Вакансія закрита

Ймовірно, роботодавець знайшов резюме потрібного кандидата в базі резюме robota.ua
А ваше резюме є в базі?
Створити резюме
Увага! Це - архів вакансій. Вакансії, які Ви тут знайдете, неактуальні і знаходяться тут виключно в ознайомчих цілях.
21.04.2021

Головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення та запобігання і виявлення корупції апарату Черкаської районної державної адміністрації

5 300 грн.

Нова державна служба України
Державний сектор
  • Регион:Черкаси

Кваліфікаційні вимоги

Ступінь вищої освіти не нижче – молодший бакалавр або бакалавр, (у разі коли особа здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (початкова вища освіта), відповідно до пункту 4 частини другої розділу XV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про вищу освіту” така освіта прирівнюється до вищої освіти за освітньо-професійним ступенем молодшого бакалавра).

Досвід роботи - не потребує.

Вільне володіння державною мовою.

Володіння іноземною мовою - не обов’язкове.

 

Вимоги до компетентності

Доброчесність:

- здатність спрямовувати власні дії на захист публічних інтересів, утримуватись від конфлікту між приватними та публічними інтересами, ефективно розпоряджатись державними ресурсами;

- здатність дотримуватися правил етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості, підзвітності;

- усвідомлення обмеження у виявленні переваг, прихильності та/або негативного ставлення до окремих фізичних та юридичних осіб, політичних партій, громадських, релігійних та інших організацій.

Досягненнярезультатів:

- здатність до чіткого бачення результату діяльності;

- вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

Аналітичні здібності:

- здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань наскладові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

- вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи.

Комунікація та взаємодія:

- вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

- здатність ефективно взаємодіяти - дослухатися, сприймати та викладати думку;

- вміння публічно виступати перед аудиторією;

- здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації.

Знання законодавства у сфері: Закону України «Про інформацію»; Закону України «Про доступ до публічної інформації»; Закону України «Про звернення громадян»; Постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року № 950 «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України «Про запобігання корупції» прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»; Наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 17 березня 2020 року № 102/20 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції».

 

Посадові обов'язки

1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції в райдержадміністрації;

2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання антикорупційного законодавства в райдержадміністрації;

3) проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

4) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

5) організація проведення внутрішніх навчань державних службовців в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного права з питань запобігання корупції;

6) інформування голови райдержадміністрації, Національного агентства з питань запобігання корупції або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;

7) перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку;

8) розроблення проєктів актів з питань запобігання та виявлення корупції в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного права;

9) ведення обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад згідно зі штатним розписом на 2021 рік – 5300 грн.

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”.

Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року

№ 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (із змінами).

 

Термін подачі заявок: 2021-04-26