Вакансія закрита

Ймовірно, роботодавець знайшов резюме потрібного кандидата в базі резюме robota.ua
А ваше резюме є в базі?
Створити резюме
Увага! Це - архів вакансій. Вакансії, які Ви тут знайдете, неактуальні і знаходяться тут виключно в ознайомчих цілях.
24.04.2021

Головний спеціаліст відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення

5 500 грн.

Нова державна служба України
Державний сектор
  • Регион:Луцьк

Кваліфікаційні вимоги

Освіта: Вища освіта не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра (спеціальність «Правознавство», «Управління персоналом і економіка праці», «Документознавство та інформаційна діяльність»)

Досвід роботи% Не потребує

Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Робота з великими масивами інформації :

- здатність сприймати великий масив інформації, розуміти та працювати з текстовою інформацією,. встановлювати логічні взаємозв’язки;

- вміння виділяти головне, робити чіткі, структуровані висновки

Аналітичні здібності:

- здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності чи суперечності;

- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

- вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуацію, прогнозувати та робити власні умовиводи;

- здатність здійснювати аналіз законодавства у сферах, пов’язаних з діяльністю прокуратури;

- вміння підготовки оглядів, документів аналітичного та інформаційного характеру;

- здатність формувати закінчені (оформлені) пропозиції.

Цифрова грамотність:

- вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

- вміння використовувати сервіси Інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел та достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;

здатність працювати з документами в різних цифрових форматах, зберігати, накопичувати та впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

- здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

- вміння використовувати систему електронного документообігу для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків, вміння користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП).

 

Посадові обов'язки

- ведення діловодства відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення обласної прокуратури: вручення документів виконавцям відповідно до резолюцій начальника відділу з відміткою в реєстрі передач; реєстрація внутрішньої кореспонденції в інформаційній системі «Система електронного документообігу органів прокуратури України» (далі – ІС «СЕД»), зазначення необхідних відміток та передача паперових документів у відповідні підрозділи обласної прокуратури; реєстрація вихідної кореспонденції в ІС «СЕД», перевірка заповнення реєстраційно-моніторингової картки та правильності оформлення вихідних документів (написання адресата, посилання на попередні документи, наявність додатків, підписів, віз, відмітки про реєстрацію документів у підрозділі організаційного та правового забезпечення обласної прокуратури, здійснення зв’язку документа), повернення неправильно оформлених документів виконавцям;

- підготовка та передача в архів обласної прокуратури на збереження номенклатурних справ, наглядових проваджень та книг обліку за попередні діловодні роки; складання номенклатури справ відділу;

- реєстрація документів з грифом обмеженого доступу «Для службового користування» відповідно до вимог Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв, що містять службову інформацію, в органах прокуратури України, вручення документів виконавцям. Формування номенклатурних справ, проведення щорічної звірки наявності документів;

- забезпечення своєчасного надходження документів від керівництва до виконавців, невідкладно – контрольної;

- надання довідок щодо реєстрації та руху документів;

- забезпечення збереження службових документів, у т. ч. в ІС «СЕД», а також конфіденційності щодо інформації та відомостей, які стали відомі під час виконання службових обов’язків, нерозголошення іншої службової інформації;

- формування номенклатурних справ та наглядових проваджень відділу відповідно до вимог Тимчасової інструкції з діловодства в органах прокуратури України та зведеної номенклатури справ Волинської обласної прокуратури;

- підготовка проектів листів про скерування звернень за належністю;

- аналіз інформації та підготовка щотижневого списку судових засідань у яких прокурорами відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення забезпечується участь.;

- виконання інших завдань і доручень начальника відділу.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

строк призначення особи,яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5500 грн , надбавки та доплати відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-04-27