Вакансия закрыта

Вероятно, работодатель нашел резюме нужного кандидата в базе резюме robota.ua
А ваше резюме есть в базе?
Создать резюме
Внимание! Это - архив вакансий. Вакансии, которые Вы здесь найдете, неактуальны и помещены сюда исключительно в ознакомительных целях.
07.05.2021

Головний спеціаліст відділу санітарної охорони території Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства

5 500 грн.

Нова державна служба України
Государственный сектор
  • Регион:Одесса

Кваліфікаційні вимоги

Освіта - вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра за напрямом санітарія, гігієна, епідеміологія або медико-профілактична справа

Досвід роботи - не потребує

Володіння державною мовою - вільно

Володіння іноземною мовою - не потребує

 

Вимоги до компетентності

Аналітичні здібності:

- здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірність;

- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

- вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи.

Якісне виконання поставлених завдань:

- чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

-комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

-розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення.

Відповідальність:

- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.

 

Посадові обов'язки

1. Забезпечує своєчасне виконання покладених на Відділ завдань щодо реалізації повноважень Держпродспоживслужби та Головного управління.

2. Здійснює нагляд (контроль) за дотриманням вимог Міжнародних медико-санітарних правил та санітарного законодавства України при проведенні контрольних процедур на борту суден, що прибувають до міжнародних пунктів пропуску.

3. Виконує свої обов’язки на території порту (аеропорту) та має бути оснащеним необхідним обладнанням, засобами індивідуального захисту в зонах прикордонного та митного контролю відповідно до технологічної схеми в пункті пропуску через державний кордон.

4. Забезпечує виконання адміністративних послуг, документів дозвільного характеру, передбачених Законом України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

5. Приймає участь у розробці санітарних, протиепідемічних (профілактичних) заходів.

6. Здійснює розгляд документації на суднах в ІСПС з прийняттям обґрунтованого рішення у відповідний термін.

7. Здійснює обстеження судна для подальшого оформлення та видачі свідоцтва про звільнення від санітарного контролю або проходження судном санітарного контролю.

8. Організовує проведення лабораторних досліджень (випробувань) для цілей державного контролю.

9. Здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Відділу. В установленому порядку здійснює ділове листування з державними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються діяльності Відділу.

10. Виконує інші обов’язки необхідні для забезпечення виконання відділом покладених на нього завдань.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5500,00 грн., інші виплати відповідно до ст. 52 Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

 

Термін подачі заявок: 2021-05-12