Вакансия закрыта

Вероятно, работодатель нашел резюме нужного кандидата в базе резюме robota.ua
А ваше резюме есть в базе?
Создать резюме
Внимание! Это - архив вакансий. Вакансии, которые Вы здесь найдете, неактуальны и помещены сюда исключительно в ознакомительных целях.
04.05.2021

Начальник служби у справах дітей Богодухівської районної державної адміністрації Харківської області

11 600 грн.

Нова державна служба України
Государственный сектор
  • Регион:Богодухов

Кваліфікаційні вимоги

Освіта: вища педагогічна освіта за освітнім ступенем не нижче магістра, спеціаліста

Досвід роботи: досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Вимоги до компетентності:

1. Доброчесність:

- здатність дотримуватися етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості;

- здатність спрямовувати власні дії на захист публічних інтересів, утримуватися конфлікту між приватними і публічними інтересами;

- усвідомлення обмеження у вигляді переваг, прихильності чи негативного ставлення до окремих осіб, політичних партій, громадських, релігійних та інших організацій

2. Аналітичні здібності:

- здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, відділяти головне від другорядного;

- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

- вміння аналізувати інформацію та робити висновки;

3. Відповідальність:

- усвідомлення важливості якісного виконання посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

4. Комунікація та взаємодія:

- здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку;

- вміння публічно виступати перед аудиторією;

- здатність переконувати інших за допомогою документів та послідовної комунікації

5. Цифрова грамотність:

- вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

- вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації;

- вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків.

Професійні знання:

1. Знання законодавства:

Конституції України;

Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2. Знання законодавства у сфері:

Закону України «Про органи і служби у справах дітей»;

Закону України «Про охорону дитинства»;

Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

3. Знання системи управління сферою соціального захисту дітей:

Порядок провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей;

Сімейні форми виховання дітей;

Практика застосування законодавства у сфері соціального захисту дітей

 

Посадові обов'язки

Здійснення керівництва діяльністю служби, персональна відповідальність за виконання покладених на службу завдань;

організація розробки положення про службу, внесення змін до нього, розподіл обов’язків між працівниками служби та затвердження посадових інструкцій;

видання у межах своєї компетенції наказів, забезпечення контролю за їх виконанням;

здійснення повноважень керівника державної служби у службі відповідно до вимог Закону України «Про державну службу»:

- організація планування роботи з персоналом, в тому числі ініціювання проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В»;

- забезпечення планування службової кар’єри, планового заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулювання просування по службі;

- призначення громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорії «В» у службі, звільнення з посад відповідно до чинного законодавства;

- присвоєння рангів державного службовця працівникам служби;

- організація роботи з підвищення рівня професійної компетентності працівників служби;

- разом із державними службовцями складання індивідуальної програми професійного розвитку за результатами оцінювання їх службової діяльності;

- забезпечення дотримання у службі правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

організація розробки проєктів рішень, розпоряджень, аналітичних матеріалів, планових показників, комплексів заходів, пропозицій, прогнозів розвитку у сфері соціального захисту дітей, розвитку сімейних форм виховання, питань усиновлення, профілактики правопорушень серед дітей;

організація та забезпечення здійснення на території району профілактичних заходів щодо виявлення та усунення причин і умов, які сприяють вчиненню дітьми правопорушень;

забезпечення:

- контролю за виконанням законодавства щодо соціального захисту дітей і дотримання законодавства про працю дітей на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності;

- контролю за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних установах для дітей, організацією виховної роботи у навчальних закладах;

- здійснення аналізу стану справ у сфері соціального захисту дітей, запобігання вчиненню ними правопорушень, внесення відповідним органам, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності рекомендацій з удосконалення роботи з дітьми;

забезпечення підготовки та подання, в установленому порядку, статистичної звітності відповідно до законодавства;

організація та забезпечення проведення роботи щодо створення та оновлення Єдиного електронного банку даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, потенційних усиновителів, батьків-вихователів і прийомних батьків та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

контроль виконання виконкомами міських та селищних рад району делегованих повноважень щодо соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, організації роботи щодо запобігання бездоглядності дітей

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 7400 грн.,

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-05-06