Вакансия закрыта

Вероятно, работодатель нашел резюме нужного кандидата в базе резюме robota.ua
А ваше резюме есть в базе?
Создать резюме
Внимание! Это - архив вакансий. Вакансии, которые Вы здесь найдете, неактуальны и помещены сюда исключительно в ознакомительных целях.
11.12.2021

Головний спеціаліст з юридичних питань відділу кадрово-правової роботи та діловодства

6 000 грн.

Нова державна служба України
Государственный сектор
  • Регион:Донецк

Кваліфікаційні вимоги

Вища, не нижче ступеня бакалавра, молодшого бакалавра за спеціальністю «Правознавство». Без вимог до досвіду роботи. Вільне володіння державною мовою.

 

Вимоги до компетентності

Вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.

Вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні висновки.

Здатність до чіткого бачення результату діяльності.

Вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності.

Вміння запобігти та ефективно долати перешкоди. Дисципліна та відповідальність за виконання свої задач.

Усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур.

Усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень.

Здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.

Здатність ефективно взаємодіяти, дослухатися, сприймати та викладати думку, чітко висловлюватися (усно та письмово). Вміння управляти своїми емоціями.

 

Посадові обов'язки

Забезпечує практичне застосування законів та інших нормативних актів України при підготовці наказів начальника управління. Розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції управління.

Перевіряє на предмет дотримання законодавства проектів наказів начальника управління шляхом їх обов’язкового візування (погодження).

Переглядає разом із структурними підрозділами управління нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством, інформує про необхідність вжиття заходів для внесення змін до наказів управління, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування.

Вносить пропозиції щодо подання нормативно-правового акту на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін’юстом.

Бере участь у підготовці, укладанні та контролі за виконанням господарських договорів з іншими підприємствами, установами та організаціями, дає правову оцінку їх проектам, здійснює їх реєстрацію і облік

Проводить претензійну та позовну роботу, готує аналіз її результатів. За дорученням начальника управління представляє інтереси управління в суді, господарському суді та інших органах, установах та організаціях.

Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності управлінням, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків.

Забезпечує належне застосування норм трудового та іншого законодавства, стосовно прав та законних інтересів працівників управління, інформує про законодавство, роз’яснює існуючу практику його застосування, дає консультації з правових питань.

Здійснює контроль за дотриманням Закону України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про очищення влади» та інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань управління персоналом та державної служби.

Проводить роботу, спрямовану на підвищення рівня правових знань працівників управління, роз’яснює практику застосування законодавства.

Бере участь у підготовці та укладанні колективного договору управління. Перевіряє колективні договори, що подаються на реєстрацію підприємствами, організаціями та установами

Надає допомогу в заповнені електронних декларацій, в установленому законодавством порядку здійснює перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій.

Веде облік працівників управління, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. Розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників управління до вчинення корупційних правопорушень. Вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації, вносить їх керівникам пропозиції щодо усунення таких ризиків.

Надає методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, проводить роз’яснювальну роботу із запобігання, виявлення і протидії корупції.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково.

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5 300 грн,

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами);

надбавки та доплати відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».

 

Термін подачі заявок: 2021-12-15