Працював в 6 компаніях 12 років 6 місяців

Банки

Начальник відділу зарплатних проектів Тернопільської обласної дирекції

УКРГАЗБАНК АБ

Банки

1 рік 11 місяців

10.2018 - до теперішнього часу

 • активний пошук та залучення клієнтів для укладення нових договорів за зарплатними проектами;
 • підготовка та надання комерційної пропозиції потенційним клієнтам для подальшого укладання договорів про надання послуг по обслуговуванню платіжних карток АБ «УКРГАЗБАНК», узгодження умов та тарифів з підприємствами, установами та організаціями;
 • підготовка договорів про надання послуг по обслуговуванню платіжних карток АБ «УКРГАЗБАНК» для підписання з клієнтами та допомога у зібранні необхідного пакету документів;
 • участь у «Дні банку на підприємстві» з метою впровадження продуктів та послуг на підприємствах, установах та організаціях, ознайомлення з тарифами, правилами користування та функціями платіжних карток;
 • підготовка плану для забезпечення оперативного впровадження зарплатного проекту;
 • оформлення повного пакету документів для відкриття рахунків працівникам в межах зарплатних проектів;
 • своєчасне та коректне внесення інформації про клієнтів в рамках зарплатних проектів до Програмних комплексів Банку, в тому числі відкриття рахунків для обліку коштів за операціями з електронними платіжними засобами (далі - платіжних карток);
 • проведення інвентаризації зарплатних транзитних рахунків 2909 для формування заявки на закриття недіючих рахунків 2909;
 • отримання, зберігання, та видача платіжних карток та ПІН-конвертів працівникам підприємств, що обслуговуються в рамках зарплатних проектах;
 • проведення первинної консультації працівників підприємств/установ/організацій, які залучаються на обслуговування в рамках зарплатних проектів про роздрібні продукти Банку в процесі видачі платіжних карток;
 • формування та передача повністю сформованого пакету документів, по клієнтам в рамках зарплатного проекту, до відділення Банку для подальшого супроводження;
 • участь в масовій видачі платіжних карток та ПІН-конвертів, в разі необхідності - організація видачі в стислі строки;
 • виконання функцій суб'єкта первинного фінансового моніторингу (у межах функціональних обов'язків, визначених у посадових інструкціях працівників);
 • організація процесу документообігу в рамках зарплатних проектів між відділеннями Дирекції та структурними підрозділами головної установи Банку.
 • підготовка аналітичної інформації та іншої звітності про результати роботи за напрямком роботи Відділу;
 • своєчасне надання звітності, відповідей на запити структурних підрозділів головної установи Банку;
 • своєчасність та виконання наказів, доручень, тощо за напрямком роботи Відділу;
 • ведення діловодства щодо документів, які утворюються у діяльності Відділу;
 • здійснення ефективного керівництва діяльністю Відділу;
 • забезпечення належного та своєчасного виконання поставлених перед Відділом завдань;
 • забезпечення виконання рішень керівництва та колегіальних органів Банку щодо діяльності Відділу;
 • планування та організація діяльності Відділу;
 • впровадження та удосконалення стилю та методів керівництва Відділу;
 • створення сприятливого психологічного клімату у колективі;
 • організація навчання та підвищення кваліфікації працівників Відділу;
 • проведення та участь у здійсненні контролю за діяльністю Відділу та працівниками цього Відділу та діяльністю інших структурних підрозділів Тернопільської ОД АБ «УКРГАЗБАНК» у межах наданої компетенції;
 • забезпечення своєчасного розгляду листів, заяв, скарг і прийняття рішень з питань діяльності Відділу;
 • дотримання комерційної та банківської таємниці, нерозголошення службової інформації та персональних даних, які належать до банківської таємниці;
 • дотримання при виконанні службових обов'язків вимог нормативно-правових актів Національного банку України та чинного законодавства України, актів внутрішнього регулювання та розпорядчих документів Банку;
 • дотримання та виконання вимог нормативно-правових актів з охорони праці, правил поводження з устаткування

Головний економіст відділу організації продажів фізичним особам управління організації роздрібних п

УКРГАЗБАНК АБ

Банки

1 рік 6 місяців

05.2017 - 10.2018

 • забезпечення збереження інформації, що становить банківську таємницю або носить конфіденційний характер;
 • консультаційна підтримка відділень, що підпорядковуються Дирекції, в процесі обслуговування клієнтів - фізичних осіб;
 • якісний контроль та організація роботи працівників відділень, що підпорядковуються Дирекції, у напрямку споживчого кредитування при співпраці із банками-партнерами, у тому числі правильного оформлення кредитних справ та/або своєчасної передачі кредитних справ, відповідно до розпорядчих документів та актів внутрішнього регулювання банку;
 • залучення до партнерської роботи системних партнерів: автосалонів та ріелтерів;
 • співпраця з агентами: укладання договорів та актів;
 • проведення навчання відповідних працівників відділень, що підпорядковані Дирекції, знанню продуктів та норм актів внутрішнього регулювання з кредитування фізичних осіб;
 • організація рекламних та маркетингових заходів по роздрібному банкінгу;
 • аналіз ринку в розрізі регіону, надання пропозицій щодо тарифів на деякі послуги: прийом платежів, надання в тимчасове користування індивідуальних сейфів фізичним особам та інше;
 • процедура узгодження договорів страхування за кредитами роздрібних клієнтів;

ведення діловодства у відділі;

Старший операційний менеджер Тернопільської обласної дирекції

Діамантбанк, ПАТ

Банки

1 рік 3 місяці

03.2016 - 05.2017

 • Відкриття/закриття та супровід поточних рахунків фізичних осіб в національній та іноземних валютах;
 • Відкриття/закриття та супровід депозитних рахунків фізичних осіб в національній та іноземних валютах;
 • Відкриття/закриття та супровід карткових рахунків фізичних та юридичних осіб;
 • Виплата переказів, що надійшли з-за кордону та здійснення переказів за межі України;
 • Операції з іноземною валютою в межах України;
 • Відкриття/закриття та супровід поточних рахунків юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 • Відкриття/закриття та супровід депозитних рахунків юридичних осіб;
 • Приймання платежів від фізичних осіб на користь юридичних чи фізичних осіб, а саме - податків, зборів, інших платежів до бюджету та державних цільових фондів, комунальних платежів, платежів за товари, послуги і виконані роботи;
 • Відкриття транзитних рахунків і укладення договорів на приймання виручки від фізичних осіб на користь юридичних осіб; Відкриття/закриття та супровід позичкових рахунків;
 • Перевірка правильності заповнення реквізитів та наявності підписів на касових документах згідно з вимогами «Інструкції про касові операції в банках України», затвердженою Постановою НБУ 14.08.2003, №337;
 • Здійснює ідентифікацію клієнтів - фізичних та юридичних осіб;
 • Проводить засвідчення копій документів справ з юридичного оформлення рахунків як такі, що відповідають оригіналу;
 • Проведення фінансового моніторингу операцій на предмет наявності ознак легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом чи фінансування тероризму в рамках, визначених чинним законодавством України та внутрішніми нормативними документами Банку;

· Проведення консультаційної діяльності клієнтів Банку.

Головний економіст відділу операційного обслуговування з заміщенням посади кассового працівника на ч

КРИСТАЛБАНК, АО

Банки

1 рік 3 місяці

11.2014 - 01.2016

Відкриття/закриття та супровід поточних рахунків фізичних осіб в національній та іноземних валютах;

· Відкриття/закриття та супровід депозитнихрахунків фізичних осіб в національній та іноземних валютах;

· Відкриття/закриття та супровід карткових рахунків фізичних та юридичних осіб;

· Виплата переказів, що надійшли з-за кордону та здійснення переказів за межі України;

· Операції з іноземною валютою в межах України;

· Відкриття/закриття та супровід поточних рахунків юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

· Відкриття/закриття та супровід депозитних рахунків юридичних осіб;

· Приймання платежів від фізичних осіб на користь юридичних чи фізичних осіб, а саме - податків, зборів, інших платежів до бюджету та державних цільових фондів, комунальних платежів, платежів за товари, послуги і виконані роботи;

· Відкриття транзитних рахунків і укладення договорів на приймання виручки від фізичних осіб на користь юридичних осіб;

· Відкриття/закриття та супровід позичкових рахунків;

· Перевірка правильності заповнення реквізитів та наявності підписів на касових документах згідно з вимогами «Інструкції про касові операції в банках України», затвердженою ПостановоюНБУ 14.08.2003, №337;

· Здійснює ідентифікацію клієнтів - фізичних та юридичних осіб;

· Проводить засвідчення копій документів справ з юридичного оформлення рахунків як такі, що відповідають оригіналу;

· Проведення фінансового моніторингу операцій на предмет наявності ознак легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом чи фінансування тероризму в рамках, визначених чинним законодавством України та внутрішніми нормативними документами Банку;

· Проведення консультаційної діяльності клієнтів Банку;

Здійснення усіх касових операцій на час відпустки касового працівника.

Головний економіст відділу операційного обслуговування. Західна дирекції (Відділення №6 м. Тернопіл

Терра Банк, ПАТ

Банки

1 рік 2 місяці

09.2013 - 10.2014

Відкриття/закриття та супровід поточних рахунків фізичних осіб в національній та іноземних валютах;

· Відкриття/закриття та супровід депозитнихрахунків фізичних осіб в національній та іноземних валютах;

· Відкриття/закриття та супровід карткових рахунків фізичних та юридичних осіб;

· Виплата переказів, що надійшли з-за кордону та здійснення переказів за межі України;

· Операції з іноземною валютою в межах України;

· Відкриття/закриття та супровід поточних рахунків юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

· Відкриття/закриття та супровід депозитних рахунків юридичних осіб;

· Приймання платежів від фізичних осіб на користь юридичних чи фізичних осіб, а саме - податків, зборів, інших платежів до бюджету та державних цільових фондів, комунальних платежів, платежів за товари, послуги і виконані роботи;

· Відкриття транзитних рахунків і укладення договорів на приймання виручки від фізичних осіб на користь юридичних осіб;

· Відкриття/закриття та супровід позичкових рахунків;

· Перевірка правильності заповнення реквізитів та наявності підписів на касових документах згідно з вимогами «Інструкції про касові операції в банках України», затвердженою ПостановоюНБУ 14.08.2003, №337;

· Здійснює ідентифікацію клієнтів - фізичних та юридичних осіб;

· Проводить засвідчення копій документів справ з юридичного оформлення рахунків як такі, що відповідають оригіналу;

· Проведення фінансового моніторингу операцій на предмет наявності ознак легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом чи фінансування тероризму в рамках, визначених чинним законодавством України та внутрішніми нормативними документами Банку;

· Проведення консультаційної діяльності клієнтів Банку;

Здійснення усіх касових операцій на час відпустки касового працівника.

Заступник начальника відділення Теребовлянського відділення. Тернопільська ОД АТ «Райффайзен Бан

Райффайзен Банк Аваль

Банки

5 років 5 місяців

05.2008 - 09.2013

забезпечення якісного обслуговування приватних клієнтів та клієнтів мікробізнесу;

· відображення операцій в операційному дні банку та їх контроль;

· поточна підтримка працівникам фронт-офісу;

· звірка та формування документів дня;

· дотримання інформаційної безпеки;

· завантаження розвантаження банкоматів, та їх поточний супровід;

відкриття закриття операційного дня та відділення.

Ключова інформація

Досвід роботи в сфері банківських продаж більше 10 років

Навчався в 1 закладі

Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя.

Менеджмент організацій. Кваліфікація - магістр з менеджменту

Тернополь, 2007

Володіє мовами

Англійська

середній

Російська

вільно

Українська

рідна

Курси, тренінги, сертифікати

Обслуговування найвищої якості

Львів, 2009

Навички продажу банківських продуктів

Львів, 2008

Додаткова інформація

Водительское удостоверение

Водійське посвідчення категорі: А, В, С.

Компьютерные навыки

Досвідчений користувач: знання ПК на високому користувацькому рівні MSWindows, MS Office, навички роботи з Internet (MS Explorer, MozillaFirefox, Opera, Safari, GoogleChrome) і E-mail (MozillaThunderbird, LotusNotes), внутрібанківські програми (BASS Банкмастер, Трансмастер, Б2, Scrooge3, Webbank, ДОкС, Аверс, Контакт, Вестерн Юніон, Міні Банк, Мені Грам, Юністрім, Анелік, ВелСенд, Лідер, Мігом) та інші.

Военная служба

Наявність військового квитка

Увлечения и интересы

Спорт (футбол, волейбол, більярд...), риболовля, садівництво, активний відпочинок

Личные качества

Ділові якості

Наполегливий, старанний, дисциплінований, ввічливий.

Особисті якості

Комунікабельність, стресостійкість, креативність, відповідальність, пунктуальність.

Нагородження

У 2012 році нагороджений грамотою як найкращий працівник підрозділу продажів Тернопільської ОД АТ «Райффайзен Банк Аваль»

Іван

Менеджер-економіст

Тернопіль

Готовий переїхати: Теребовля

16 000 грн.

34 роки

повна зайнятість

Оновлено 2 місяці тому