Вакансія закрита

Ймовірно, роботодавець знайшов резюме потрібного кандидата в базі резюме robota.ua
А ваше резюме є в базі?
Створити резюме
Увага! Це - архів вакансій. Вакансії, які Ви тут знайдете, неактуальні і знаходяться тут виключно в ознайомчих цілях.
21.04.2021

Керівник апарату

19 900 грн.

Нова державна служба України
Державний сектор
  • Регион:Київ

Кваліфікаційні вимоги

ступінь вищої освіти – не нижче магістра

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

вільне володіння державною мовою

 

 

Посадові обов'язки

1. Здійснює керівництво діяльністю апарату Національної комісії зі стандартів державної мови та забезпечення виконання завдань, покладених на апарат Національної комісії зі стандартів державної мови, відповідно до Положення про Національну комісію зі стандартів державної мови, Регламенту Національної комісії зі стандартів державної мови та Положення про апарат Національної комісії зі стандартів державної мови.

2. Організовує роботу апарату Національної комісії зі стандартів державної мови з експертно-аналітичного, правового, інформаційно-довідкового, організаційного, фінансово-господарського, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності Національної комісії зі стандартів державної мови і несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань.

3. Забезпечує організаційну і технічну підготовку засідань Національної комісії зі стандартів державної мови, засідань Колегії й інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, нарад у Голови Національної комісії зі стандартів державної мови.

4 Забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що формує та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби в апараті Національної комісії зі стандартів державної мови з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який підлягає оприлюдненню.

5. Організовує та контролює виконання працівниками апарату Національної комісії зі стандартів державної мови доручень Голови та членів Національної комісії зі стандартів державної мови на підставі рішень Національної комісії зі стандартів державної мови.

6. Контролює дотримання виконавської дисципліни працівників апарату Національної комісії зі стандартів державної мови.

7. Розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій ’Б’ і ’В’.

8. У межах своєї компетенції забезпечує підготовку проєктів рішень Національної комісії зі стандартів державної мови та інших документів для розгляду Національною комісією зі стандартів державної мови, забезпечує ведення стенограми та протоколу засідань Національної комісії зі стандартів державної мови.

9. Організовує забезпечення членів Національної комісії зі стандартів державної мови матеріалами до засідань Національної комісії зі стандартів державної мови.

10. Подає Голові Національної комісії зі стандартів державної мови на підпис ухвалені Національною комісією зі стандартів державної мови рішення, а для візування ? погоджені проєкти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України.

11. Організовує подання Голові Національної комісії зі стандартів державної мови для розгляду та внесення на засідання Національної комісії зі стандартів державної мови проєкт порядку денного.

12. Подає Голові Національної комісії зі стандартів державної мови пропозиції щодо внесення на розгляд Національної комісії зі стандартів державної мови проєкту рішення Національної комісії зі стандартів державної мови з питань, віднесених до компетенції керівника апарату.

13. Подає Національній комісії зі стандартів державної мови на розгляд проєкт штатного розпису і кошторису апарату Національної комісії зі стандартів державної мови.

14. Вносить Національній комісії зі стандартів державної мови пропозиції щодо:

- граничної чисельності працівників апарату Національної комісії зі стандартів державної мови;

- структури апарату Національної комісії зі стандартів державної мови та визначення чисельності працівників структурних підрозділів апарату Національної комісії зі стандартів державної мови;

- положення про апарат Національної комісії зі стандартів державної мови, а також його самостійні структурні підрозділи;

- призначення на посаду і звільнення з посади в установленому законодавством порядку державних службовців та інших працівників апарату Національної комісії зі стандартів державної мови;

- вирішення питань, пов’язаних із проходженням державної служби в апараті Національної комісії зі стандартів державної мови, зокрема щодо присвоєння державним службовцям апарату відповідних рангів державних службовців, заохочення та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

15. Організовує підвищення кваліфікації державних службовців апарату Національної комісії зі стандартів державної мови.

16. Організовує здійснення щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців апарату Національної комісії зі стандартів державної мови.

17. Організовує дотримання вимог охорони державної таємниці в Національній комісії зі стандартів державної мови.

18. Організовує документообіг у Національній комісії зі стандартів державної мови.

19. Інформує в установленому порядку Голову Національної комісії зі стандартів державної мови, заступника Голови Національної комісії зі стандартів державної мови та членів Національної комісії зі стандартів державної мови про результати моніторингу виконання планів роботи Національної комісії зі стандартів державної мови.

20. Дає обов’язкові до виконання доручення державним службовцям та іншим працівникам апарату Національної комісії зі стандартів державної мови.

21. Забезпечує взаємодію апарату Національної комісії зі стандартів державної мови з Офісом Президента України, апаратом Верховної Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, апаратами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних органів, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності.

22. За погодженням із Комісією представляє Національну комісію зі стандартів державної мови як юридичну особу в цивільно-правових відносинах.

23. Видає накази організаційно-розпорядчого характеру з питань, що належать до його повноважень, та контролює їхнє виконання.

24. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

 

Умови оплати праці

Оплата праці здійснюється відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

 

Термін подачі заявок: 2021-04-26