loading

2 дня назад - 07.05.2021

консультант суду

Нова державна служба України

4440

Адрес: Киев, 8000_, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ обл., вул. Д. Ростовського, 35
Контакт: Чуйко Валентина Борисівна
Телефон: +38-(045)-785-1339

Кваліфікаційні вимоги

1 Освіта Вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра за спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність»

2 Досвід роботи Без вимог до досвіду роботи

3 Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою

4 Володіння іноземною мовою Не потребує

Вимоги до компетентності

1 Цифрова грамотність

- вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

- вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;

- здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядкувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

- здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

- вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків; вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

- здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку.

2 Робота з великими масивами інформації

- здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;

- вміння систематизувати великий масив інформації;

- здатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані висновки.

3 Самоорганізація та самостійність в роботі

- уміння самостійно організовувати свою діяльність та час, визначати пріоритетність виконання завдань, встановлювати черговість їх виконання;

- вміння самостійно приймати рішення і виконувати завдання у процесі професійної діяльності.

4 Відповідальність

- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.

Посадові обов'язки

1. Здійснює систематизацію законодавства та судової практики, рішень Конституційного Суду України, облік та зберігання актів законодавства та судової практики.

2. Інформує працівників суду про зміни в чинному законодавстві України та судовій практиці судових органів вищого рівня.

3. Веде аналітичну роботу з різних напрямів діяльності суду та готує відповідні узагальнення.

4. Контролює ведення діловодства у суді.

5. Координує роботу архіву суду, надає методичну та практичну допомогу працівникам архіву суду.

6. Здійснює контроль за веденням обліку та зберіганням судових справ, веденням судової статистики, своєчасним та якісним складанням статистичних звітів.

7. Бере участь у плануванні роботи суду, за дорученням голови суду або керівника апарату суду здійснює контроль за виконанням окремих розділів плану роботу суду.

8. Проводить узагальнення роботи суду із звернення судових рішень до виконання.

9. За дорученням голови суду чи керівника апарату суду розглядає звернення та готує проєкти відповідей на них.

10. Складає та надає статистичні дані інформаційного характеру.

11. Здійснює оформлення проєктів доручень суду про виконання судами інших держав окремих процесуальних дій, про вручення судових документів з цивільних, кримінальних справ, про екстрадицію правопорушників на територію України, оформлює клопотання про визнання та виконання рішень суду на території інших держав, забезпечує оформлення та виконання доручень судів іноземних держав відповідно до Конвенції про правову допомогу та правові відносини з цивільних, сімейних і кримінальних справ та інших міжнародно-правових договорів України про правову допомогу, ратифікованих Верховною Радою України.

12. Виконує інші доручення голови суду та керівника апарату суду.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Умови оплати праці

Посадовий оклад - 4440 грн., надбавка за ранг, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 ’Питання оплати праці працівників державних органів’, надбавки, виплати, премії відповідно до статей 50, 52 Закону України ’Про державну службу’.

Термін подачі заявок: 2021-05-14

Понравилась вакансия?

Подписаться на похожие вакансии

Получать рассылку на новые похожие вакансии

Начните поиск с размещения резюме

40% работодателей ищут сотрудников в
базе резюме еще до размещения вакансии

Зарегистрируйтесь и разместите резюме

Разместить резюме

Начните поиск с размещения резюме

40% работодателей ищут сотрудников
в базе резюме еще до размещения вакансии

  • Создайте свое резюме на rabota.ua
  • Получайте предложения от работодателей