Вакансія закрита

Ймовірно, роботодавець знайшов резюме потрібного кандидата в базі резюме robota.ua
А ваше резюме є в базі?
Створити резюме
Увага! Це - архів вакансій. Вакансії, які Ви тут знайдете, неактуальні і знаходяться тут виключно в ознайомчих цілях.
16.09.2020

Заступник начальника управління – начальник відділу зовнішніх зносин управління зовнішніх зносин, промоції та інноваційного розвитку Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин облдержадміністрації

15 600 грн.

Нова державна служба України
Державний сектор
 • Регион:Луганськ

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта ступеня магістра за однією зі спеціальностей: «Міжнародні відносини», «Економіка підприємства», «Філологія (іноземна мова)», «Публічне управління та адміністрування».

 

 

Вимоги до компетентності

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або в органах місцевого самоврядування, або на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років.

Вільне володіння державною мовою.

Володіння іноземною мовою не обов'язково.

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає через Єдиний портал вакансій державної служби наступну інформацію:

1) заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 1 до Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290 (далі - Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 2 до Порядку;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема щодо професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо). Відповідати вимогам статей 19 і 20 Закону України "Про державну службу".

 

Строк подання інформації для участі в доборі - 5 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про добір на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС.

Інформація приймається до 17.00 21 вересня 2020 року.

 

 

Посадові обов'язки

 1. Здійснення керівництва відділом/управлінням, несення персональної відповідальності за організацію та результати його діяльності, сприяння створенню належних умов праці в відділі/управлінні; планування роботи відділу/управління, внесення пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації; вживання заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу/управління; звітування перед заступником директора Департаменту - начальником управління про виконання покладених на відділ/управління завдань та затверджених планів роботи.
 2. Представлення інтересів Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації та її апарату, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - у межах компетенції або за дорученням директора Департаменту.
 3. Розгляд скарг на дії або бездіяльність державних службовців відділу/управління; здійснення контролю за дотриманням виконавської та службової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку в відділі/управлінні.
 4. Подання у межах наданих повноважень директору Департаменту рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців відділу/управління; організація роботи з підвищення кваліфікації державних службовців відділу/управління.
 5. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу/управління.
 6. В межах компетенції участь у забезпеченні державної політики з питань євроінтеграційного планування та розвитку зовнішніх зносин області; здійсненні зв'язків з дипломатичними установами, вітчизняними та закордонними кореспондентами, з питань, що входять до компетенції відділу/управління.
 7. В межах компетенції участь у заходах (нарадах, зборах, засіданнях тощо), що проводяться облдержадміністрацією, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями.
 8. В межах компетенції участь у розгляді звернень громадян, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування та підготовці відповідей згідно з чинним законодавством; в опрацюванні у встановленому законодавством порядку запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад.
 9. В межах компетенції участь в розробленні проектів та в організації роботи працівників відділу/управління щодо розроблення проектів розпоряджень голови облдержадміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації, рішень обласної ради, наказів директора Департаменту, обласних програм, планів роботи Департаменту, доповідних записок та інших документів з питань, що належать до компетенції відділу.
 10. В межах компетенції виконання інших повноважень, що відносяться до компетенції відділу/управління.

Вимоги до компетентності:

Організація роботи і контроль встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів. Вміння працювати з великим обсягом інформації та здатність виконувати одночасно декілька завдань. Знання законодавства. Мотивування. Інноваційність та неупередженість.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Строковий. На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та не більше двох місяців після відміни карантину.

 

Умови оплати праці

Оплата праці здійснюється відповідно до Закону України «Про державну службу», інших нормативно-правових актів з питань оплати праці працівників державних органів, штатного розпису

 

Термін подачі заявок: 2020-09-21