Вакансія закрита

Ймовірно, роботодавець знайшов резюме потрібного кандидата в базі резюме robota.ua
А ваше резюме є в базі?
Створити резюме
Увага! Це - архів вакансій. Вакансії, які Ви тут знайдете, неактуальні і знаходяться тут виключно в ознайомчих цілях.
22.04.2021

Заступник начальника відділу управління персоналом

8 500 грн.

Нова державна служба України
Державний сектор
  • Регион:Харків

Кваліфікаційні вимоги

Освіта: вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра, за напрямами підготовки в галузі права або державного управління

Досвід роботи: не менше двох років на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності

Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Прийняття ефективних рішень -здатність приймати вчасні та виважені рішення;

-аналіз альтернатив;

-спроможність іти на виважений ризик;

-автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень

Делегування завдань -розуміння алгоритму та процесів, необхідних для виконання завдання, передачі функцій та повноважень;

-уміння розподіляти завдання між декількома працівниками та сформувати у них правильне розуміння кінцевої мети та очікуваного результату;

-здатність здійснювати супровід, моніторинг та контроль делегованих завдань, оцінювати ефективність їх виконання

Робота з великими масивами інформації -здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;

- вміння систематизувати великий масив інформації;

-здатність виділяти головне, роботи чіткі, структуровані висновки

Досягнення результатів - здатність до чіткого бачення результату діяльності;

- вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди.

Наставництво персоналу - здатність навчати та передавати здобутий професійний досвід колегам;

- орієнтація та формування і розвиток професійних компетентностей колег;

- сприяння адаптації працівників в колективі

 

Посадові обов'язки

1. здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи відділу з питань управління персоналом

2. розробляє і бере участь у розробленні проектів організаційно-розпорядчих документів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби

3. розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» на підставі наданих пропозицій керівників структурних підрозділів

4. веде автоматизовану систему обліку кадрів суду (до початку функціонування єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи)

5. організовує роботу щодо стажування державних службовців суду, проведення внутрішніх навчань державних службовців суду, здійснює планування професійного навчання державних службовців суду, узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції начальнику відділу

6. веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує кількісний та якісний склад державних службовців

7. здійснює контроль за додержанням законодавства про державну службу, про працю, організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років

8. забезпечує в межах своєї компетенції збереження у відділі інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства.

9. забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби в суді, організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

10. Виконує інші доручення керівництва суду в межах, наданих повноважень. У разі відсутності начальника відділу виконує його обов?язки в повному обсязі.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

 

Умови оплати праці

1) посадовий оклад – 7950 грн.;

2) надбавка до посадового окладу за ранг відповідно чинного законодавства

3) надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України ’Про державну службу’);

 

Термін подачі заявок: 2021-04-28