Вакансія закрита

Ймовірно, роботодавець знайшов резюме потрібного кандидата в базі резюме robota.ua
А ваше резюме є в базі?
Створити резюме
Увага! Це - архів вакансій. Вакансії, які Ви тут знайдете, неактуальні і знаходяться тут виключно в ознайомчих цілях.
08.05.2021

Головний спеціаліст відділу обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів

9 840 грн.

Нова державна служба України
Державний сектор
  • Регион:Вінниця

Кваліфікаційні вимоги

Освіта Вища економічна освіта, галузь знань: управління та адміністрування не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

Досвід роботи Не потребує

Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою

Володіння іноземною мовою –

Вимоги до компетентності

Вимога Компоненти вимоги

Необхідні ділові якості Діалогове спілкування (письмове і усне), навички контролю, виваженість, здатність концентруватись на деталях, уміння дотримуватись субординації, вміння поступатись, оперативність, вміння аргументовано доводити власну точку зору, уміння працювати в команді

Необхідні особистісні якості Надійність, порядність, чесність, дисциплінованість, готовність допомогти, контроль емоцій, відповідальність,

комунікабельність, повага до інших

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа) Рівень досвідченого користувача з досвідом роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет, тощо

Професійні знання

Вимога Компоненти вимоги

Знання законодавства 1. Конституція України,

2. Закон України ’Про державну службу’,

3. Закон України ’Про запобігання корупції’

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) 1.ЗАКОН УКРАЇНИ від 25 грудня 2015 року

№922-VIII “Про публічні закупівлі”;

2. ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 28.02.2002р. №228 “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ”;

3. ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 04.04.2001р. №332 “Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету”;

4. ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 04.12.2019р. №1070 “Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти”;

5. ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 03.08.2011р. №845 “Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників”;

6. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНІВ УКРАЇНИ від 28.01.2002р. №57 “Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету”;

7. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНІВ УКРАЇНИ від 24.12.2012р. №1407 “Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами”;

8. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНІВ УКРАЇНИ від 23.08.2012р. №938 “Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів”;

9. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНІВ УКРАЇНИ від 12.03.2012р. №333 “Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету”;

10. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНІВ УКРАЇНИ від 02.03.2012р. №309 “Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України”;

11. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНІВ УКРАЇНИ від 29.04.2013р. №68 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо переліку підтвердних документів для реєстрації бюджетних зобов’язань, бюджетних фінансових зобов”язань та проведення платежів”.

 

 

Посадові обов'язки

З метою організації та забезпечення реалізації державної політики у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів відповідно до завдань, покладених на управління Державної казначейської служби України в Оратівському районі головний спеціаліст відділу обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів:

1).Здійснює опрацювання Реєстраційних карток розпорядників та одержувачів бюджетних коштів та змін до них на відповідність даних установчому документу та виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та здійснює реєстрацію розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в Єдиному реєстрі з присвоєнням коду за Єдиним реєстром (перереєстрація).

2).Формує мережу розпорядників, одержувачів коштів державного і місцевих бюджетів та вносить зміни до неї на основі поданих документів.

3).Перевіряє на відповідність вимогам чинного законодавства та здійснює контроль за відповідністю сум кошторисів та планів асигнувань сумам річного розпису та помісячного розпису розпорядників та одержувачів коштів державного і місцевих бюджетів, які обслуговуються в управлінні; здійснює облік показників розписів державного та місцевих бюджетів, зведених кошторисів та кошторисів бюджетних установ; перевіряє подані розпорядниками коштів зведені показники спеціального фонду кошторису із сумами, які надходять в розрізі видів коштів спеціального фонду.

4).Перевіряє отримані від розпорядників коштів вищого рівня розпорядження, розподіли відкритих асигнувань на взяття зобов’язань, щодо відповідності до сум залишків асигнувань, сум зареєстрованих невиконаних фінансових зобов’язань, даних мережі розпорядників включених до розподілу та здійснює їх зарахування на рахунки розпорядників (одержувачів) нижчого рівня; опрацьовує підтвердні документи, надані розпорядником, одержувачем бюджетних коштів; обліковує зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на відповідних рахунках позабалансового обліку; приймає від розпорядників та одержувачів бюджетних коштів платіжні доручення відповідно до зареєстрованих зобов”язань та в межах залишку коштів на рахунку за певним кодом економічної класифікації видатків; здійснює перевірку платіжних доручень на предмет правильності заповнення.

5).Здійснює відображення операцій в натуральній формі; здійснює відновлення касових видатків, при поверненні платежів через банк на основі поданих платіжних доручень розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів.

6).Здійснює виправні проведення на основі бухгалтерської довідки наданої відділом звітності та бухгалтерського обліку Управління.

7).Здійснює заходи по виконанню постанов про накладання арешту на грошові кошти клієнтів, які обслуговуються в управлінні у випадках, передбачених чинним законодавством; здійснює безспірне списання коштів.

8).Надає методичну і практичну допомогу розпорядникам, одержувачам бюджетних коштів з питань казначейського обслуговування.

9).Здійснює розгляд листів, заяв i скарг громадян, письмових звернень, що відносяться до компетенції відділу, своєчасно готує пропозиції та відповіді на них, не допускає порушень прав i свобод людини та громадянина.

10).Забезпечує своєчасне виконання контрольних завдань, виконує доручення та вказівки керівництва управління.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5300,00 грн., надбавка за ранг згідно ст.39 ЗУ «Про державну службу» від 10.12.2015 №889-VIII та постанови КМУ “Питання оплати праці працівників державних органів” від 18.01.2017 №15, надбавка за вислугу років згідно ст.52 ЗУ «Про державну службу» від 10.12.2015 №889-VIII, за наявності достатнього фонду оплати праці - премія

 

Термін подачі заявок: 2021-05-11