loading

5 дней назад - 11.06.2021

головний спеціаліст відділу загальноправової роботи Юридичного управління

Нова державна служба України

21200

Адрес: Киев, 01103, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ, бульвар Дружби народів, 28
Контакт: Боголєпова Аліна Віталіївна
Телефон: +38-(044)-200-0835

Кваліфікаційні вимоги

Освіта: вища освіта ступеня не нижче бакалавра, молодшого бакалавра в галузі знань «Право».

Без вимог до досвіду роботи.

Вільне володіння державною мовою.

Володіння іноземною мовою: не потребує.

Вимоги до компетентності:

Ефективність координації з іншими:

- здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;

- уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

- здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль.

Робота з великими масивами інформації:

- здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;

- вміння систематизувати великий масив інформації;

- здатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані висновки

Самоорганізація та самостійність в роботі:

- уміння самостійно організовувати свою діяльність та час, визначати пріоритетність виконання завдань, встановлювати черговість їх виконання;

- здатність до самомотивації (самоуправління);

- вміння самостійно приймати рішення і виконувати завдання у процесі професійної діяльності.

Орієнтація на професійний розвиток:

-здатність до самовдосконалення в процесі виконання професійної діяльності;

-уміння виявляти і працювати зі своїми сильними і слабкими сторонами, визначати потреби в професійному розвитку;

- ініціативність щодо підвищення професійних компетентностей, самовдосконалення, самоосвіти.

Загальні здібності (оцінюється шляхом проведення тестування):

- абстрактне мислення (логічне мислення, вміння виявляти закономірності, побудова причинно-наслідкового зв’язку та алгоритмів вирішення завдань);

- вербальне мислення (здатність опрацьовувати текстову інформацію, уважність при роботі з текстами різного рівня складності, вміння розуміти заплутані текстові конструкції (в тому числі нормативно-правові акти), вміння робити обґрунтовані висновки на підставі наданої інформації, вміння відрізняти важливе від другорядного);

- аналітичні здібності (здатність опрацьовувати числову інформацію, здатність розуміти різні форми представлення числової інформації, здатність робити обчислення, здатність концентруватися на досягнення поставлених завдань, виділення суттєвого та несуттєвого, випадкового та закономірного).

Професійні знання:

Знання законодавства:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

Знання законодавства у сфері:

Цивільний кодекс України;

Господарський кодекс України;

Регламент Кабінету Міністрів України затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 950 від 18.07.2007;

Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 731 від 28.12.1992 .

Посадові обов'язки

Проведення юридичної експертизи проєктів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами, підготовка відповідних висновків.

Проведення антидискримінаційної експертизи проєктів нормативно-правових актів Національного агентства, які підлягають державній реєстрації. Проведення гендерно-правової експертизи проєктів нормативно-правових актів Національного агентства, які підлягають державній реєстрації. Перевірка на відповідність вимогам законодавства і міжнародним договорам України проєктів наказів Національного агентства організаційно-розпорядчого характеру.

Виконання Інструкції з діловодства в Національному агентстві.

Розгляд проєктів нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Національного агентства, підготовка пропозицій до них.

Перевірка проєктів договорів на відповідність законодавству України.

Несення відповідальності за зберігання та використання в роботі печаток і штампів (у разі визначення відповідальною особою за зберігання та використання печаток та/або штампів).

Створення в порядку виконання службових обов’язків службових творів (презентацій, публікацій, текстів для відео- та аудіороликів (фонограм, відеограм) тощо), виключне майнове право на які належить Національному агентству.

Виконання інших функцій Відділу за рішенням (резолюцією) керівника Відділу відповідно до завдань, покладених на Відділ.

Виконання інших обов’язків, передбачених законодавством України, актами Національного агентства.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково, строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Умови оплати праці

Відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами):

- посадовий оклад у розмірі 21 200,00 грн на місяць;

- надбавка за ранг державного службовця;

- надбавка за вислугу років (за наявності від 1 року стажу державної служби);

- додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15;

- премія (у разі встановлення).

Термін подачі заявок: 2021-06-17

Понравилась вакансия?

Подписаться на похожие вакансии

Получать рассылку на новые похожие вакансии

Начните поиск с размещения резюме

40% работодателей ищут сотрудников в
базе резюме еще до размещения вакансии

Зарегистрируйтесь и разместите резюме

Разместить резюме

Начните поиск с размещения резюме

40% работодателей ищут сотрудников
в базе резюме еще до размещения вакансии

  • Создайте свое резюме на rabota.ua
  • Получайте предложения от работодателей