Вакансия закрыта

Вероятно, работодатель нашел резюме нужного кандидата в базе резюме robota.ua
А ваше резюме есть в базе?
Создать резюме
Внимание! Это - архив вакансий. Вакансии, которые Вы здесь найдете, неактуальны и помещены сюда исключительно в ознакомительных целях.
14.08.2021

Заступник начальника управління – начальника відділу міжнародних відносин Управління комунікацій

12 100 грн.

Нова державна служба України
Государственный сектор
  • Регион:Киев

Кваліфікаційні вимоги

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

вільне володіння державною мовою

(копія Державного сертифікату про рівень володіння державною мовою або витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою)

 

Вимоги до компетентності

Вимоги до компетентності:

Аналіз політики та планування заходів з її реалізації (здатність ідентифікувати суспільно значущу проблему, вирішення якої потребує формування відповідної державної політики та формулювати варіанти її вирішення; здатність застосовувати методи та інструменти аналізу політики, визначати позицію ключових заінтересованих сторін; уміння визначати сильні та слабкі сторони альтернативних варіантів вирішення проблеми, можливості та загрози їх реалізації; здатність розробляти та обгрунтовувати рекомендований план дій, визначати критерії/індикатори їх виконання та очікуванні результати реалізації)

Делегування завдань (розуміння алгоритму та процесів, необхідних для виконання завдання, передачі функцій та повноважень; уміння розподіляти завдання між декількома працівниками та сформувати у них правильне розуміння кінцевої мети та очікуваного результату; здатність здійснювати супровід, моніторинг та контроль делегованих завдань, оцінювати ефективність їх виконання)

Якісне виконання поставлених завдань (чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності; комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків; розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення)

Комунікація та взаємодія (вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудувати партнерські відносини; здатність ефективно взаємодіяти-дослухатися, сприймати та викладати думку; вміння публічно виступати перед аудиторією; здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації)

Ініціативність (здатність пропонувати ідеї та пропозиції без спонукання ззовні; усвідомлення необхідності самостійно шукати можливості якісного та ефективного виконання своїх посадових обов’язків)

Знання законодавства:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

 

Посадові обов'язки

- здійснює безпосереднє керівництво Відділом. Забезпечує виконання покладених на Відділ завдань. Розподіляє обов’язки між працівниками Відділу. Надає пропозиції щодо заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Відділу. Спрямовує та координує роботу інших структурних підрозділів Управління, в межах повноважень, наданих йому начальником Управління, та у разі відсутності з поважних причин (відпустка, хвороба тощо) начальника Управління;

- координує роботу щодо організації та проведення заходів з питань міжнародної співпраці та європейської інтеграції з основних напрямів діяльності Держлікслужби: забезпечує організацію заходів за участю представників Держлікслужби та міжнародних делегацій / організацій; забезпечує та бере участь у підготовці та оформленні закордонних службових відряджень працівників Держлікслужби;

- забезпечує та координує роботи щодо моніторингу та аналізу стану міжнародного співробітництва Держлікслужби, а саме щодо: узагальнення та аналізу стану виконання зобов’язань, що випливають з членства України в міжнародних організаціях, асоціаціях та ін; підготовки аналітичних та інформаційно-довідкових матеріалів з питань міжнародного співробітництва Держлікслужби; підготовки пропозицій щодо розширення та вдосконалення міжнародного співробітництва Держлікслужби;

- забезпечує аналітично-консультаційний та інформаційний супровід діяльності Держлікслужби: збір та аналіз інформації щодо стану та розвитку Європейського Союзу, країн-членів Європейського Союзу, інших країн з основних напрямів діяльності Держлікслужби; здійснює моніторинг офіційних сайтів профільних медичних, фармацевтичних та наукових організацій і установ в Україні та за її межами; бере участь у зборі та аналізі узагальненої інформації про діяльність структурних підрозділів Держлікслужби, її територіальних органів, державних підприємств, що належать до сфери управління Держлікслужби, здійснює підготовку на його основі звітних, довідкових та інших матеріалів; забезпечує та здійснює неофіційний переклад вхідної та вихідної документації;

- здійснює моніторинг та аналіз нормативно-правових актів в сфері обігу лікарських засобів та медичних виробів країн Європейського Союзу з метою подальшої гармонізації вітчизняного законодавства із вимогами ЄС: готує пропозиції щодо законопроектів, які стосуються основних напрямів діяльності Держлікслужби; бере участь у розробці та обговоренні проектів нормативно-правових актів які стосуються основних напрямів діяльності Держлікслужби;

- здійснює контроль за належним веденням діловодства працівниками Відділу;

- організовує та контролює розгляд звернень (запитів) громадян, громадських об’єднань, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування, а також розгляд запитів на отримання публічної інформації;

- взаємодіє з Уповноваженою особою з якості з питань виконання вимог системи управління якістю Держлікслужби. Забезпечує функціонування визначених процесів системи управління якістю Держлікслужби та постійне поліпшення їх результативності.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно

 

Умови оплати праці

- посадовий оклад – 12100 грн.;

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

- інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

 

Термін подачі заявок: 2021-08-19