Вакансія закрита

Ймовірно, роботодавець знайшов резюме потрібного кандидата в базі резюме robota.ua
А ваше резюме є в базі?
Створити резюме
Увага! Це - архів вакансій. Вакансії, які Ви тут знайдете, неактуальні і знаходяться тут виключно в ознайомчих цілях.
17.04.2021

Заступник начальник головного управління – начальник відділу реалізації державної політики у сфері сервісних послуг у будівництві та архітектурно-будівельного контролю і нагляду головного управління архітектурно-будівельного контролю і нагляду

14 900 грн.

Нова державна служба України
Державний сектор
  • Регион:Київ

Кваліфікаційні вимоги

Освіта- вища, ступінь не нижче магістра

Досвід роботи-досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Володіння державною мовою-вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Лідерство - вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;

- сприяння всебічному розвитку особистості;

- вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;

- здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби

Прийняття ефективних рішень - здатність приймати вчасні та виважені рішення;

- аналіз альтернатив;

- спроможність іти на виважений ризик;

- автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень

Управління проєктами - орієнтація на застосування інструментів проєктного менеджменту, в тому числі з використанням цифрових технологій, вибір найбільш оптимальних методів планування часу та шляхів досягнення результату;

- вміння ідентифікувати проблему та її причини, обґрунтувати альтернативи її вирішення;

- здатність визначити обмеження проєкту (час, ресурси, зміст) та їх взаємозв’язок із якістю проєкту, бачення кінцевого результату (продукту) проєкту

Професійні знання

Вимога Компоненти вимоги

Знання законодавства Знання:

Конституції України;

Закону України “Про державну службу”;

Закону України “Про запобігання корупції”.

Знання законодавства у сфері:

Положення про Міністерство розвитку громад та територій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня2014 року № 197 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 року № 850)(зі змінами).

 

Посадові обов'язки

1) координація та моніторинг реалізації державної політики у сфері сервісних послуг у будівництві та архітектурно-будівельного контролю і нагляду;

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує цифрову трансформацію в межах компетенції Відділу;

2) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Мінрегіону;

3) забезпечує в установленому порядку погодження нормативно-правових актів, що надійшли від інших центральних органів виконавчої влади;

4) бере участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів з питань архітектурно-будівельного контролю та нагляду; вживає заходів щодо їх погодження та прийняття у встановленому порядку;

5) забезпечує виконання державних цільових та інших програм у сфері сервісних послуг у будівництві та з питань архітектурно-будівельного контролю та нагляду в частині компетенції Головного управління;

6) за дорученням керівництва Мінрегіону розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів, запити та інформацію;

7) виконує інші функції, що випливають з покладених на Директорат завдань.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 14 400,00 грн.,

надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу» (3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу),

надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів»,

інші виплати, премії – у разі встановлення

 

Термін подачі заявок: 2021-04-23