Пошук роботи на robota.uaukraine
company-link

Консультант або старший консультант практики Форензік послуг

PwC
2 дні тому
05 грудня 2022
Київ Жилянская, 75 Вокзальна
В офісі/на місці
Повна зайнятість

Інформація про PwC

PwC — це потужна мережа з понад 250 000 експертів по всьому світу, які надають високоякісні аудиторські, консалтингові, податкові та юридичні послуги. Ми працюємо з організаціями з усього світу, щоб зміцнювати рівень довіри у суспільстві та вирішувати важливі проблеми. PwC працює на ринку України з 1993 року. Головний офіс фірми знаходиться в Києві, повнофункціональні офіси – у Львові та Дніпрі. Працювати у нас - це працювати з командою орієнтованих на досягнення мети ентузіастів, які роблять вагомий позитивний внесок. PwC пропонує доступ до унікальних знань, динамічного робочого середовища та професійного розвитку.

ЗАРАЗ ВИ МОЖЕТЕ ПРАЦЮВАТИ ДИСТАНЦІЙНО З БУДЬ-ЯКОЇ ТОЧКИ ЗЕМНОЇ КУЛІ. ПРОТЕ В МАЙБУТНЬОМУ ГОЛОВНОЮ ЛОКАЦІЄЮ БУДЕ КИЇВ.

Ми пропонуємо:

 • Працевлаштування, конкурентоспроможну заробітну плату та грошові премії за відмінні результати роботи.
 • Виняткові можливості для професійного та особистого розвитку - АССА, численні внутрішні та зовнішні тренінги, безкоштовні заняття з англійської мови в офісі.
 • Кар'єрне зростання - можливість кар'єрного росту від інтерна до партнера.
 • Високопрофесійна, завзята та дружня команда.
 • Цікаві та амбітні завдання.
 • Медичне страхування, корпоративний доктор та психолог.
 • Підтримка співробітників під час війни - повністю віддалена робота, повна зарплатня, премії, повне збереження всіх робочих місць, матеріальна підтримка співробітників та їх сімей.

PwC є визнаним лідером у сфері форензік послуг у світі. Ми допомагаємо компаніям підготуватися до економічних злочинів, шахрайства та інших кризових подій, вживати ефективні заходи у відповідь на такі події та вдосконалювати захист після того, як вони відбулися.
Ми шукаємо консультанта, який приєднається до нашої команди Форензік послуг та посилить її.

Опис вакансії
Ви маєте унікальну можливість приєднатися до нашої сильної та досвідченої команди і розвивати свої професійні навички у сфері форензік послуг. Ми сподіваємося, що ви побудуєте тривалу та плідну кар'єру у нашій компанії. Ви будете брати участь у проектах розслідування шахрайства, перевірки комплаєнс, корпоративної розвідки, врегулювання спорів, комп'ютерної криміналістики, ризик-менеджменту в Україні та за її межами. Ви отримаєте нагоду працювати з клієнтами з самих різних секторів, галузей, міст та країн.

Наші очікування:

 • Вища освіта, перевага надається кандидатам з освітою за спеціальністю«фінанси», «економіка» або «прикладна математика» чи аналогічними спеціальностями.
 • Досвід у сфері форензік та/або консалтингу є перевагою.
 • Навички з візуалізації даних, очищення та перетворення даних (наприклад, у програмах Alteryx, Tableau, Power BI тощо) є перевагою.
 • Впевнене володіння програмами (MS Office: Excel, PowerPoint, Word; G-suite).
 • Скрупульозна увага до деталей.
 • Проактивний підхід до роботи.
 • Здатність швидко та самостійно навчатися.
 • Аналітичні та комунікаційні навички.
 • Здатність ефективно працювати у стресових ситуаціях та в умовах стислих строків.
 • Орієнтованість на високу якість та ефективність.
 • Високий рівень володіння письмовою та усною англійською, у тому числі здатність брати участь у написанні комерційних пропозицій, звітів та інших документів.

Ваша роль передбачає:

 • Практичну участь у широкому колі проектів форензік.
 • Підготовку ефективних та переконливих презентацій, звітів та інших проектних документів.
 • Проведення пошуку інформації, збір, впорядкування та аналіз даних й інформації.
 • Сприяння в організації тренінгів та семінарів.
 • Участь у підготовці комерційних пропозицій для клієнтів.
 • Участь у підготовці маркетингових матеріалів.

Процес підбору персоналу:

 • Заявка на сайті PwC в Україні
 • Онлайн-тест на володіння англійською. Протягом 2 тижнів після подачі заявки виотримаєте електронною поштою посилання на тест
 • Співбесіди.

Перегляньте нашу Заяву про конфіденційність тут:
Політика в сфері конфіденційності та персональних даних


Forensic Consultant or Senior Consultant

About PwC

PwC is a powerful network of over 250 000 experts around the world, all committed to deliver quality in assurance, consulting, tax and legal services. We work with organizations from all over the world to build trust in society and solve important problems.

PwC has been present on the Ukrainian market since 1993. The headquarters of the firm is in Kyiv with full service offices in Lviv and Dnipro.

Working with us means working with inspiring, goal-oriented and passionate team players, who make an impact. PwC offers access to outstanding expertise, dynamic work environment and professional development.

CURRENTLY YOU CAN WORK REMOTELY FROM EVERYWHERE AROUND THE GLOBE. HOWEVER IN THE FUTURE THE MAIN LOCATION WILL BE KYIV.

We offer

 • Employment, competitive salary and cash bonuses for excellent performance.
 • Exceptional opportunities for professional and personal development - ACCA certification is fully paid by the company, numerous in-house and external trainings, free English classes.
 • Career growth - ‘from intern to partner’ opportunity.
 • Strong, enthusiastic and friendly team.
 • Interesting and challenging tasks.
 • Health and life insurance; corporate doctor; corporate psychologist.
 • Support of employees during the war - fully remote work, full salary, bonuses, full preservation of all jobs, material support for employees and their families.

PwC is recognised as a leader in global Forensic Services. We help companies prepare for, respond to, and emerge stronger from economic crimes, fraud and other crisis events.

Our team is looking for consultant to join and reinforce growth of our Forensic team.

Job Description

You have a unique opportunity to join our strong and experienced team and develop your professional skills as a Forensic professional. We expect you to build a long-lasting sustainable career with us. You will take an important part in fraud investigations, compliance reviews, forensic intelligence, dispute resolution, forensic technology, risk management and other projects in Ukraine and beyond. You will have a great occasion to work with Clients representing a broad variety of sectors, industries and geographies.

Our expectations:

 • Degree in finance or economics or applied mathematics or similar will be preferable.
 • Experience in forensics and / or consulting is an advantage.
 • Skills in data visualisation, data cleansing and manipulation (e.g. using Alteryx, Tableau, Power BI etc.) is an advantage.
 • Extensive IT skills (MS Office: Excel, PowerPoint, Word; G-suite).
 • Meticulous and vigilant attention to detail.
 • Pro-active approach to work.
 • Ability to learn quickly, self-learning.
 • Analytical and communication skills.
 • Capability to work under pressure and tight deadlines.
 • Commitment to quality and excellence.
 • Strong written and verbal English, including the ability to contribute to the writing of proposals, reports and other documentation.

Your role will include:

 • Hands-on participation in a wide range of forensic projects.
 • Development of powerful and impactful presentations, reports and other project deliverables.
 • Conducting researches, data and information gathering, structuring and analysing.
 • Assistance with facilitation of trainings and workshops.
 • Support with preparation of proposals for Clients.
 • Support in marketing materials preparation.

Recruitment Process:

 • Application via PwC Ukraine website
 • Online English Test. During 2 weeks after submitting the application, you will receive an email link to pass the test
 • Interviews.

Please see our Privacy Statement here:
Політика в сфері конфіденційності та персональних даних


Олександр

vacancy bottom banner

аудит фінансової звітності, бізнес-, податкове та юридичне консультування

від 250 до 500  співробітників

з 1996 року  на ринку

 • Курси іноземної мовиКурси іноземної мови
 • Медичне страхуванняМедичне страхування
 • Регулярний перегляд зарплатиРегулярний перегляд зарплати
 • Корпоративні заходиКорпоративні заходи
 • Компенсація навчанняКомпенсація навчання