Вакансия закрыта

Вероятно, работодатель нашел резюме нужного кандидата в базе резюме robota.ua
А ваше резюме есть в базе?
Создать резюме
Внимание! Это - архив вакансий. Вакансии, которые Вы здесь найдете, неактуальны и помещены сюда исключительно в ознакомительных целях.
04.05.2021

Заступник начальника відділу оцінки ризиків учасників ринків капіталу департаменту нагляду за риками капіталу

9 700 грн.

Нова державна служба України
Государственный сектор
  • Регион:Киев

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта: вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра.

2. Досвід роботи: досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3. Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою.

 

Вимоги до компетентності

1. Лідерство;

- вміння обґрунтовувати власну позицію;

- вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;

- сприяння всебічному розвитку особистості;

- вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;

- здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби.

2. Концептуальне та інноваційне мислення;

- рішучість та наполегливість у впровадженні змін;

- здатність сприймати інформацію та мислити концептуально;

- оцінка ефективності здійснених змін;

- здатність формувати закінчені (оформлені) пропозиції;

- здатність формувати нові/інноваційні ідеї та підходи;

- здатність здійснювати гендерний аналіз в процесі підготовки (оформлення) пропозицій та рішень.

3. Управління організацією роботи та персоналом;

- організація і контроль роботи;

- вміння працювати в команді та керувати командою;

- вміння слухати та сприймати думки;

- вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

- стимулювання командної роботи та співробітництво;

- оцінка і розвиток підлеглих;

- вміння розв’язання конфліктів;

- чітке бачення цілі;

- ефективне управління ресурсами;

- чітке планування реалізації;

- ефективне формулювання та управління процесами.

4. Стресостійкість

- здатність до самоконтролю;

- уміння розуміти та управляти своїми емоціями;

- здатність до самоконтролю;

- здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв’язку, зокрема критики;

- оптимізм;

- вміння працювати в стресових ситуаціях;

- системність і самостійність в роботі;

- орієнтація на саморозвиток;

- наполегливість.

Професійні знання:

Знання законодавства у сфері

Знання:

- Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»;

- Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;

- Закону України «Про депозитарну систему України»;

- Закону України «Про фінансово – кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»).

Знання системи моніторингу та аналізу адміністративних даних

Знання:

- складових системи моніторингу та аналізу адміністративних даних;

- здійснення моніторингу та аналізу адміністративних даних.

 

Посадові обов'язки

Організація та забезпечення виконання відділом завдань і функцій, визначених у положенні про відділ.

Забезпечення впровадження та функціонування алгоритму та комплексного підходу щодо збору, систематизації, аналізу інформації необхідної для здійснення оцінки ризиків суб’єктів нагляду.

Узагальнення інформації про настання ризиків та наслідки (статистика інцидентів).

Забезпечення розробки комплексу заходів щодо сприяння запровадженню використання ризик орієнтовного підходу у здійсненні нагляду за професійними учасниками ринку цінних паперів та системи накопичувального пенсійного забезпечення.

Визначення оцінки рівня сукупного ризику суб’єктів нагляду.

Забезпечення інформування структурних підрозділів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, для виконання їх завдань та функцій.

Забезпечення виконання, в межах повноважень, інших наказів (розпоряджень) НКЦПФР та доручень керівництва.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

- посадовий оклад – 9 700 грн.;

- надбавки, доплати, премії та компенсації (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»);

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-05-05