Вакансия закрыта

Вероятно, работодатель нашел резюме нужного кандидата в базе резюме robota.ua
А ваше резюме есть в базе?
Создать резюме
Внимание! Это - архив вакансий. Вакансии, которые Вы здесь найдете, неактуальны и помещены сюда исключительно в ознакомительных целях.
17.06.2021

Адміністратор територіального сервісного центру № 5151 (на правах відділу, м. Болград) регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській області (філія ГСЦ МВС)

5 500 грн.

Нова державна служба України
Государственный сектор
  • Регион:Болград

Кваліфікаційні вимоги

1. Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

2. Вільне володіння державною мовою

 

 

Посадові обов'язки

Здійснення обліку державної реєстрації (перереєстрації) та зняття з обліку транспортних засобів підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та фізичних осіб - власників транспортних засобів з видачею свідоцтв про реєстрацію, тимчасових реєстраційних талонів (далі - реєстраційні документи) та номерних знаків на транспортні засоби, а також контроль повноти сплати передбачених платежів.

Безпосереднє внесення інформації до Єдиного державного реєстру транспортних засобів (далі – ЄДР ТЗ), що реєструється з подальшою роздруківкою бланків, облікових карток, запитів.

Забезпечення супроводу отриманих для виконання матеріалів з моменту їх створення або одержання до завершення виконання або відправлення.

Участь у взаємодії з фахівцями Експертної служби у визначеному МВС порядку.

Здійснення перевірки даних із використанням інформації з ЄДР ТЗ, автоматизованої бази даних про розшукувані транспортні засоби, банку даних Генерального секретаріату Інтерполу, Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Єдиного державного демографічного реєстру, АРМОР та інших баз даних відповідно до законодавства.

Внесення інформації до відповідних баз даних про арешт, заборону на зняття з обліку та/або перереєстрацію транспортних засобів на підставі відповідних процесуальних документів.

Здійснення коригування (виправлення) облікових даних транспортних засобів під час надання адміністративної послуги з перереєстрації або зняття з обліку транспортних засобів.

Направлення матеріалів до територіальних підрозділів поліції за фактами виявлення викраденого автотранспорту, зміни чи невідповідності номерних агрегатів, підроблених документів, бланків суворої звітності, та інших питань, віднесених до їх компетенції.

Затвердження карток/заяв про державну реєстрацію (перереєстрацію), зняття з обліку транспортних засобів.

Контроль за внесенням повної, якісної і своєчасної інформації до ЄДР ТЗ про втрачені, викрадені номерні знаки, реєстраційні документи. Своєчасність постановки на облік і зняття з обліку ТЗ.

Засвідчення копій реєстраційних карток про зняття транспортних засобів з обліку своїм підписом та печаткою із внесенням відповідних службових відміток.

Ведення обліку надходження, витрачання, наявності номерних знаків та бланкової продукції, а також подання в установленому порядку заявки для їх виготовлення відповідно до потреби.

Ведення державного обліку зареєстрованих транспортних засобів, що включає в себе процес реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про зареєстровані транспортні засоби та їх власників.

Збереження зіпсованої спеціальної продукції, проведення її знищення у визначеному порядку та складання відповідних актів.

Внесення інформації про зареєстровані, перереєстровані та зняті з обліку транспортні засоби до ЄДР ТЗ для автоматизованого обліку транспортних засобів, що використовуються на вулично-дорожній мережі загального користування.

Проведення щомісячних внутрішніх перевірок матеріалів, що стали підставами для державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, оформлення та видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них.

Здійснення прийому документів для отримання (обміну) посвідчень водія, у тому числі посвідчень водія замість втрачених або викрадених, а також міжнародних посвідчень водія, та перевірка відомостей про осіб, які подали зазначені документи, за Єдиним державним реєстром МВС, Єдиним державним демографічним реєстром, відповідними базами даних та державними реєстрами щодо осіб, які перебувають в розшуку, а також осіб, позбавлених права на керування транспортними засобами або тимчасово обмежених у цьому праві. Внесення інформації про видані посвідчення водія та які втрачені або викрадені до Єдиного державного реєстру МВС.

Облік посвідчень водія осіб, позбавлених права керування транспортними засобами, які надійшли до ТСЦ на зберігання, та їх видача.

Внесення відомостей про заклад який пройшов державну акредитацію, а також зміни, що відбулись у закладі і не впливають на виконання робочих програм і планів підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів до ЄДР МВС. Здійснення перевірки матеріалів щодо змін матеріально-технічної бази та чисельності спеціалістів закладу, в частині наявності подальшої можливості виконання робочих програм і планів підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, за заявленою кількістю осіб для одночасної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.

Здійснення моніторингу терміну дії документів закладу та напередодні закінчення терміну їх дії листом ТСЦ МВС повідомлення керівнику закладу щодо їх оновлення.

Щоденна перевірка надходжень електронних звернень громадян, у тому числі з використанням мережі Інтернет, реєстрації та розгляду електронних звернень, що надійшли, в порядку та терміни, встановлені законодавством, періодичний контроль за функціонуванням електронної пошти.

Забезпечення прийому, реєстрації та передачі до розгляду повідомлень про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, інші порушення, передбачені ЗУ «Про запобігання корупції», а також заборони, передбачені частиною першою статті 535 цього Закону.

Виконання в межах компетенції інших доручень керівництва РСЦ ГСЦ МВС.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5500 грн.

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно

до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-06-23