Вакансия закрыта

Вероятно, работодатель нашел резюме нужного кандидата в базе резюме robota.ua
А ваше резюме есть в базе?
Создать резюме
Внимание! Это - архив вакансий. Вакансии, которые Вы здесь найдете, неактуальны и помещены сюда исключительно в ознакомительных целях.
18.02.2021

Инженер энергетик

Glas Trosch
Промышленность и Производство
 • Регион:Киев
Вимоги:
 • повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста – не менше 2 років, бакалавра - не менше 3-х років.
 • Група допуску по електробезпеці не нижче 4(четвертої), який пройшов у встановленому порядку навчання, перевірку знань, а також медичний огляд на право обіймати посаду енергетика.


Функції:
 •  Безперебійне постачання електроенергії, пару, газу та інших видів енергії.
 • Планування роботи енергетичної служби, розробкою графіків ремонту енергетичного устаткування і енергомереж, планів виробництва та споживання підприємством електроенергії, технологічного палива, пари, газу, води, стиснутого повітря, норм витрат і режимів споживання всіх видів енергії.
 •  Своєчасний ремонт всіх енергосистем виробництва, електроустаткування шляхом своєчасного проведення технічного обслуговування та ремонту.
 •  Контроль за дотриманням та забезпеченням встановлених лімітів по електроенергії.
 • Розробка графіків ремонту електроустаткування, планів перспективного розвитку, модернізації та автоматизації енергетичного господарства, бере участь у розробці річного «Плану фінансування та списання затрат на ремонт» та планів технічного переобладнання.
 •  Робота з удосконалення організації виробництва, його технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, впроваджує досягнення нової техніки
 •  Нагляд технічного стану і безпечну експлуатацію електроустановок підприємства.
 •  Ведення та заповнення і коригування технічного паспорту енергетичного господарства підприємства.
 • Вживання заходів щодо економії всіх видів ресурсів, аналізує причини нераціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, вживає заходів щодо попередження цих причин.
 •  Аналіз простоїв електрообладнання внаслідок пошкоджень, розробляє та впроваджує заходи щодо їх зменшення.
 •   Виконання організаційно-технічних заходів по зменшенню собівартості ремонтів,
 •  Заявки на необхідні матеріали, обладнання та апаратуру.
 •  Робота з укладання договорів з питань, що стосуються його діяльності за потребою та контролює їх виконання.
 • Забезпечення технічно правильну експлуатацію устаткування та інших основних засобів, виконання графіків їх ремонтів, безпечні та здорові умови праці.
 •  Участь у розслідуванні причин підвищеного зносу обладнання, забезпечує розробку заходів по їх попередженню.
 •  Контроль за монтажними роботами енергетичних установок і прийняття їх в експлуатацію після ремонту і реконструкції з обов’язковим наданням та забезпеченням технічної документації.
 • Організує підготовчі роботи та роботу комісії з прийому до експлуатації нового електроустаткування. Бере участь в оформленні актів на списання та передачу устаткування іншим організаціям..