Работал в 6 компаниях   19 лет 1 месяц

FMCG, АПК (Агропромышленный комплекс), Промышленность и Производство

Головний аналітик

ТОВ Житомирський м'ясокомбінат

FMCG

3 года 2 месяца

07.2019 - по настоящее время

 • Аналіз ринку та його сегментація;
 • Моніторинг і аналіз ринку в порівнняні з конкурентами;
 • Аналіз ринку з метою розширення клієнтського портфеля;
 • Визначення тенденцій розвитку ринку;
 • Аналіз даних для створення та запуску нових продуктів;
 • Підготовка аналітичних даних на основі інформації з відкритих джерел (ЗМІ, соціальні мережі, спеціалізовані сайти тощо.) і закритих джерел.
 • Аналіз продажів, за періодами, регіонах, каналах, ТТ, SKU
 • Прогнозування продажів
 • Створення та супровід регулярних аналітичних звітів план-факт продажів;
 • Розробка політики щодо ціноутворення.

Керівник відділу економіки та аналітики

Київський БКК ТОВ

FMCG

3 года 8 месяцев

12.2015 - 07.2019

 • Аналіз фінансово-економічної діяльності.
 • Розробка, впровадження і контроль ведення управлінського обліку.
 • Розробка та впровадження систем для розрахунку ФОП (з урахуванням різних мотиваційних програм).
 • Аналіз продажів, за періодами, регіонах, каналах, ТТ, SKU
 • Прогнозування продажів
 • Створення та супровід регулярних аналітичних звітів план-факт продажів;
 • Розробка політики щодо ціноутворення.
 • Моніторинг та аналіз конкурентів.
 • Розробка та впровадження бюджету.
 • Розробка, супровід бізнес планів.
 • Розробка та супровід інвестиційних проектів.
 • Розробка пропозицій щодо оптимізації дохідних і витратних частин бюджету.
 • Розробка та впровадження процедури по складання статистичної / фінансової звітності/ аналітичної.
 • Розробка та впровадження процедур для складання планів виробничо-господарської діяльності на різні часові проміжки.
 • Розробка ТЕО.

Головний економіст/аналітик

1 КМЗ (Мілкіленд)

FMCG

4 года 4 месяца

09.2011 - 12.2015

 • Аналіз продажів, за періодами, регіонах, каналах, ТТ, SKU
 • Прогнозування продажів
 • Аналіз фінансово-економічної діяльності, контроль ведення управлінського обліку.
 • Розрахунок собівартості на послуги і впровадження заходів щодо зниження собівартості.
 • Моніторинг та аналіз конкурентів.
 • Підготовка пропозиції щодо оптимізації дохідних і витратних частин бюджету.
 • Управлінський облік.
 • Контроль за виконанням бюджетів підприємства та корпорації.
 • Розрахунок ФОП.
 • Розробка системи нарахування балів і бонусів.
 • Контроль їх виплат.

Головний економіст

ТОВ «Слов'янський дім»

FMCG

2 года 10 месяцев

12.2008 - 09.2011

 • Організація і контроль виконання бюджету підприємства.
 • Розрахунок собівартості продукції і впровадження заходів щодо зниження собівартості.
 • Впровадження цінової політики для різних груп товарів.
 • Підготовка пропозиції щодо оптимізації дохідних і витратних частин бюджету.
 • Управлінський облік.
 • Моніторинг і аналіз конкурентів.
 • Контроль руху фінансових коштів.
 • Контроль нарахування знижок на продукцію.
 • Контроль системи нарахування бонусів торгових представників.
 • Контроль системи нарахування бонусів і за системою стимулювання РТ.
 • Розрахунок ФОП.
 • Розробка схем нарахування мотиваційних балів і бонусів торгової команді.
 • Аналіз продаж.
 • Аналіз складських запасів і впровадження системи оптимізації складських запасів.

Фінансовий аналітик/ аналітик продаж

КФГ «Укрм'ясо»

АПК (Агропромышленный комплекс)

1 год 4 месяца

09.2007 - 12.2008

 • Аналіз фінансово-економічної діяльності Компанії, контроль ведення управлінського обліку.
 • Формування роздрібних цін на продукцію.
 • Моніторинг та аналіз конкурентів.
 • Впровадження цінової політики для різних групи товарів.
 • Організація і контроль процедури бюджетування в рамках підприємства корпорації.
 • Розробка бізнес планів, контроль їх впровадження в життя.
 • Контроль за виконанням бюджетів підприємства та корпорації.
 • Розробка інвестиційних проектів та контроль їх виконання.
 • Підготовка пропозиції щодо оптимізації дохідних і витратних частин бюджету.
 • Складання статистичної / фінансової звітності.
 • Підготовка вихідних даних для складання проектів перспективних і річних планів виробничо-господарської діяльності.
 • Впровадження системи «Гнучких цін» на певні групи товарів.
 • Розробка ТЕО.
 • Розрахунок ФОП.
 • Розробка системи нарахування балів і бонусів. Контроль їх виплат.
 • Аналіз продажів.
 • Кредиторська / дебіторська заборгованість

Фінансовий аналітик

Виробниче об'єднання ТОВ «Техна»

Промышленность и Производство

4 года 2 месяца

08.2003 - 09.2007

 • Аналіз фінансово-економічної діяльності Компанії, контроль ведення управлінського обліку.
 • Організація і контроль процедури бюджетування в рамках підприємства корпорації.
 • Розрахунок собівартості продукції.
 • Контроль і аналіз знижок на продукцію.
 • Контроль за виконанням бюджетів підприємства та корпорації.
 • Розробка інвестиційних проектів та контроль їх виконання.
 • Підготовка пропозиції щодо оптимізації дохідних і витратних частин бюджету.
 • Складання статистичної / фінансової звітності.
 • Підготовка вихідних даних для складання проектів перспективних і річних планів виробничо-господарської діяльності.
 • Розрахунок фонду оплати праці.
 • Облік штрафів і бонусів монтажної служби.
 • Розрахунків бонусів співробітників департаменту продажів і торгового дому.
 • Облік виплат матеріальної допомоги та відпускних.
 • Аналіз продажів.

Ключевая информация

 • Формування та розрахунок Бізнес планів (бізнес моделі)
 • Контроль виконання бюджету в розрізі підрозділів та статей витрат
 • Проведення аналізу та оперативного контролю виробничих витрат та нормативів використання ресурсів
 • Формування та контроль калькулювання та аналіз собівартості
 • Формування управлінської звітності та ведення економічних розрахунків ( P&L, Cashflow, EBITDA)

Учился в 2 заведениях

Міжнародний Університет Фінансів

Фінанси

Київ, 2001

Національний Технічний Університет України (КПІ) (КПИ)

ММІ

Київ, 2000

Владеет языками

Английский

базовый

Немецкий

базовый

Русский

свободно

Украинский

родной

Курсы, тренинги, сертификаты

Кайдзен практика (2019 р., 3 тижні)

Київ, 2019

Кайдзен теорія (2018 р., 3 тижні)

Київ, 2018

Трассируемые затраты (2017 р., 3 дня)

Київ, 2017

Тендери, алгоритм їх проведення (2016 р., 3 дні)

Київ, 2016

Проблемні SKU (2014 р., 2 дні)

Київ, 2014

Економетричні моделі в FMCG (2013 р., 3 дні)

Київ, 2013

Прогнозування продаж на базі Excel (2012 р., 2 тижні)

Київ, 2012

Парус флагмана (автоматизація контролю виконання проєктів) (2004 р., 5 днів)

Київ, 2004

Гнучке виробництво (2002 р, 3 тижні)

Київ, 2002

Бережливе виробництво (2020 р, 2 тижні)

Луцьк, 2002

Дополнительная информация

Комп'ютерні навички

Excel - складні формули, PowerPivot, PowerView, VBA

Power ВІ

Access

MS Visio

Power Point

SQL

Сергій

Головний економіст

Киев

45 лет

Активно ищет работу

полная занятость

Обновлено 1 час назад