Вакансия закрыта

Вероятно, работодатель нашел резюме нужного кандидата в базе резюме robota.ua
А ваше резюме есть в базе?
Создать резюме
Внимание! Это - архив вакансий. Вакансии, которые Вы здесь найдете, неактуальны и помещены сюда исключительно в ознакомительных целях.
22.01.2022

Провідний спеціаліст

6 000 грн.

Нова державна служба України
Государственный сектор
  • Регион:Тернополь

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта

Вища, ступеня не нижче бакалавра в галузі знань «Право» («Правознавство»)

2. Досвід роботи

Без вимог

3. Володіння державною мовою

Вільно (підтверджується Державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою (витягом з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що видається Національною комісією зі стандартів державної мови)

 

Вимоги до компетентності

Вимога Компоненти вимоги

1. Досягнення результатів

- здатність до чіткого бачення результатів діяльності;

- вміння фокусувати зусиллі для досягнення результату діяльності;

- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

2. Відповідальність

- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

3. Цифрова грамотність

- вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

- здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

- здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

- вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків;

- вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП)

Професійні знання

Вимога Компоненти вимоги

1. Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції» ;

Закону України «Про судоустрій і статус суддів»;

Закону України «Про захист персональних даних»;

Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

Закону України «Про доступ до судових рішень»;

Закону України «Про звернення громадян»;

Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України;

Положення про автоматизовану систему документообігу суду

 

Посадові обов'язки

1. Здійснення:

- реєстрації в автоматизованій системі документообігу суду (далі – АСДС) вхідної кореспонденції, яка надходить до суду поштою, телефоном, факсимільним зв’язком, через систему «Електронний суд» та безпосередньо від осіб, які особисто подають документи, внутрішніх та вихідних документів суду;

- автоматизованого розподілу судових справ, матеріалів кримінальних проваджень, апеляційних скарг, заяв між суддями; передача їх після розподілу судді-доповідачу під підпис у Реєстрі судових справ і матеріалів, який формується в АСДС;

- сканування та завантаження до автоматизованої системи документообігу суду справ, документ, які подаються в судовому засіданні;

- внесення інформації до АСДС щодо руху справи;

- повернення справ в суд І інстанції після апеляційного розгляду;

- надання фізичним та юридичним особам інформацію про стан розгляду справ;

- видачу копії судових рішень;

- передавання кореспонденції на розгляд керівництву суду, від одного структурного підрозділу до іншого та безпосереднім виконавцям, внесення відповідної інформації до АСДС;

- контролю за строками виконання документів;

- підготовка проектів відповідей на звернення громадян.

2. Забезпечення:

- ведення та зберігання документів, що надходять до суду в порядку Закону України «Про звернення громадян»;

- ведення та зберігання документів, що надходять до суду в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

- збереження процесуальних та інших документів.

3. Виконання інших доручень начальника відділу, керівництва суду, які стосуються діяльності відділу.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

1) посадовий оклад – 6000 грн;

2) надбавки, доплати, премії та компенсації відповідні до статті 52 Закону України “Про державну службу”;

Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року №15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2022-01-24