Вакансія закрита

Ймовірно, роботодавець знайшов резюме потрібного кандидата в базі резюме robota.ua
А ваше резюме є в базі?
Створити резюме
Увага! Це - архів вакансій. Вакансії, які Ви тут знайдете, неактуальні і знаходяться тут виключно в ознайомчих цілях.
17.04.2021

Начальник відділу управління персоналом

11 600 грн.

Нова державна служба України
Державний сектор
  • Регион:Старобільськ

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта наявність вищої освіти не нижче ступеня магістра

2. Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року у сфері управління персоналом

3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

1. Управління організацією роботи

1) організація і контроль роботи;

2) управління якісним обслуговуванням;

3) вміння працювати в команді.

2 Прийняття ефективних рішень

1) вміння вирішувати комплексні завдання;

2) аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації;

3) прогнозування наслідків прийнятих рішень.

3 Комунікація та взаємодія

1) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;

2) вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

3) відкритість та доступність.

 

Посадові обов'язки

організовує планування роботи відділу та забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій; визначає розподіл обов’язків між працівниками відділу, координує та контролює їх діяльність

вносить керівнику державної служби пропозиції щодо штатної чисельності, структури та штатного розпису РДА, призначення, звільнення з посади, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників РДА; забезпечує планування службової кар’єри державних службовців; забезпечує планування навчання персоналу РДА;

організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції відділу;

підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється

разом з іншими працівниками відділу за дорученням керівника державної служби перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в РДА;

разом з іншими структурними підрозділами РДА та її апарату:

організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи, посадові інструкції їх працівників;

опрацьовує штатний розпис РДА;

спільно з бухгалтерською службою організовує роботу щодо мотивації персоналу РДА;

забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;

організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;

забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати;

розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;

розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації та накази керівника апарату, що відносяться до компетенції відділу;

здійснює інші функції, передбачені законодавством щодо питань управління персоналом, організаційного розвитку державної служби

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 7 400,00 грн;

надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;

надбавка за ранг державного службовця – від 500 грн;

надбавки за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи, премії – у разі встановлення

 

Термін подачі заявок: 2021-04-23