Вакансия закрыта

Вероятно, работодатель нашел резюме нужного кандидата в базе резюме robota.ua
А ваше резюме есть в базе?
Создать резюме
Внимание! Это - архив вакансий. Вакансии, которые Вы здесь найдете, неактуальны и помещены сюда исключительно в ознакомительных целях.
04.05.2021

Заступник начальник відділу інспекцій торговців цінними паперами та фондових бірж департаменту фінансового моніторингу та проведення інспекцій

9 700 грн.

Нова державна служба України
Государственный сектор
  • Регион:Киев

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта: вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра у одній із галузей знань «Право», «Управління та адміністрування», «Соціальні та поведінкові науки» відповідної спеціальності.

2. Досвід роботи: досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3. Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

1. Концептуальне та інноваційне мислення

- здатність сприймати інформацію та мислити концептуально;

- здатність формувати закінчені (оформлені) пропозиції;

- здатність формувати нові/інноваційні ідеї та підходи.

2. Якісне виконання поставлених завдань

- чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

- комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

- розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення.

3. Комунікація та взаємодія

- вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

- здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку;

- здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації .

4. Командна робота та взаємодія

- розуміння ваги свого внеску у загальний результат (структурного підрозділу/державного органу);

- орієнтація на командний результат;

- готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;

- відкритість в обміні інформацією.

5. Стресостійкість

- уміння розуміти та управляти своїми емоціями;

-здатність до самоконтролю;

- здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв’язку, зокрема критики.

Професійні знання:

Знання законодавства у сфері

Знання:

- Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;

- Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»;

- Закону України «Про депозитарну систему України»;

- Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

- Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;

- Закону України «Про інформацію»;

- Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

- Закону України «Про звернення громадян»;

- Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами, затверджених Рішенням НКЦПФР № 819 від 14 травня 2013 року зі змінами;

- Ліцензійних умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, затверджених Рішенням НКЦПФР № 818 від 14 травня 2013 року зі змінами;

- Рішення Комісії від 12.12.2006 року №1449 «Про затвердження Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами» зі змінами;

- Рішення Комісії від 22.11.2012 року №1688 «Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж» зі змінами;

- Рішення Комісії від 01.10.2015 року №1597 «Про затвердження Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками» зі змінами;

- Рішення Комісії від 24.11.2020 року №708 «Про затвердження Порядку проведення перевірок у сфері професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення».

Знання системи проведення заходів контролю учасників фондового ринку:

- організація та участь у проведенні планових та позапланових виїзних перевірок учасників фондового ринку, оформлення їх результатів.

 

Посадові обов'язки

Системний аналіз діяльності учасників фондового ринку, виявлення тенденцій та ризиків функціонування фондового ринку.

1) Забезпечення своєчасного та якісного розгляду звернень від органів державної влади, судових та правоохоронних органів, Народних депутатів України, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, учасників ринку цінних паперів, громадян, фізичних та юридичних осіб (резидентів та нерезидентів), запитів про надання публічної інформації, а також забезпечення підготовки за ними проектів відповідних рішень та відповідей.

2) Робота з документами у відповідності з чинним законодавством із дотриманням термінів їх виконання.

3) Надання, в межах компетенції, пропозиції начальнику відділу щодо визначення ризиків діяльності торговців цінними паперами, їх СРО, фондових бірж, РЦ та показників для оцінки цих ризиків.

4) Здійснення аналізу інформації, отриманої від інших структурних підрозділів центрального апарату, про діяльність торговців цінними паперами, їх СРО, фондових бірж, РЦ, інформації в ЗМІ, письмових звернень, повідомлень, скарг до Комісії від учасників ринку цінних паперів, громадян, фізичних та юридичних осіб (резидентів та нерезидентів), державних та правоохоронних органів з метою виявлення та оцінки ризиків відповідно до затверджених показників, та фіксування результатів проведеного аналізу.

5) Аналіз тенденції та ризиків в діяльності торговців цінними паперами, їх СРО, фондових бірж, РЦ, внесення пропозиції начальнику відділу щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій.

6) Надання, на підставі проведеного аналізу тенденцій та ризиків торговців цінними паперами, їх СРО, фондових бірж, РЦ, пропозиції щодо пріоритетних напрямків, за якими здійснюється оцінювання їх діяльності.

Запобігання вчиненню порушень (зловживань) на ринку цінних паперів та проведення перевірок (інспекцій).

1) Внесення пропозиції начальнику відділу та підготовка проектів запитів на одержання в установленому законодавством порядку інформації/документів і матеріалів, необхідних для виконання покладених на відділ завдань.

2) Отримання інформації від структурних підрозділів центрального апарату, з метою виявлення ризиків вчинення порушень (зловживань) в діяльності торговців цінними паперами, їх СРО, фондових бірж, РЦ, проведення аналізу їх діяльності, за результатами аналізу надання пропозиції начальнику Відділу щодо подальших заходів реагування, підготовка проектів документів щодо інформування структурних підрозділів Комісії на виконання та в порядку, визначеному розпорядчими документами Комісії.

3) Здійснює розробку та підготовку для затвердження проектів нормативних та розпорядчих документів з питань, що належать до компетенції відділу, здійснює підготовку пропозицій щодо необхідності розробки, внесення змін/доповнень до законодавства України щодо діяльності торговців цінними паперами, їх СРО, фондових бірж, РЦ.

4) Надання, за результатами аналізу інформації та документів, які знаходяться у його виконанні, обґрунтованих пропозиції начальнику відділу щодо організації перевірок (інспекцій) торговців цінними паперами, їх СРО, фондових бірж, РЦ, а також пропозиції щодо необхідності в проведенні інших заходів на фондовому ринку.

5) Участь у проведенні перевірок (інспекцій) торговців цінними паперами, їх СРО, фондових бірж, РЦ у порядку, визначеному законодавством. У разі необхідності може залучатися до інших заходів, в межах компетенції департаменту.

6) Підготовка проектів документів з метою їх передачі до департаменту правозастосування у разі виявлення можливих ознак порушень законодавства за результатами перевірок (інспекцій) та інших заходів, в межах компетенції відділу, та контроль підготовки таких документів за результатами перевірок (інспекцій), що здійснені працівникам структурних підрозділів НКЦПФР, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, внесення пропозиції щодо усунення виявлених недоліків та невідповідностей.

7) Надання пропозицій, за результатами проведення перевірок (інспекцій) та інших заходів контролю, начальнику відділу щодо корегування параметрів ризику, з метою ефективності контролю.

8) Здійснення узагальнення результатів проведених перевірок (інспекцій) та оцінювання, а також інших заходів контролю, та підготовка відповідних документів для винесення на розгляд Комісії.

Забезпечення усунення торговців цінними паперами, їх СРО, фондових бірж, РЦ невідповідностей та недоліків, забезпечення якісного та ефективного управління ризиками.

1) Підготовка проектів листів щодо інформування торговців цінними паперами, їх СРО, фондових бірж, РЦ про виявлені ризики, недоліки та невідповідності встановленим вимогам за результатами перевірок (інспекцій) та оцінювання з метою вжиття заходів ними для їх усунення.

2) Участь та підготовка матеріалів для проведення роз’яснювальної роботи шляхом співбесіди з керівним складом, посадовими та сертифікованими особами окремих торговців цінними паперами, їх СРО, фондових бірж, РЦ щодо застосованих бізнес практик, наявних конфліктів інтересів та заходів, які вживаються для управління ризиками.

3) Підготовка письмових проектів, рекомендацій (роз’яснень) щодо дій та застосування практик, які допомагають покращити дотримання вимог.

4) Участь, за дорученням начальника відділу, в нарадах, засіданнях комітетів Комісії, конференціях та семінарах щодо обговорення змін у вимогах до торговців цінними паперами, їх СРО, фондових бірж, РЦ, вжиття заходів щодо належного виконання законодавства.

5) Подання начальнику відділу, в разі виявлення можливих ознак правопорушень, пропозиції щодо інформування про такі ознаки відповідний структурний підрозділ Комісії.

Інша інформаційна взаємодія.

1) Підготовка проектів документів щодо надання інформації до структурних підрозділів центрального апарату (у разі їх звернення) про виявлені недоліки та невідповідності за результатами перевірок (інспекцій) та аналізу отриманих на запит документів, наявності та суті скарг на діяльність торговців цінними паперами, їх СРО, фондових бірж, РЦ.

2) Підготовка пропозиції до інших структурних підрозділів центрального апарату про необхідність внесення змін до нормативно-правових актів, якщо за результатами оцінювання виявляються недоліки регулювання діяльності торговців цінними паперами, їх СРО, фондових бірж, РЦ.

3) Підготовка, в межах компетенції відділу, проектів відповідей на запити щодо надання інформації.

4) Здійснення, в межах компетенції відділу, наповнення розділів веб-сайту Комісії пов’язаних з контролем на ринку цінних паперів, зокрема оприлюднення напрямків оцінювання діяльності на ринку цінних паперів та узагальнення результатів оцінювання, нормативно-правові акти щодо контролю за ринком цінних паперів.

Виконання інших функцій, відповідно до компетенції відділу.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

- посадовий оклад – 9 700 грн.;

- надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-05-05