Вакансія закрита

Ймовірно, роботодавець знайшов резюме потрібного кандидата в базі резюме robota.ua
А ваше резюме є в базі?
Створити резюме
Увага! Це - архів вакансій. Вакансії, які Ви тут знайдете, неактуальні і знаходяться тут виключно в ознайомчих цілях.
17.04.2021

Начальник відділу економіки та договірних відносин Управління ціноутворення‚ економіки та договірних відносин у будівництві

14 200 грн.

Нова державна служба України
Державний сектор
  • Регион:Київ

Кваліфікаційні вимоги

Освіта - вища, ступінь не нижче магістра

Досвід роботи - досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Володіння державною мовою - вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Лідерство:

- вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;

- сприяння всебічному розвитку особистості;

- вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;

- здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби

Прийняття ефективних рішень:

- здатність приймати вчасні та виважені рішення;

- аналіз альтернатив;

- спроможність іти на виважений ризик;

- автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень

Управління проєктами:

- орієнтація на застосування інструментів проєктного менеджменту, в тому числі з використанням цифрових технологій, вибір найбільш оптимальних методів планування часу та шляхів досягнення результату;

- вміння ідентифікувати проблему та її причини, обґрунтувати альтернативи її вирішення;

- здатність визначити обмеження проєкту (час, ресурси, зміст) та їх взаємозв’язок із якістю проєкту, бачення кінцевого результату (продукту) проєкту.

Професійні знання

Вимога Компоненти вимоги

Знання законодавства Знання:

Конституції України;

Закону України “Про державну службу”;

Закону України “Про запобігання корупції”

Знання законодавства у сфері:

Положення про Міністерство розвитку громад та територій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня2014 року № 197 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 року № 850) (зі змінами).

 

Посадові обов'язки

1) розробляє в межах компетенції проекти Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Державного бюджету України на відповідний рік, проекти державних і галузевих програм у сфері будівництва, що належать до компетенції Відділу;

2) розробляє та бере участь у розробленні проектів законів України, інших нормативно-правових актів з питань економіки та організації будівництва, що належать до компетенції Відділу; індексів балансової вартості об’єктів житлового фонду; погодженні нормативно-правових актів, що надійшли від інших центральних органів виконавчої влади;

3) здійснює моніторинг вартості будівництва та тенденцій розвитку будівельної галузі, аналіз вартісних показників будівництва в розрізі складових, підготовку поточних і прогнозних вартісних показників;

4) здійснює аналіз показників, що характеризують будівельну діяльність, підготовку пропозицій щодо заходів державного регулювання й розвитку будівельної діяльності;

5) здійснює підготовку пропозицій щодо вдосконалення статистичної звітності у будівництві з питань, що відносяться до компетенції Управління;

6) затверджує індекси балансової вартості об’єктів житлового фонду;

7) визначає галузеві особливості формування собівартості продукції у будівництві та забезпечує розроблення відповідних методичних рекомендацій;

8) проводить методологічну роботу щодо розмежування функцій між учасниками інвестиційної діяльності у будівництві, у тому числі щодо порядку здійснення технічного нагляду за будівництвом об’єктів;

9) розробляє в межах компетенції пропозиції щодо вдосконалення законодавчої та нормативної бази стосовно державного фінансування капітальних вкладень і договірних відносин у будівництві;

10) здійснює реєстрацію саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності, вносить відомості про них до державного реєстру саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 13 700,00 грн.,

надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу» (3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу),

надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів»,

інші виплати, премії – у разі встановлення

 

Термін подачі заявок: 2021-04-23