Пошук роботи на robota.uaukraine

Ця вакансія вже завершена

Вакансія закрита

Marketing manager

Attract Group
4 місяця тому
05 серпня 2022
Одеса Одеська область

Attract Group is an IT service provider. Since 2011, we have developed and supported web/mobile/CRM products for European and US-based companies and startups. Now we are looking for a marketer who will be involved in the creation and implementation of the company's marketing strategy.

Requirements:

 • Experience in marketing from 1-2 years (IT-companies) and the desire to develop in this direction.
 • Experience with Google Analytics.
 • Experience in setting tasks and writing specifications, monitoring their implementation.
 • English level: Upper-Intermediate/+

It will be a plus:

 • Experience in Google Ads, Facebook Ads, and Bing Ads.
 • Experience with WordPress.
 • Experience in working with global markets.

Main activities and responsibilities:

 • Development of positioning, messages, and Tone of Voice.
 • Analysis of rivals: strengths, and weaknesses.
 • Analysis of ways to improve the product, and market research.
 • In-depth customer interviews, and product research.
 • Development and maintenance of dashboards with analytics, plans, and reports.
 • Control and modernization of CRM.
 • Writing technical specifications and monitoring their implementation on the site/landing pages.
 • Work with ratings, awards, and certificates.
 • Control of sales processes at the intersection with marketing.
 • Analysis of applications at the initial stages.
 • Creation of additional incentives for deciding in our favor.
 • SMM — maintaining social accounts.
 • Email marketing — mailings to our databases.

It is also possible to work with:

 • Setting up Google Analytics.
 • Content marketing (blog, articles, media).
 • SEO — internal and external optimization.

We offer:

 • Full employment (also, you can pick the beginning of your working day to keep your work-life balance).
 • Competitive salary with periodical reviews (rate + %).
 • Opportunity for horizontal and vertical career development.
 • Paid vacation (21 working days) and sick leaves.
 • English classes.
 • Team buildings and corporate events.
 • Training and educational events.
 • An active and experienced team (40+ co-workers, mostly Middle/+ level).

______________________________________________________________________________________________

Attract Group є постачальником ІТ-послуг. З 2011 року ми займаємося розробкою (веб, мобайл, CRM/ERP) для європейських та американських компаній та стартапів. Зараз ми в пошуку маркетолога, що буде приймати участь у створенні та реалізації маркетингової стратегії компанії.

Вимоги:

 • Досвід роботи в маркетингу від 1-2 років та бажання розвиватися в цьому напрямку.
 • Досвід роботи з Google Analytics.
 • Досвід постановки задач та написання технічного завдання, контролю їх подальшої реалізації.
 • Рівень англійської: Upper-Intermediate/+

Буде плюсом:

 • Досвід роботи з Google Ads, Facebook Ads і Bing Ads.
 • Досвід роботи з WordPress.
 • Досвід роботи з глобальними ринками.

Основні види діяльності та обов'язки:

 • Розробка позиціонування, повідомлень і тону спілкування.
 • Аналіз суперників: сильні та слабкі сторони.
 • Аналіз шляхів удосконалення продукту та дослідження ринку.
 • Глибинні інтерв'ю з клієнтами та дослідження продукту.
 • Розробка та підтримка дашбордів з аналітикою, планами та звітами.
 • Контроль і модернізація CRM.
 • Написання технічних завдань та моніторинг їх виконання на сайті/лендінгах.
 • Робота з рейтингами, нагородами, сертифікатами.
 • Контроль процесів продажів на перетині з маркетингом.
 • Розбір заявок на початкових етапах.
 • Створення додаткових стимулів для прийняття рішень на нашу користь.
 • SMM — ведення соціальних акаунтів.
 • Email marketing — розсилки в наші бази даних.

Також можлива робота з:

 • Налаштуванням Google Analytics.
 • Контент-маркетингом (блог, статті, ЗМІ).
 • SEO — внутрішньою та зовнішньою оптимізацією.

Що ми пропонуємо:

 • Повна зайнятість (також після випробувального терміну можна обрати зручний початок робочого дня).
 • Конкурентна заробітна плата з періодичними переглядами (ставка + %).
 • Можливість горизонтального та вертикального розвитку кар'єри.
 • Оплачувана відпустка (21 робочий день) та лікарняні.
 • Заняття з англійської мови.
 • Тімбілдинги та корпоративні заходи.
 • Навчальні та освітні заходи.
 • Активна та досвідчена команда (40+ співробітників, переважно Middle/+ рівня).

Ольга

Схожі вакансії по містах:

Схожі вакансії за професіями: