Вакансия закрыта

Вероятно, работодатель нашел резюме нужного кандидата в базе резюме robota.ua
А ваше резюме есть в базе?
Создать резюме
Внимание! Это - архив вакансий. Вакансии, которые Вы здесь найдете, неактуальны и помещены сюда исключительно в ознакомительных целях.
25.09.2021

Заступник начальника Управління - начальник відділу економічного аналізу підприємств у сфері ЖКГ, бухгалтерського обліку та управління персоналом

9 250 грн.

Нова державна служба України
Государственный сектор
  • Регион:Полтава

Кваліфікаційні вимоги

Освіта Вища освіта не нижче магістра за спеціальністю „Економіка” або „Державне управління” або „Управління та адміністрування” або „Публічне управління та адміністрування”

Досвід роботи Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

рівень вільного володіння державною мовою підтверджеється копією Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови

 

Посадові обов'язки

1 Здійснення загального керівництва діяльністю відділу, персональна відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, корегування роботи відділу з іншими відділами Управління, проведення повсякденного планування роботи відділу, розподілення обов’язків між працівниками, очолювати та контролювати їх роботу.

2. Забезпечення контролю за наявнiстю i рухом майна, використанням фiнансових i матерiальних (нематерiальних) ресурсiв вiдповiдно до затверджених нормативiв i кошторисiв. Приймає участь в складанні кошторисів на відповідний бюджетний рік та внесення змін до них.

3. Контроль за забезпеченням дотримання бюджетного законодавства при взяттi бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацiю таких зобов’язань, здiйснення платежiв вiдповiдно до взятих бюджетних зобов’язань, достовiрного та у повному обсязi вiдображення операцiй у бухгалтерському облiку та звiтностi.

4. Вжиття необхідних заходів щодо вдосконалення організаційної роботи відділу, подання пропозицій керівництву Управління щодо кадрового забезпечення відділу, Управління; забезпечення планування професійного навчання державних службовців, підвищення кваліфікації працівників відділу, Управління; надання пропозицій керівництву Управління щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців; здійснення кадрової роботи з керівниками підпорядкованих підприємств.

5. Організовує роботу щодо розробки структури державного органу, розробляє і бере участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби. Вносить пропозиції керівнику державної служби з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту. Здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника державної служби з питань управління персоналом. Контролює розроблення та погоджує посадові інструкції державних службовців Управління, які затверджує керівник державної служби, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам.

6. Здійснює контроль за присвоєнням рангів та встановленням надбавок за вислугу років. Надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів Управління. Входить до складу конкурсної та дисциплінарної комісій. Підписує акт передачі справ і майна при звільненні (переведенні) державного службовця разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється. Контролює правильність ведення, обліку, зберігання особових справ, трудових книжок працівників, підготовку графіків відпусток, документів необхідних для розгляду призначення пенсійного забезпечення, видачу службових посвідчень, довідок, складання звітності відділу. Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік. Забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки та перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

7. Керує розробкою та впровадженням заходів щодо дотримання державної та фінансової дисципліни, забезпечення збереження державної таємниці, що стала відома під час виконання службових обов’язків. Приймає участь у розробці проєктів нормативних актів, окремих положень комплексних державних програм, регіональних програм з питань, що належать до компетенції відділу, Управління. Підготовка, в межах повноважень, проєктів наказів по Управлінню, проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації, проєктів рішень сесій обласної ради, організація контролю за їх виконанням.

8. Забезпечення взаємодії відділу з іншими підрозділами Управління, іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян з питань, що належать до компетенції відділу, Управління. Організація проведення економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємств галузі з метою виявлення резервів, запобігання втратам.

9. Забезпечує організацію контролю за виконавською дисципліною працівників Управління, виконання наказів та доручень керівництва Управління та облдержадміністрації. Організація і контроль своєчасного та якісного розгляду працівниками відділу звернень від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ і організацій, громадян з напряму діяльності відділу, а також підготовка проєктів відповідей та рішень.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково. Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

посадовий оклад згідно зі штатним розписом.

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця – відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 „Деякі питання оплати праці державних службовців” зі змінами і доповненнями;

надбавки, доплати, премії та компенсації – відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу” зі змінами і доповненнями

 

Термін подачі заявок: 2021-10-01