Вакансия закрыта

Вероятно, работодатель нашел резюме нужного кандидата в базе резюме robota.ua
А ваше резюме есть в базе?
Создать резюме
Внимание! Это - архив вакансий. Вакансии, которые Вы здесь найдете, неактуальны и помещены сюда исключительно в ознакомительных целях.
04.05.2021

Старший державний виконавець Московського відділу державної виконавчої служби у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків)

4 670 грн.

Нова державна служба України
Государственный сектор
  • Регион:Харьков

Кваліфікаційні вимоги

Освіта вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра за спеціальностями «Правознавство»

Досвід роботи не потребує

Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою

Володіння іноземною мовою не потребує

 

Вимоги до компетентності

Вимога Компоненти вимоги

1. Досягнення результатів - здатність до чіткого бачення результату діяльності;

- вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди.

2. Відповідальність - усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.

3. Аналітичні здібності - здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

- вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи.

Професійні знання

Вимога Компоненти вимоги

1. Знання законодавства Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

2. Знання законодавства у сфері Закони України ’Про виконавче провадження’, ’Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів’, ’Про іпотеку’, ’Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно’, Закон України «Про доступ до публічної інформації», Закон України «Про звернення громадян», Кодекс адміністративного судочинства України, Цивільний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Інструкція з організації примусового виконання рішень, Правила ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями, Порядок реалізації арештованого майна.

 

Посадові обов'язки

- забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації державної політики у сфері примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб);

- забезпечує своєчасне, повне і неупереджене виконання рішень у порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження»;

- забезпечує ведення автоматизованої системи виконавчого провадження;

- аналізує та узагальнює результати роботи з виконання рішень та ведення обліково-статистичної звітності;

- розглядає звернення громадян та юридичних осіб, аналізує стан цієї роботи, веде прийом громадян з питань, що належать до його компетенції;

- забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції;

- забезпечує у межах своїх повноважень захист інформації з обмеженим доступом;

- виконує інші доручення та обов’язки, покладені на нього безпосереднім керівником;

- виконує інші обов’язки, передбачені Законом України «Про державну службу» та Законом України «Про виконавче провадження»;

- дотримується етики поведінки державного службовця, сумлінно виконує службові обов’язки, постійно вдосконалює організацію своєї роботи і підвищує професійну кваліфікацію, не допускає в своїй діяльності порушення прав громадян та юридичних осіб, гарантованих Конституцією України та законами України.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 4670 грн

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-05-10