Вакансія закрита

Ймовірно, роботодавець знайшов резюме потрібного кандидата в базі резюме robota.ua
А ваше резюме є в базі?
Створити резюме
Увага! Це - архів вакансій. Вакансії, які Ви тут знайдете, неактуальні і знаходяться тут виключно в ознайомчих цілях.
17.04.2021

Начальник Чернівецької державної податкової інспекції

6 300 грн.

Нова державна служба України
Державний сектор
  • Регион:Вінниця

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта Вища не нижче ступеня магістра, фінансово-економічного спрямування

2. Досвід роботи Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3. Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

1. Лідерство - вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;

- сприяння всебічному розвитку особистості;

- вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;

- здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби

2. Прийняття ефективних рішень - здатність приймати вчасні та виважені рішення;

- аналіз альтернатив;

- спроможність іти на виважений ризик;

- автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень

3. Командна робота та взаємодія - розуміння ваги свого внеску у загальний результат (структурного підрозділу/державного органу);

- орієнтація на командний результат;

- готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;

- відкритість в обміні інформацією

Професійні знання

1. Знання законодавства Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»;

та іншого законодавства

2. Знання податкової системи та відповідного законодавства для належного виконання посадових обов’язків Розуміння податкової системи;

Знання:

Закону України «Про доступ до публічної інформації»; Закону України “Про звернення громадян”; Закону України “Про інформацію”; Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI;

Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»

 

Посадові обов'язки

1. Здійснення керівництва діяльністю та організація роботи структурного підрозділу: визначення пріоритетів роботи структурного підрозділу та шляхи виконання покладених на нього завдань, організація планування роботи структурного підрозділу; організація виконання в структурному підрозділі існуючих вимог щодо: режиму секретності у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці працівників структурного підрозділу, порядку поводження з відкритою інформацією та інформацією з обмеженим доступом працівниками структурного підрозділу, захисту інформації (режиму секретності) в автоматизованих системах (автоматизованих робочих місць) працівниками структурного підрозділу; розробка завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності працівників структурного підрозділу; розробка посадових інструкцій на посади кожного працівника структурного підрозділу, їх погодження та надання на затвердження керівництву ГУ; забезпечення додержання працівниками структурного підрозділу: виконавської дисципліни, порядку ведення діловодства, правил внутрішнього службового (трудового) розпорядку.

2. Реєстрація та облік платників податків, що включає реєстрацію за принципом «єдиного вікна», обробку відомостей з ЄДР, обробку заяв від платників податків, що не включені до ЄДР, взяття на облік фізичних осіб, що провадять незалежну професійну діяльність, здійснення заходів переведення платників податків у разу зміни їх місцезнаходження, своєчасне внесення до Єдиного банку даних юридичних осіб та фізичних осіб про зміну місцезнаходження, забезпечення повної достовірної інформації та актуальної інформації, щодо реєстраційних даних та облікових даних до інформаційних ресурсів - реєстрів платників податків юридичних та фізичних осіб, реєстрів нерезидентів, реєстрів повідомлень про відкриття/закриття рахунків, реєстрів об’єктів оподаткування, забезпечення та видача документів (дублікатів, завірених копій) щодо взяття на облік платників податків; організація та реєстрація платників акцизного податку з реалізації пального та видача витягів, облік об’єктів оподаткування та об’єктів пов’язаних з оподаткуванням, забезпечення обліку платників єдиного внеску та ведення реєстру волонтерів антитерористичної операції, формування та ведення Реєстру отримувачів бюджетної дотації.

3. Контроль за дотриманням чинного законодавства при застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

4. Приймання податкової, фінансової та іншої звітності платників засобами телекомунікацій, а саме: перевірка відповідності поданої податкової та іншої звітності формі встановленого зразка, що діє на момент подання документа; перевірка наявності та достовірності обов’язкових реквізитів; перевірка підписів посадових осіб, печатки платника (за наявності), комплектація та реєстрація податкової та іншої звітності, поданої платниками на паперових носіях, формування реєстрів поданої звітності у розрізі окремих форм та передача паперових носіїв податкової та іншої звітності платників до підрозділів податків і зборів з юридичних та фізичних осіб, присвоєння статусів і ознак стану обробки під час приймання та реєстрації такої звітності, надання послуг платникам (консультацій з використання ПЗ) щодо безкоштовного програмного забезпечення для формування та подання податкової, фінансової та іншої звітності в електронному вигляді; організація облаштування робочих місць для приймання/подання податкової та іншої звітності, комп’ютерна обробка податкової та іншої звітності, поданої засобами телекомунікацій.

5. Реєстрація фізичних осіб – платників податків, формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

6. Організація та контроль за обліком об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням.

7. Організація та контроль за обліком рахунків платників податків.

8. Реєстрація та облік реєстраторів розрахункових операцій, книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок, а саме: реєстрація, перереєстрація та скасування реєстрації РРО, КОРО, журналів використання РРО з купівлі-продажу іноземної валюти та розрахункових книжок, дотримання вимог чинного законодавства та нормативних актів при проведенні реєстрації, перереєстрації та скасування реєстрації РРО, , КОРО та розрахункових книжок, внесення до інформаційних баз даних ДПС відомостей заяв про реєстрацію (перереєстрацію), скасування реєстрації РРО, розрахункових книжок, журналів використання РРО з купівлі-продажу іноземної валюти та КОРО до інформаційної системи ДПС, видача реєстраційного посвідчення, довідок про скасування реєстрації РРО, КОРО.

9. Забезпечення обліку платників єдиного внеску, а саме: включення/виключення реєстраційних та облікових даних платників єдиного внеску до/з реєстру страхувальників; забезпечення повноти, достовірності реєстраційних та облікових даних платників єдиного внеску в реєстрі страхувальників; проведення звірок відомостей реєстру страхувальників з даними Єдиного банку даних та Державного реєстру; прийняття та внесення заяв про добровільну участь або одноразову сплату для укладання Договорів осіб, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску.

10. Організація роботи надання адміністративних послуг, а саме: підготовка, розміщення на стендах у місцях прийому осіб, які звертаються за отриманням адміністративних послуг, поширення довідково-інформаційних матеріалів про адміністративні послуги, проведення аналізу пропозицій та зауважень суб’єктів звернень щодо якості надання адміністративних послуг, вжиття відповідних заходів; підготовка звітів про надання адміністративних послуг та роботу ЦОП та пропозицій до графіків прийому посадовими особами фізичних та юридичних осіб, які звертаються за отриманням адміністративних послуг; організація діяльності Центрів обслуговування платників та сервісне обслуговування платників, надання консультацій в межах компетенції.

11. Організація роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до законодавства в Головному управлінні.

12. Вжиття у межах компетенції заходів щодо запобігання та протидії корупції, контроль за їх реалізацією, у разі виявлення чи одержання інформації про вчинення підлеглим корупційного, пов’язаного з корупцією або іншого правопорушення у сфері службової діяльності, вжиття у межах компетенції заходів щодо його припинення.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад 6300 грн.

Надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, надбавка за інтенсивність праці (Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу», постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами і доповненнями).

За результатами роботи та за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

 

Термін подачі заявок: 2021-04-23