Больше резюме и контактная информация кандидатов
будут доступны только после регистрации компании

Зарегистрироваться
резюме обновлено 14 май 2019СкачатьРаспечатать
Резюме Управляющий, директор (сельское хозяйство) в Христиновке - Юрий Васильевич, 32 роки | Rabota.ua

Юрий Васильевич

працюю, але відкритий для пропозицій

Управляющий, директор (сельское хозяйство)

Христинівка 32 роки  

Зарегистрируйтесь  или войдите , чтобы открыть телефон и email соискателя или предложить вакансию.

Ключова інформація

Професійні якості: Бажання активно працювати для самовдосконалення, креативне мислення, вміння спілкуватися з людьми і домовлятися, здатність працювати у напруженому режимі, вміння раціонально використовувати робочий час, вміння працювати в команді.

Досвід роботи

директор
Лют 2019 - по сьогодні (4 міс)

ТОВ "СГВК Мрія"
АПК (Агропромисловий комплекс)

Управління фінансово-господарською діяльністю підприємства

начальник економічного відділу
Бер 2018 - Чер 2018 (4 міс)

ТОВ "Виробниче підприємство "Імпульс Плюс"
АПК (Агропромисловий комплекс)


голова фермерського господарства (за сумісництвом)
Сер 2017 - Лют 2018 (7 міс)

Фермерське господарство "Рудневе"
АПК (Агропромисловий комплекс)

Здійснення щоденного керівництва справами господарства. Забезпечення виконання рішень загальних зборів. Відповідальність за виробничофінансову діяльність господарства. Визначення форми організації та оплати праці членів господарства з огляду на конкретні умови виробництва, розпорядок робочого дня, заходи заохочення, підвищення продуктивності праці і трудової дисципліни. Укладання договорів з постачальниками і споживачами. Здійснення заходів спрямованих на формування коштів господарства за рахунок його власних доходів від реалізації продукції та надання послуг, а також їх використання на формування фондів, відшкодування витрат, обов'язкових платежів, оплати праці і т.д. Контроль додержання працівниками виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.


начальник відділення – структурного підрозділу
Січ 2016 - Лют 2018 (2 роки 2 міс)

ТОВ "Виробниче підприємство "Імпульс Плюс"
АПК (Агропромисловий комплекс)

Керування виробничо-господарською діяльністю відділення (земельний фонд 1700 га); Участь у розробленні планових завдань з виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції і забезпечення їх виконання; Забезпечення вживання заходів з інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, ефективного використання землі, трудових і матеріальних ресурсів, техніки, виробничих приміщень та інших засобів виробництва, раціонального використання і охорони земельного фонду з метою підвищення врожайності сільськогосподарських культур, зростання продуктивності праці й зниження собівартості продукції, організація упровадження інтенсивних технологій виробництва в галузі рослинництва, передових методів вирощування сільськогосподарських культур, науково обґрунтованої системи добрив; Забезпечення механізації виробничих процесів, виявлення і використання резервів підвищення продуктивності праці; Організація упровадження заходів з наукової організації праці, збільшення її ефективності і зменшення затрат ручної праці; Досягнення економії трудових і матеріальних ресурсів на виробництво одиниці продукції; Забезпечення упровадження науково обґрунтованих норм виробітку, застосування чинних положень з оплати праці; Організація планування, обліку і складання документів установленої звітності з виробничої діяльності відділення; Контроль за додержанням працівниками виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; Проведення виховної роботи в колективі.


начальник відділення - структурного підрозділу
Лют 2014 - Чер 2015 (1 рік 5 міс)

ТОВ "Виробниче підприємство "Імпульс Плюс"
АПК (Агропромисловий комплекс)

Керування виробничо-господарською діяльністю відділення (земельний фонд 2500 га); Участь у розробленні планових завдань з виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції і забезпечення їх виконання; Забезпечення вживання заходів з інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, ефективного використання землі, трудових і матеріальних ресурсів, техніки, виробничих приміщень та інших засобів виробництва, раціонального використання і охорони земельного фонду з метою підвищення врожайності сільськогосподарських культур, зростання продуктивності праці й зниження собівартості продукції, організація упровадження інтенсивних технологій виробництва в галузі рослинництва, передових методів вирощування сільськогосподарських культур, науково обґрунтованої системи добрив; Забезпечення механізації виробничих процесів, виявлення і використання резервів підвищення продуктивності праці; Організація упровадження заходів з наукової організації праці, збільшення її ефективності і зменшення затрат ручної праці; Досягнення економії трудових і матеріальних ресурсів на виробництво одиниці продукції; Забезпечення упровадження науково обґрунтованих норм виробітку, застосування чинних положень з оплати праці; Організація планування, обліку і складання документів установленої звітності з виробничої діяльності відділення; Контроль за додержанням працівниками виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; Проведення виховної роботи в колективі.


головний економіст
Вер 2013 - Лют 2014 (6 міс)

ТОВ "Виробниче підприємство "Імпульс Плюс"
АПК (Агропромисловий комплекс)

Розробка з іншими керівниками виробничо-фінансового плану і річних госпрозрахункових завдань; Розрахунок технологічних карт; Формування системи оплати праці; Впровадження технічно-обґрунтованих норм виробітку на всі види робіт; Формування штатного розкладу; Контроль правильності застосування норм виробітку; Проведення економічного аналізу; Виявлення резервів збільшення виробництва; Зниження собівартості продукції; Підвищення продуктивність праці; Розробка методики атестації робочих місць і її проведення; Надання матеріалів про накладення стягнення і відповідальності співробітників, виконаних і невиконаних планових завдань, порушення технологій виробництва, перевитрата лімітів витрат, порушення трудовий дисципліни; Надання висновку щодо матеріалів наданих на заохочення працівників та багато іншого. Досвід роботи в комплексі «Агрохолдинг» на платформі 1С: Підприємство 8 «Управління виробничим підприємством», управлінській системі транспортної навігації «TrackControl» та модулі Agro.


заступник головного бухгалтера
Бер 2013 - Вер 2013 (7 міс)

Філія ПАТ "ДПЗКУ" "Хлібна база №86"
АПК (Агропромисловий комплекс)

Здійснення контролю за роботою з ведення бухгалтерського обліку, зобов'язань і господарських операцій (реалізація послуг, розрахунків з постачальниками та замовниками за надані послуги, рух грошових коштів на рахунках), ведення оперативного обліку надходжень і платежів грошових коштів філії, надання кредиторам, інвесторам, аудиторам та іншим користувачам бухгалтерської звітності зіставну і достовірну бухгалтерську інформацію про стан розрахунків з дебіторами і кредиторами, здійснення листування з партнерами, готування необхідної інформації з питань, що стосуються взаєморозрахунків, підготовка даних по відповідних ділянках бухгалтерського обліку для складання звітності. Ведення обліку основних виробничих засобів, нарахування амортизації, ведення податкового обліку на філії, рахунки ведення закриття розрахунків господарської діяльності філії, нарахування платежів до бюджету. Приймання участі: - у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, здійснення режиму економії і заходів щодо вдосконалення документообігу; - у розробці та впровадженні прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки; - у проведенні інвентаризацій грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей. Проведенні інвентаризації активів і зобов'язань, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів філії, у перевірках стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах філії. Ведення Ф-36, формування реєстрів накладних на завезення с/г продукції, ведення Ф-37, актів за Ф-34 та актів розрахунків, актів звірок з клієнтами, виписка та реєстрація СДЗ, нарахування послуг та виписка рахунків на послуги, облік та виписка податкових накладних та актів виконаних робіт за надані послуги (програма me.doc)


головний економіст
Кві 2012 - Бер 2013 (1 рік)

Філія ПАТ "ДПЗКУ" "Хлібна база №86"
АПК (Агропромисловий комплекс)

Розроблення, організація, впровадження заходів щодо підвищення продуктивності, ефективності та рентабельності виробництва, якості продукції, зниження собівартості, забезпечення зростання продуктивності праці, досягнення ефективних результатів за умов раціоналізації витрат матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Планування економічних показників діяльності підрозділів філії, досягнення високого рівня їх обґрунтованості, створення і поліпшення нормативної бази планування, норм витрат товарно-матеріальних цінностей і використання виробничих потужностей. Забезпечення додержання режиму економії матеріальних, трудових і фінансових ресурсів на усіх напрямах господарської діяльності філії. Підготовка пропозицій, спрямованих на підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва, зміцнення господарської самостійності підприємства та економічної відповідальності працівників.


старший оперуповноважений
Лис 2008 - Лют 2011 (2 роки 4 міс)

ВПМ Уманської ОДПІ
Охорона та Безпека

Здійснення заходів оперативно-розшукового характеру спрямованих на виявлення і припинення фактів незаконного відшкодування ПДВ, штучного формування податкового кредиту, ухилення від сплати податків до бюджету вчинених у тому числі шляхом використання фіктивних підприємств у фінансово-господарських розрахунках; виявлення і припинення фактів виготовлення, зберігання, транспортування та реалізації фальсифікованих товарів підакцизної групи та контрабанди; здійснення заходів зі скорочення податкового боргу та встановлення фактів фіктивного банкрутства.


старший економіст
Кві 2008 - Жов 2008 (7 міс)

Христинівське ВУЖКГ
Послуги для населення - інше

знання планово - облікової документації; порядок розробки нормативів матеріальних, трудових і фінансових витрат; методи економічного аналізу і облік показників діяльності підприємства та його підрозділи; складання і здача звітності

Освіта

Уманський Національний університет садівництва(Умань)
Рік закінчення 2017

агрономія, Магістр

Національний університет державної податкової служби України(Ірпінь)
Рік закінчення 2008

фінанси та банківська справа, спеціаліст

Київський фінансово-економічний коледж Національного університету державної податкової служби України(Ірпінь)
Рік закінчення 2005

фінанси, молодший спеціаліст

Володіння мовами

Англійська- середній

Російська- вільно

Українська- рідна

Додаткова інформація

ОСОБИСТІ ТА ПРОФЕСІЙНІ ЯКОСТІ

Особисті якості: Доброзичливість, здатність аналізувати та логічно мислити, компетентність, відповідальність, порядність, ініціативність, безконфліктність, комунікабельність, охайність, здібності швидко навчатися, вміння самостійно приймати рішення та нести за них відповідальність. Шкідливих звичок не маю.

 

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

  • Наявність водійського посвідчення: категорія В.
  • Наявність посвідчення тракториста-машиніста: категорії А1, А2, В1
  • Одружений.
Похожие резюме
Директор АЗК
Олександр, Христиновка, 50 лет

Агроном
Павло, Христиновка, 31 год

Аналитик продаж, агрохимия
Людмила, Христиновка, 33 года

Механик-инкасатор-охранник
Олександр Петрович, Христиновка, 50 лет

Агроном
Олексій Олександрович, Христиновка, 26 лет

Главный агроном
Юрий, Христиновка, 37 лет

Агроном-насіннєвод
Ярослав Леонидович, Христиновка, 35 лет
резюме в Христиновке