500 ₴   Gross salary: 1790 EUR
SOLIDARITES INTERNATIONAL
1 месяц назад
27 апреля 2023
Киевул. Олеся Гончара, 57Б

Міжнародна Солідарність (Solidarites International) - французька неурядова гуманітарна організація, яка надає допомогу населенню, постраждалому від конфліктів та насильства, епідемій, природних чи кліматичних катастроф та економічної кризи. Наші гуманітарні команди прагнуть допомагати людям, чиє життя, здоров’я та безпека знаходяться під загрозою, задовольняючи їхні основні потреби: їжа, вода, притулок та гігієна. З лютого 2022 року Міжнародна Солідарність розпочала підтримку населення України, яке постраждало від конфлікту, нав’язаного Російською Федерацією. Ми відкрили регіональні офіси у Львові, Дніпрі та Одесі, розширюючи підтримку по всій країні в місцях найбільшої потреби, безпосередньо або через місцевих партнерів.    

Фахівець з бухгалтерського обліку підтримує головного бухгалтера в обробці бухгалтерських операцій SI для загальної місії. Він/вона забезпечує якість бухгалтерських процесів відповідно до вимог Solidarites International та донорів. Він/вона надає підтримку адміністративній команді регіональних офісів з усіх питань, пов’язаних з бухгалтерським обліком.

До обов’язків входить:  

Ведення бухгалтерського обліку місії

 • Перегляд бухгалтерського операцій регіональних офісів щомісяця 
 • Систематизація бухгалтерії регіональних офісів у SAGA та підготовка щомісячного закриття 
 • Адаптація бухгалтерського обліку до вимог України 
 • Ведення та перевірка місячного податкового звіту.

 Моніторинг бухгалтерського архіву представництва

 • Контроль підготовки та перегляду паперового документообороту місії
 • Участь у підготовці щорічного закриття згідно з протоколом SI
 • Сприяння оновленню облікової політики та інструментів місії
 • Участь в аудиті (донорів, державних установ тощо).

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ: 

 • Вища освіта в фінансах, бухгалтерському обліку 
 • Досвід роботи в бухгалтерії від 1 року
 • Знання англійської мови на рівні strong intermediate або  вище 
 • Досвідчений користувач MSc Office Pack (знання Excel обов’язково, 70 % робочого часу)
 • Адаптивність та відкритості для нового робочого середовища та методологій.

УМОВИ ПРАЦІ

 • Ця посада базується в Києві з можливими відрядженнями по Україні
 • Контракт: трудовий договір (згідно українського законодавства) 
 • Вид працевлаштування: повна зайнятість
 • Оплата: 1790 EUR gross (виплачується в гривнях, згідно з  обмінним курсом Національного банку України (НБУ)).

Будь ласка, надішліть резюме  англійською мовою.

Кінцевий термін подання заявок: 10 квітня 2023.

Solidarites International залишає за собою право продовжити кінцевий термін подачі заявки, якщо вважатиме за необхідне.

Разом з нами Ви будете працювати в динамічному та інтерактивному робочому середовищі, а також станете частиною колективу з сильним командним духом.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Solidarites International (SI) is a French non-governmental organization that provides assistance to the population affected by conflicts and violence, epidemics, natural or climatic disasters and economic collapse. Our humanitarian teams strive to help people whose lives, health and safety are at risk by meeting their most basic needs: food, water, shelter and hygiene. Since February 2022, Solidarites International has started supporting the Ukrainian population affected by the conflict imposed by the Russian Federation. We have established regional offices in Lviv, Dnipro and Odesa, extending support throughout the country in the places of greatest need, directly or through local partners.

The Accounting Specialist supports the  Chief Accountant in processing SI's accounting operations for the overall mission. He/she is ensuring the quality of accounting processes with Solidarites International and donor’s requirements. He/she offers support to Administrative Team of the field office on all matters relating to accounting.

Key responsibilities: 

Management of the mission’s accounting

 • Review the accounting of the field office on monthly basis
 • Compile the accountancy of the field offices into SAGA and prepare the monthly closure
 • Adapt to Ukrainian requirements according to the system implemented on the mission
 • Compile and check the monthly tax report

Monitoring of mission’s accounting archives

 • Monitor the preparation and review the physical archive of the mission
 • Participate in the preparation of the annual closure as per SI protocol.
 • Contribute to the update of accounting policies and tools on the mission.
 • Participate in audit (donor, government entities etc.).

WHAT WE ARE LOOKING FOR:

 • Higher education in finance, accountancy 
 • Minimum 1 years of experience in the accountancy field 
 • Proficiency in English (at least a strong intermediate level)
 • MSc Office Pack proficient user (Excel is mandatory, 70% of the working time))
 • Sens of adaptability and openness to new working environment and methodologies. 

WORKING CONDITIONS:

 • This position is based in Kyiv with business trips within Ukraine
 • Contract: Employment contract (according to Ukrainian legislation) 
 • Type of employment: full-time
 • Payment:  1790 EURO gross (paid in UAH based on the National Bank of Ukraine exchange rate). 

Please, submit your CV in English.  

Application closing date:  April 10th, 2023.

Solidarites International reserves the right to extend the application deadline if deemed necessary.

By working with Solidarites International, you will work in a dynamic and interactive work environment, you will also be part of a collective with a developed team spirit.

Dep HR Coo

Похожие вакансии по городам: