Вакансія закрита

Ймовірно, роботодавець знайшов резюме потрібного кандидата в базі резюме robota.ua
А ваше резюме є в базі?
Створити резюме
Увага! Це - архів вакансій. Вакансії, які Ви тут знайдете, неактуальні і знаходяться тут виключно в ознайомчих цілях.
17.04.2021

Начальник відділу моніторингу виконання інвестиційних програм та діяльності підприємств житлово-комунального господарства Департаменту економіки систем життєзабезпечення

14 200 грн.

Нова державна служба України
Державний сектор
  • Регион:Київ

Кваліфікаційні вимоги

Освіта - вища, ступінь не нижче магістра

Досвід роботи - досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Володіння державною мовою - вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Лідерство:

- вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;

- сприяння всебічному розвитку особистості;

- вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;

- здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби

Прийняття ефективних рішень:

- здатність приймати вчасні та виважені рішення;

- аналіз альтернатив;

- спроможність іти на виважений ризик;

- автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень

Управління проєктами:

- орієнтація на застосування інструментів проєктного менеджменту, в тому числі з використанням цифрових технологій, вибір найбільш оптимальних методів планування часу та шляхів досягнення результату;

- вміння ідентифікувати проблему та її причини, обґрунтувати альтернативи її вирішення;

- здатність визначити обмеження проєкту (час, ресурси, зміст) та їх взаємозв’язок із якістю проєкту, бачення кінцевого результату (продукту) проєкту.

Професійні знання

Знання законодавства:

Конституції України;

Закону України “Про державну службу”;

Закону України “Про запобігання корупції”;

Знання законодавства у сфері:

Положення про Міністерство розвитку громад та територій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня2014 року № 197 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 року

№ 850)(зі змінами).

 

Посадові обов'язки

1) розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Відділу, забезпечує в установленому порядку їх погодження та прийняття та погоджує проекти нормативно-правових актів, що надійшли від інших центральних органів виконавчої влади;

2) бере в установленому порядку участь у розробленні Програми діяльності Кабінету Міністрів України, проектів Державної програми економічного та соціального розвитку України, Державного бюджету України на відповідний рік, інших державних і галузевих програм з питань, що належать до компетенції Відділу;

3) здійснює моніторинг розроблення та виконання підприємствами житлово-комунального господарства інвестиційних програм;

4) здійснює моніторинг показників фінансово-економічної діяльності підприємств житлово-комунального господарства;

5) забезпечує збір, узагальнення інформації щодо стану житлово-комунального господарства в розрізі регіонів та підготовку відповідних аналітичних матеріалів;

6) бере участь у розробленні державних цільових і регіональних програм у сферах житлово-комунального господарства в межах компетенції Відділу;

7) розглядає в установленому законодавством порядку пропозиції, заяви та скарги фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до компетенції Відділу;

8) надає методичну допомогу місцевим органам виконавчої влади, підприємствам, установам і організаціям житлово-комунального господарства з питань, що належать до компетенції Відділу.

9) готує матеріали та пропозиції на засідання колегії з питань, що належать до компетенції Відділу;

10) оприлюднює інформацію про діяльність Мінрегіону, здійснює організаційне забезпечення в установленому порядку виставкову діяльність, проведення конкурсів, семінарів, нарад, конференцій, конгресів з питань, що належать до компетенції Відділу

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 13 700,00 грн.,

надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу» (3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу),

надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів»,

інші виплати, премії – у разі встановлення

 

Термін подачі заявок: 2021-04-23