Працював в 5 компаніях   21 рік 6 місяців

Енергетика та Енергоносії, Промисловість та Виробництво

Директор з виробництва-Директор відокремленого підрозділу

ТОВ «Центр промислової безпеки»

Енергетика та Енергоносії

7 років 3 місяці

01.2015 - 03.2022

 • Діагностика та Експертиза Промислової Безпеки
 • Організація та управління відокремленим підрозділом компанії у місті та області
 • Керівник усіх проектів компанії по місту та області: взаємовідносинам із замовниками, укладанням контрактів, управлінням виконання робіт з діагностики та експертизи підрозділами компанії по місту та області.
 • Реалізація загальнокорпоративних заходів та вимог у питаннях якості виконуваних робіт підрозділами компанії з діагностики та експертизи промислової безпеки технічних пристроїв та об'єктів підвищеної небезпеки, будівель та споруд, теплових та водоканальних мереж та обладнання, вантажопідйомних механізмів, трубопроводів пари та гарячої води, судин, що працюють під тиском та і т.д. і т.п. по місту та області.
 • Впровадження та розвиток виробничих систем в відокремленому підрозділі компанії: система 5S та візуалізація, стандартизація та дотримання якості виконуваних робіт, щоденне управління, обладнання/TPM.
 • Функціональне керівництво експертними напрямками, інженерами лабораторії неруйнівного контролю,
 • Взаємодія з органами державної влади, отримання ліцензій та дозволів на діяльність компанії з виходом на міжнародний ринок як експерт промислової безпеки.
 • Види діяльності компанії: 1. Навчальний центр ПБ 2. Експертний центр 3. Інспекційний контроль (технічний аудит) 4. Неруйнівний контроль промислової безпеки
 • Акредитовані лабораторії: 1. Неруйнівного та руйнівного контролю та діагностики 2. Будівельна 3. Металографії 4. Випробувальна 5. Електролабораторія
 • Досягнення: 1. Організовано самостійний відокремлений підрозділ з повним пакетом послуг з діагностики, обстеження та експертизи промислової безпеки об'єктів підвищеної небезпеки міської інфраструктури. 2. Управління інженерно-технічним персоналом, пересувними лабораторіями неруйнівного контролю, відділом обробки та видачі висновків, експертним та комерційними відділами у межах відокремленого підрозділу. 3. Взаємодія зі службами та постачальниками обладнання неруйнівного контролю. 4.Укладено та щорічно виконуються договори з діагностики та експертизи промислової безпеки з теплових та водоканальних мереж міста, насосних та перекачувальних станцій, теплових пунктів, абонентів, вантажопідйомних механізмів та систем водопостачання міста. 5.У період з 2015 року по теперішній час проведено діагностування з видачею технічних висновків та експертиз промислової безпеки на більш ніж 9000 об'єктів (щорічно), що включають: будівлі та споруди насосних та перекачувальних станцій, ділянки теплових та водоканальних мереж, вантажопідйомні механізми, обладнання станцій та абонентів тощо. і т.п.

Директор з якості, виробничих систем, охорони праці та екології

АТ "Компанія Бокситів Кіндії"

Промисловість та Виробництво

4 роки 2 місяці

08.2008 - 09.2012

 • Реалізація загальнокорпоративних заходів та вимог у питаннях якості продукції, що поставляється споживачам, виробництва, охорони праці та промислової безпеки, проведення розслідувань нещасних випадків, аварій та інцидентів на підприємстві.
 • Керівник проекту «Безпека третіх осіб на ЖД АТ «Компанії Бокситів Кіндії» та БДК «ФРІГІА».
 • Виконання зобов'язань перед державою з питань виробництва, якості продукції, екологічної політики, а також додатковим зобов'язанням, взятим на себе АТ «КБК».
 • Реорганізація структур підрозділів, що займаються питаннями якості та взаємовідносин із споживачами, оптимізація процесу контролю якості.
 • Впровадження, функціонування та підготовка до сертифікації на відповідність вимогам ISO 9001:2000 системи управління якістю підприємства. Взаємодія із міжнародними аудиторськими фірмами.
 • Впровадження та розвиток виробничих систем підприємства: система 5S та візуалізація, стандартизація та дотримання технології, щоденне управління, обладнання/TPM.
 • Функціональне керівництво приватними охоронними організаціями, які виконують роботи на об'єктах АТ «КБК»
 • Взаємодія з органами державної влади, префектур, морської, залізничної та муніципальної поліціями та жандармеріями, військовими підрозділами республіки, посольствами, міжнародними організаціями, громадськими організаціями та профспілками з питань охорони праці та екології.

Досягнення:

У період екон. кризи збережено та успішно реалізовано всі проекти підприємства в галузі якості, виробничих систем, охорони праці, промислової безпеки та екології, а саме

 1. Реалізовано цілі за проектом безпеки третіх осіб на ЖД РУСАЛ у Гвінеї (на 50% знижено травматизм третіх осіб, проведено 4 компанії з сенсибілізації (по телебаченню, радіо, у ЗМІ, мечетях, ринках, школах та т.д.), вироблено пристрій 2 стандартизованих залізничних переїздів і 5 залізничних переходів).
 2. Нульовий показник по претензіям від влади республіки Гвінея у галузі виробництва, якості продукції, охорони праці, промислової безпеки та екології.
 3. 100% реалізація рекультиваційних робіт на відпрацьованих рудниках (Мета - 30 Га, виконано 40,2 Га, порушено 19,5 Га).
 4. Розроблено нову систему складування та усереднення бокситу, що дозволило покращити якість сировини, що відправляється споживачам.
 5. Розроблено 43 карти покрокового виконання операцій для працівників експлуатації, визначено всі ризики підприємства, стандартизовано робочі місця експлуатаційного персоналу. Розроблено систему щоденного управління виробничим процесом. Розроблено план ліквідації аварійних ситуацій та іншої документації у галузі ОП та ПБ. Розроблено та впроваджено процедури управління в галузі ОП, ПБ та Е (Положення про служби: Охорони праці, Екології, Диспетчеризації та пожежної безпеки, Департаменту контролю якості, Ремонтів тощо. Стандарти: Система управління ОП та ПБ на підприємстві, Ідентифікація небезпек та управління ризиками на робочих місцях, Система контролю ОП, ПБ та Е на підприємстві; План Ліквідації Аварій (Аварійних ситуацій) і т.д.
 6. Реалізовані цілі щодо зниження травматизму на підприємстві 2011 року (LTAFR - 0/ціль -0,12). Нульовий показник смертельного травматизму серед працівників підприємства та підрядних організацій.

Заступник Директора з Промислової безпеки та Екології

Боксито - Глиноземний Комплекс "Фрігіа"

Промисловість та Виробництво

1 рік 6 місяців

03.2007 - 08.2008

 • Реалізація загальнокорпоративних заходів щодо виробництва, охорони праці та промислової безпеки, проведення розслідувань нещасних випадків, аварій та інцидентів на підприємстві.
 • Керівник проекту «Безпека третіх осіб на ЖД АТ «ФРІГІА»
 • Виконання зобов'язань перед державою з питань екологічної політики, а також додаткових зобов'язань, взятих на собі АТ «ФРІГІА».
 • Функціональне керівництво приватними охоронними організаціями, що виконують роботи на об'єктах АТ «ФРІГІА»
 • Взаємодія з органами державної влади, префектур, залізничною та муніципальною поліціями та жандармеріями, військовими підрозділами республіки, міжнародними організаціями, громадськими організаціями та профспілками з питань охорони праці та екології.

Досягнення:

 • Розробка, впровадження, адаптування, навчання регламентам, стандартам, корпоративним вимогам компанії, а саме: розроблено та впроваджено 22 інструкції для основних професій заводу, організація перегляду та внесення змін та доповнень до всіх посадових інструкцій спеціалістів ПБ заводу (17), внесення вимоги ОП , ПБ та Е у всі посадові інструкції керівників та спеціалістів заводу.
 • Організація та проведення аудитів на підприємстві. Контроль стану ВП, ПБ та Е підприємства. Оформлення звітності. Взаємодія з мед. персоналом та установами.
 • Видання наказів по заводу, розробка та впровадження регламенту оглядів підрозділів заводу.
 • З 2008 року підвищено рейтингову оцінку заводу в області ОП та ПБ.
 • Керівник проекту «Безпека третіх осіб на залізничному заводі» (у 2007 році зниження травматизму на 50% (9 см./сл. до 4 см./сл.) - встановлена ??мета досягнута; на серпень 2008 року жодного випадку травматизму. Керівництво під годину проведення розслідувань тощо.

Провідний Інженер ВОП Комбінату / Заступник Начальника Глиноземного Цеху / В.О. Старшого Технолога Г

ВАТ «Запорізький Алюмінієвий комбінат»

Промисловість та Виробництво

3 роки 9 місяців

07.2003 - 03.2007

1. Провідний інженер ВВТ Комбінату ВАТ «ЗАлК»

- Відповідальний за систему управління безпечного виробництва (СМБП) комбінату.

- Керівник Системи Менеджменту Безпечного Виробництва (СМБП).

- Контроль та організація відповідності підрозділів комбінату загальнокорпоративної політики «СУАЛ» у галузі охорони праці та промислової безпеки тощо.

- Участь у розробці регламентуючої документації, звітності до Управляючої Компанії тощо.

2. Заступник начальника Глиноземного цеху з ВІД ВАТ «ЗАлК»

- Керівництво та навчання персоналу, розробка та перегляд нормативної документації, технологічної та техногенної документації, стандартів та планів ліквідації та локалізації аварій, посадових та робочих інструкцій, інструкцій з ОП.

- Досвід роботи з нормативною документацією та ін. документами.

- Достатні навички та знання ПК та програм.

- Неодноразово атестовано в обласному центрі охорони праці м. Запоріжжя (газове господарство, робота на комп'ютері, охорона праці)

- У листопаді 2006 року пройшов атестацію на відповідність посади Заступник Начальника Глиноземного цеху з постановкою в резерв на посаду заступника технічного директора - начальника відділу систем менеджменту та стандартизації ВАТ «ЗАлК».

- Брав участь у сертифікації комбінату за системою ISO 14001 (охорона навколишнього середовища), OHSAS 18001 (охорона праці), в отриманні сертифікату з інтегрованої системи керування (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001).

- Відповідальний за системами менеджменту глиноземного цеху.

- Аудитор комбінату із систем менеджменту безпечного виробництва.

3. В.о.старшого технолога Глиноземного цеху, в.о.майстра основної виробничої ділянки (подрібнення, розмелювання, випалення вапна, підготовка сировини тощо), машиніст кульових млинів.

Майстер ділянки ректифікації цеху No2 / печевий з переробки рідкісноземельних та титановмісних матер

КП "Запорізький Титано-Магнiєвий Комбiнат"

Промисловість та Виробництво

5 років 1 місяць

07.1998 - 07.2003

 • Виконує виробничі завдання з переробки технічного тетру хлорид титану в очищений тетра хлорид титану, виведення та переробка ванадієвих залишків тощо.
 • Організація, управління, керівництво виробничим процесом та змінним персоналом ділянки ректифікації цеху No 2 (технолічний, електротехнічний персонал, КIП та А, газорятувальна служба).
 • Оформлення та робота за нарядно-допускною системою, в умовах газонебезпечних робіт.

Ключова інформація

Великий досвід адміністративного та виробничого управління. Знання металургійного обладнання, теплових та водоканальних мереж та обладнання, будівель та споруд, вантажопідйомних механізмів тощо. Реалізація загальнокорпоративних заходів та вимог у виробництві, контролі якості, охороні праці та промислової безпеки, екології. Організація та контроль виробничих процесів, якості продукції, стандартизація, проведення розслідувань нещасних випадків, аварій та інцидентів, екологічної безпеки виробничих процесів. Відстеження та контроль виконання зобов'язань перед державою. Взаємодія із міжнародними аудиторськими фірмами. Впевнений юзер Windows, MS Office, Internet. Досить великий досвід роботи у виробництві та знання виробничого обладнання. Практичний досвід керівництва, навчання персоналу, розробки стандартів та інструкцій, нормативної та технологічної документації/посадових, робочих інструкцій, інструкцій з охорони праці/роботи з нормативною документацією та ін.документами. Досвідчений користувач ПК . Практичний досвід сертифікації за системами ISO 9001 (якість), ISO 14001 (охорона навколишнього середовища), OHSAS 18001 (охорона праці) / участь в отриманні сертифіката по інтегрованій системі управління (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001). : система 5S та візуалізація, стандартизація та дотримання технології, щоденне управління, обладнання/ Автономне управління виробничими процесами.

Навчався в 1 закладі

Запорізька державна інженерна академія, Запоріжжя

Металургія та Охорона Навколишнього Середовища, диплом - спеціаліста: інженер-металург.

Запоріжжя, 1998

Володіє мовами

Французька

вище середнього

Російська

вільно

Може проходити співбесіду на цій мові

Може проходити співбесіду на цій мові

Українська

вільно

Може проходити співбесіду на цій мові

Може проходити співбесіду на цій мові

Курси, тренінги, сертифікати

.S.P.F.D. (Вищий інститут дистанційного професійного навчання)

Конакрi, Гвінейська республіка, Зах.Африка, 2012

Сертифікати - З охорони праці, пожежної безпеки та вимірів викидів пилу на виробничих майданчиках  

 

 

Объединенная компания "Русский Алюминий"

Москва, Росія, 2011

Сертифікат з курсу "Ефективний менеджмент"

Det Norske Veritas – DNV(Норвегiя)

Фрія / Гвінея / Західна Африка, 2008

Сертифікат аудитора з систем якості (ISO 9001)

Академія якості м. Київ

Київ, 2007

Сертифікат внутрішнього аудитора систем управління охороною праці (OHSAS 18001:1999 та ISO 19011:2002)

TNO CERTIFICATION (Нідерланди)

Харків, 2006

Сертифікати аудитора систем якості, промислової та екологічної безпеки

  (ІSO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)

ВАТ " Дюпон – Росiя"

Москва / Росiя, 2006

Сертифікат керівника з ефективного управління безпекою на виробництві

 

Додаткова інформація

Водійське посвідчення

Є власний автомобіль.

Міжнародні права категорії - "В" та "С"

Особисті якості

Організаторські навички. Комунікабельність. Адаптація до змін. Вміння працювати з персоналом та в команді, з великим обсягом інформації та завдань. Великий досвід ділового спілкування та листування, ведення переговорів, управління проектами, договорами та підрядними організаціями.

Комп'ютерні навички

Windows, MS Office, Internet ,MS Outlook - досвідчений користувач.

Олег Геннадьевич

Директор

Запоріжжя

48 років

Активно шукає роботу

повна зайнятість

Оновлено 13 годин тому