Вакансія закрита

Ймовірно, роботодавець знайшов резюме потрібного кандидата в базі резюме robota.ua
А ваше резюме є в базі?
Створити резюме
Увага! Це - архів вакансій. Вакансії, які Ви тут знайдете, неактуальні і знаходяться тут виключно в ознайомчих цілях.
24.04.2021

Головний спеціаліст Ленінського районного суду м. Дніпропетровська (за статистики)

5 540 грн.

Нова державна служба України
Державний сектор
  • Регион:Дніпро

Кваліфікаційні вимоги

1 Освіта - Вища юридична освіта з освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста чи магістра.

2 Досвід роботи - Не потребує.

3 Володіння державною мовою - Вільне володіння державною мовою.

4 Володіння іноземною мовою - Не потребує.

 

Вимоги до компетентності

1 Досягнення результатів

- здатність до чіткого бачення результату діяльності;

- вміння фокусувати зусилля для досягнення результату;

діяльності;

- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди.

2 Аналітичні здібності

- здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

- вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи.

3 Цифрова грамотність

- вміння використовувати комп’ютерні пристрої для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

- вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації, перевіряти надійність джерел і достовірність даних;

- здатність працювати з документами в різних цифрових форматах, зберігати, накопичувати, впорядковувати цифрові ресурси;

- здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

- здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку.

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України,

- Закону України «Про державну службу»,

- Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

 

Посадові обов'язки

Проводить аналіз обліково-статистичної роботи суду за підсумками, кожного звітного періоду, здійснює розроблення пропозицій з підвищення рівня цієї роботи;

2. Веде діловодство за зверненнями громадян, відповідно до вимог ЗУ «Про звернення громадян».

3. Здійснює попередній розгляд звернень громадян, який полягає в опрацюванні їх на відповідність нормам законодавства, готує проект відповіді на них, які подає для узгодження керівникові апарату суду.

4. Веде діловодство відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

5. Готує проекти відповідей при розгляді запитів на інформацію, які подає для узгодження керівникові апарату суду.

6. Складає та подає статистичні звіти, розраховані засобами автоматизованої системи документообігу суду, готує відповідні довідки, підтвердження, листи тощо.

7. Контролює ведення діловодства в суді.

8. Здійснює контроль за веденням обліку та зберіганням судових

справ, координує роботу старшого секретаря суду.

9. Здійснює контроль за своєчасністю внесення відомостей про судовий збір до обліково-статистичної картки у автоматизованій системі документообігу суду.

10. Здійснює контроль за внесення відомостей працівниками апарату суду в обліково-статистичні картки автоматизованій системі документообігу суду для подальшого відображення у звітах.

11. Проводить перевірку внесення процесуальних документів до єдиного державного реєстру судових рішень.

12. Вживає заходів щодо забезпечення своєчасного щорічного подання суддями і працівниками апарату суду декларацій про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан державних службовців щодо себе та членів своєї сім’ї, узагальнює інформацію та надсилає її у відповідні органи.

13. Здійснює контроль за виконанням плану заходів місцевого суду щодо посилення боротьби з корупцією на відповідний рік з метою профілактики та попередження корупційних діянь, за дотриманням державними службовцями апарату суду Законів України ’Про державну службу’, ’Про запобігання корупції’, відповідних актів Президента України та Кабінету Міністрів України, спрямованих на боротьбу з корупцією.

14. На час відсутності головного спеціаліста з питань персоналу виконує його обов’язки.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду.

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад відповідно до штатного розпису – 5540 грн.;

Надбавки, доплати та премії, відповідно до ст.ст. 50, 52 Закону України «Про державну службу».

 

Термін подачі заявок: 2021-04-26