Вакансія закрита

Ймовірно, роботодавець знайшов резюме потрібного кандидата в базі резюме robota.ua
А ваше резюме є в базі?
Створити резюме
Увага! Це - архів вакансій. Вакансії, які Ви тут знайдете, неактуальні і знаходяться тут виключно в ознайомчих цілях.
24.04.2021

головний спеціаліст відділу контролю якості послуг управління контролю якості послуг Департаменту державного нагляду

8 500 грн.

Нова державна служба України
Державний сектор
  • Регион:Київ

Кваліфікаційні вимоги

Освіта: вища освіта освітнього ступеня не нижче бакалавра у галузі знань електроніка та телекомунікації, інформаційні технології або автоматизація та приладобудування

Досвід роботи: не потребує

Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Досягнення результатів:

• здатність до чіткого бачення результату діяльності;

• дисципліна та відповідальність за виконання своїх задач

Командна робота та взаємодія:

• орієнтація на командний результат

Ефективність координації з іншими:

• уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій

Орієнтація на професійний розвиток:

• здатність до самовдосконалення в процесі виконання професійної діяльності

Уважність до деталей:

• здатний помічати окремі елементи та акцентувати увагу на деталях у своїй роботі

Стресостійкість:

• здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв’язку, зокрема критики

Знання законодавства у сфері, пов’язаній зі специфікою основних обов’язків за посадою:

• законів України «Про телекомунікації» (в частині надання телекомунікаційних послуг), «Про радіочастотний ресурс України» (в частині державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України), «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (в частині підстав для здійснення позапланових заходів);

• Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України

від 11.04.2012 № 295;

• Положення про якість телекомунікаційних послуг, затвердженого рішенням Національної комісії, з питань регулювання зв’язку від 15.04.2010 № 174 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.06.2010 за № 429/17724

 

Посадові обов'язки

1) за дорученням начальника відділу та у межах своєї компетенції:

- бере участь в реалізації державної політики з питань державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації та розвитку інформаційного суспільства, користування радіочастотним ресурсом України та надання послуг поштового зв’язку (далі – сфера зв’язку та інформатизації) щодо контролю якості телекомунікаційних послуг та послуг поштового зв’язку, що включає надання начальнику управління контролю якості послуг Департаменту державного нагляду (далі – управління) пропозицій:

до проєктів нормативно-правових актів, що визначають організаційно-правові засади контролю якості телекомунікаційних послуг та послуг поштового зв’язку, які надаються операторами, провайдерами телекомунікацій на ринку телекомунікацій та операторами поштового зв’язку;

щодо визначення рівнів показників якості послуг зв’язку за результатами контролю якості послуг та доведення їх до споживачів (за необхідності);

до переліку показників якості послуг зв’язку, рівні яких підлягають обов’язковому оприлюдненню відповідно до нормативно-правових актів центрального органу виконавчої влади в галузі зв’язку, якими встановлені граничні (нормовані) рівні показників якості послуг;

- бере участь у проведенні заходів по запобіганню правопорушенням у сферах телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України та поштового зв’язку, що включає:

надання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання правопорушенням у сферах телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України та поштового зв’язку в частині якості телекомунікаційних послуг та послуг поштового зв’язку;

підготовку інформації, спрямованої на запобігання правопорушенням у сферах телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України та поштового зв’язку, для розміщення на офіційному вебсайті НКРЗІ;

- бере участь в організаційному та методичному забезпеченні підготовки та проведенні заходів державного нагляду (контролю) у сфері зв’язку та інформатизації, в тому числі, розробляє методичні рекомендації щодо контролю якості телекомунікаційних послуг під час здійснення заходів державного нагляду (контролю);

- бере участь у проведенні науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з питань, що належать до компетенції відділу, та сприяє впровадженню їх результатів;

- надає пропозиції начальнику відділу до квартальних планів роботи Департаменту державного нагляду (далі – Департамент), плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на відповідний календарний рік в частині покладених на відділ завдань;

- забезпечує виконання квартальних планів роботи Департаменту, планів діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на відповідний календарний рік в частині покладених на нього завдань;

- бере участь у договірній роботі відповідно до встановленого порядку;

- готує матеріали для наповнення у встановленому порядку офіційного вебсайту НКРЗІ з питань, що входять до компетенції відділу;

2) на підставі рішень НКРЗІ та відповідних доручень, виданих на їх підставі, та у встановленому порядку здійснює контроль за якістю телекомунікаційних послуг, задоволенням попиту споживачів, що включає:

- розгляд звернень громадян та споживачів послуг у сфері зв’язку та інформатизації, підготовку проєктів відповідей за результатами їх розгляду та внесення пропозицій начальнику відділу щодо прийняття рішень з питань, що витікають із основних завдань відділу;

- підготовку запитів до операторів, провайдерів за зверненнями споживачів послуг (фізичні та юридичні особи). Аналіз відповідей операторів, провайдерів на запити НКРЗІ та підготовку, у разі необхідності, повторних запитів;

- аналіз інформації з відкритих джерел щодо якості телекомунікаційних послуг, а також задоволення попиту споживачів;

- контроль за додержанням операторами, провайдерами телекомунікацій встановлених рівнів показників якості телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних послуг, а операторами поштового зв’язку – встановлених рівнів показників якості послуг поштового зв’язку;

- контроль за додержанням операторами поштового зв’язку вимог нормативно-правових актів та нормативних документів щодо застосування засобів поштового зв’язку;

3) на підставі рішень НКРЗІ, відповідних доручень, виданих на їх підставі, та у встановленому порядку бере участь у проведенні перевірок за дотриманням законодавства у сфері зв’язку та інформатизації;

4) видає в установленому порядку та в межах своїх повноважень суб’єктам ринку телекомунікацій, користувачам радіочастотного ресурсу України, операторам поштового зв’язку обов’язкові для виконання приписи щодо усунення порушень нормативно-правових актів;

5) складає, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, протоколи про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про телекомунікації, радіочастотний ресурс України та поштовий зв’язок;

6) застосовує в установленому законодавством порядку адміністративні стягнення до суб’єктів ринку телекомунікацій та послуг поштового зв’язку, а також до осіб, винних у порушенні законодавства про радіочастотний ресурс України;

7) обробляє, аналізує та систематизує відомості щодо контролю якості телекомунікаційних послуг у ході здійснення ним заходів державного нагляду (контролю);

8) за дорученням Голови НКРЗІ бере участь у здійсненні заходів із співробітництва з відповідними міжнародними організаціями та органами регулювання іноземних держав у сфері телекомунікацій, електронних комунікацій, інформатизації та надання послуг поштового зв’язку в частині, що стосується питань організації нагляду та контролю;

9) виконує інші обов’язки, визначені законодавством України, наказами та дорученнями Голови НКРЗІ, керівника Апарату, доручення директора Департаменту, начальника управління та начальника відділу

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстрокове призначення на посаду,

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

• посадовий оклад – 8500 гривень;

• надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

• інші надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

 

Термін подачі заявок: 2021-04-28