Вакансия закрыта

Вероятно, работодатель нашел резюме нужного кандидата в базе резюме robota.ua
А ваше резюме есть в базе?
Создать резюме
Внимание! Это - архив вакансий. Вакансии, которые Вы здесь найдете, неактуальны и помещены сюда исключительно в ознакомительных целях.
14.05.2021

головний спеціаліст

5 760 грн.

Нова державна служба України
Государственный сектор
  • Регион:Хмельницкий

Кваліфікаційні вимоги

Освіта: вища освіта, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань «Право», «Правознавство», «Правоохоронна діяльність».

Досвід роботи: не потребує.

Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою.

 

 

Посадові обов'язки

1.Забезпечення підготовки документів про призначення суддів та працівників апарату суду, про звільнення, забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення та належно оформленої трудової книжки.

2.Організовує складання Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформлює документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям, вносить зазначені відомості до трудових книжок. Контролює своєчасність присвоєння чергових рангів державним службовцям.

3.Обраховує стаж роботи суддів та державних службовців суду для встановлення доплати за вислугу років, складає розрахунки стажу, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років суддям та державним службовцям.

4.Здійснення роботи, пов’язаної із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ суддів та працівників апарату суду, ведення комп’ютерного обліку електронних особових справ працівників суду, своєчасне наповнення інформаційно-аналітичної системи Кадри-WEB.

5.Здійснення організаційних заходів щодо своєчасного подання суддями, державними службовцями та працівниками патронатної служби електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та органів місцевого самоврядування, відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, контролює своєчасність подання.

6.Забезпечення організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад у суді.

7.Забезпечення організації проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати.

8.Внесення до табелю обліку робочого часу в автоматизованій системі документообігу суду інформації щодо повноважень суддів для здійснення правосуддя та підтверджує актуальність табеля з урахуванням вимог Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

9.Здійснення контролю щодо розроблення посадових інструкцій працівників апарату суду, переглядає їх на відповідність встановлених законодавством вимогам.

10.Забезпечення ведення встановленої звітно-облікової документації, готує звітність з кадрових питань та несе персональну відповідальність за якість її підготовки та своєчасність подання.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На час відсутності основного працівника.

 

Умови оплати праці

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-05-14