Вакансия закрыта

Вероятно, работодатель нашел резюме нужного кандидата в базе резюме robota.ua
А ваше резюме есть в базе?
Создать резюме
Внимание! Это - архив вакансий. Вакансии, которые Вы здесь найдете, неактуальны и помещены сюда исключительно в ознакомительных целях.
04.05.2021

Заступник директора департаменту – начальник відділу ліцензування КУА та АНПФ департаменту ліцензування та регулювання в сфері спільного інвестування, недержавного пенсійного забезпечення та управління ФОН та ФФБ

12 800 грн.

Нова державна служба України
Государственный сектор
  • Регион:Киев

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта: вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра у одній із галузей знань «Управління та адміністрування», «Соціальні та поведінкові науки», «Право» або «Публічне управління та адміністрування» відповідної спеціальності.

2. Досвід роботи: досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3. Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

1. Стратегічне управління

- бачення загальної картини та довгострокових цілей;

- здатність визначати напрям та формувати відповідні плани розвитку;

- вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час формування, впровадження та аналізу державної політики;

- рішучість та наполегливість у впровадженні змін.

2. Лідерство

- вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;

- вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності.

3. Управління організацією роботи

- чітке бачення цілі;

- ефективне управління ресурсами;

- ефективне формування та управління процесами.

4. Управління персоналом

- делегування та управління результатами;

- стимулювання командної роботи та співробітництва.

5. Концептуальне та інноваційне мислення

- здатність сприймати та мислити концептуально;

- здатність формувати закінчені пропозиції.

Професійні знання:

Знання законодавства у сфері

Знання:

- Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;

- Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»;

- Закону України «Про інститути спільного інвестування»;

- Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

- Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг»;

- Закону України від 16 листопада 2017 року № 2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів»;

- Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

- Закону України «Про іпотечні облігації»;

- Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»;

- Закону України «Про адміністративні послуги»;

- Закону України «Про банки і банківську діяльність»;

- Закону України «Про рекламу»;

- Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»;

- Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затверджене Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1063/2011;

- Положення про Державний реєстр фінансових установ, затверджене Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року № 41, зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 11 вересня 2003 року за № 797/8118;

- Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджені рішенням Комісії від 23 липня 2013 року № 1281, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2013 року за № 1576/24108 (із змінами);

- Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям, затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 № 235, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 28.02.2012 за № 328/20641 (із змінами);

- Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджені постановою Кабінетом Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 913;

- Порядок погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління, затверджений рішенням Комісії від 13.03.2012 № 394, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 26.04.2012 за № 635/20948 (із змінами);

- Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.11.2013 № 2670 «Про затвердження Порядку розгляду заяв саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку про делегування повноважень саморегулівним організаціям професійних учасників фондового ринку та прийняття рішення», зареєстроване в Міністерстві Юстиції України від 27.01.2014 за № 170/24947;

- Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2012 № 1925 «Про затвердження Положення про об’єднання професійних учасників фондового ринку», зареєстроване в Міністерстві Юстиції України від 25.01.2013 за № 182/22714;

- Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 вересня 2018 року №670 «Про затвердження Положення про авторизацію осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, та умови провадження такої діяльності», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 03 грудня 2018 року за №1371/32823;

- Рішення Комісії від 06.11.2012 № 1583 «Про затвердження Порядку надання погодження на створення професійним учасником фондового ринку відокремленого підрозділу за межами України» , зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.11.2012 за № 1999/22311 (із змінами);

- Наказу Голови Комісії від 31.08.2012 № 717 «Про затвердження Інструкції з діловодства у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку»;

- Наказу Голови Комісії від 27.07.2017 №104 «Про проходження вхідних та вихідних документів в центральному апараті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;

- Наказу Голови Комісії від 04.12.2019 № 201 «Про затвердження Інструкції про організацію роботи управління «Єдине вікно» у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку»;

- Наказу Голови Комісії від 29.12.2017 № 236 «Щодо організації розгляду документів для реєстрації або анулювання реєстрації об’єднання професійних учасників фондового ринку (ОПУ), надання статусу саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку (СРО) та отримання Cвідоцтва про реєстрацію СРО, заміни Свідоцтва про реєстрацію СРО та погодження внутрішніх документів СРО (змін до них)»;

- Указу Президента України «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії» від 19 лютого 1994 року № 55/94;

- Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду та інформації про їх випуск, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.01.1998 № 8 (із змінами);

- Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційної компанії та інформації про їх випуск, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.01.1998 № 8 (із змінами);

- Положення про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про адміністраторів недержавних пенсійних фондів, затверджене Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22.02.2005 № 3617, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 28 березня 2005 р. за № 336/10616;

- Постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1097 «Деякі питання надання Національною комісією цінних паперів та фондового ринку платних адміністративних послуг» (із змінами).

Знання системи процесу ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів:

- забезпечення здійснення процесу ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме: діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) та діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів;

- основи роботи з відкритими базами даних.

 

Посадові обов'язки

Організація, контроль та забезпечення якісного процесу ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме: діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) та діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів:

Організація та контроль розгляду в строки, встановлені законодавством документів, що подаються на отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) та діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

Організація та контроль підготовки пропозицій щодо видачі (відмови у видачі) ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) та діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів шляхом підготовки, погодження та винесення проекту рішення Комісії.

Організація та контроль здійснення інформаційного супроводження ліцензування шляхом надання даних для внесення відповідної інформації до Реєстру фінансових установ та Реєстру професійних учасників.

Організація, контроль та забезпечення здійснення всебічного аналізу та моніторингу виконання нормативно-правових актів Комісії з питань ліцензування компаніями з управління активами інституційних інвесторів та адміністраторами недержавних пенсійних фондів:

Контроль та забезпечення розгляду документів, що подаються компаніями з управління активами та адміністраторами недержавних пенсійних фондів в процесі їх діяльності на виконання нормативно-правових актів Комісії з питань ліцензування.

Організація та контроль розгляду в строки, встановлені законодавством документів, що надійшли на погодження в установленому порядку набуття особою істотної участі у професійному учаснику на ринку цінних паперів: компаній з управління активами та адміністраторів недержавних пенсійних фондів та готує пропозиції щодо погодження (відмову у погодженні) такої участі шляхом підготовки, погодження та винесення відповідного проекту рішення Комісії.

Організація, контроль та забезпечення здійснення в межах компетенції відділу аналізу інформації, розкритої компаніями з управління активами та адміністраторами недержавних пенсійних фондів.

Організація, контроль та забезпечення виявлення ознак належності небанківської фінансової установи (крім банку) до учасників небанківської фінансової групи.

Організація, контроль та забезпечення здійснення у межах компетенції відділу нагляду за діяльністю компаній з управління активами, та адміністраторів недержавних пенсійних фондів та з метою захисту прав інвесторів та/або учасників заходи попереджувального характеру:

Ініціювання проведення перевірок адміністраторів недержавних пенсійних фондів, компаній з управління активами та інститутів спільного інвестування, що перебувають в їх управлінні, у разі виявлення ризиків професійної діяльності або системних порушень.

Організація, контроль та забезпечення виявлення ознаки правопорушення на ринку цінних паперів та здійснення дій, що визначені Концепцією щодо запровадження ризик орієнтованого підходу до нагляду та контролю за учасниками ринку цінних паперів.

Ініціювання зупинення дії (анулювання) ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів компаній з управління активами та адміністраторів недержавних пенсійних фондів.

Організація, контроль та забезпечення підготовки пропозицій щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо інвестиційних сертифікатів ІСІ, щодо яких не прийнято рішення про ліквідацію у випадках, встановлених чинним законодавством (у разі анулювання ліцензії компанії з управління активами, яка здійснювала управління активами таких ПІФ) шляхом підготовки, погодження та винесення проекту рішення для обговорення відповідними Комітетами Комісії (у разі необхідності) та на засідання Комісії для прийняття остаточного рішення.

Організація, контроль та забезпечення процесу припинення провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) та діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів:

Забезпечення та контроль розгляду в строки встановлені законодавством документів, що подаються на анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) та діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, готує пропозиції щодо анулювання ліцензії шляхом підготовки, погодження та винесення проекту рішення Комісії.

Ініціювання анулювання ліцензії компаніям з управління активами та ліцензії з адміністрування недержавних пенсійних фондів у разі настання підстав, передбачених нормативно-правовими актами Комісії з питань ліцензування.

Організація, контроль та забезпечення, в межах компетенції, якісного процесу здійснення комплексу заходів щодо: авторизації юридичних осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку; функціонування об’єднань професійних учасників фондового ринку та саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку, що об’єднують компанії з управління активами, адміністраторів недержавних пенсійних фондів (далі – ОПУ та СРО):

Організація та контроль розгляду в строки, встановлені законодавством документи, що надійшли до Комісії з метою авторизації юридичних осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, документи на реєстрацію ОПУ та документи на набуття статусу СРО.

Організація та контроль підготовки пропозиції щодо погодження (відмови в погодженні) відповідних засобів юридичних осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку та включення (відмови у включенні) до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку шляхом підготовки, погодження та винесення проектів рішень Комісії.

Організація та контроль підготовки пропозиції щодо реєстрації (відмови в реєстрації) ОПУ, щодо надання (відмови у наданні) ОПУ статусу СРО та видачу відповідних свідоцтв шляхом підготовки, погодження та винесення проекту рішення Комісії.

Організація та контроль розгляду в строки, встановлені законодавством документів, щодо погодження (відмови у погодженні) правил і стандартів професійної діяльності на фондовому ринку ОПУ (змін до них) та щодо погодження (відмови у погодженні) внутрішніх документів СРО (змін до них) та готує пропозиції шляхом підготовки, погодження та винесення проекту рішення для обговорення відповідним Комітетом Комісії (у разі необхідності) та на засідання Комісії для прийняття остаточного рішення.

Контроль за здійсненням інформаційного супроводження шляхом внесення відповідної інформації до Реєстру ОПУ та СРО.

Організація, контроль та забезпечення здійснення інших функцій, необхідних для якісної роботи відділу та департаменту:

Інформування відповідних структурних підрозділів Комісії про необхідність внесення змін до законодавства, якщо за результатами здійснення відділом функцій виникає така необхідність, та бере участь у опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань, що стосуються компетенції відділу.

Організація, контроль та забезпечення здійснення аналізу рекламних матеріалів, які планується розповсюдити, що стосуються професійної діяльності на ринку цінних паперів (компаній з управління активами та адміністраторів недержавних пенсійних фондів), відповідного СРО, шляхом підготовки, погодження та винесення відповідного проекту рішення Комісії.

Розгляд звернень від державних та правоохоронних органів, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, громадян, в тому числі запитів про надання публічної інформації з напряму діяльності відділу.

Своєчасне забезпечення необхідною інформацією директора департаменту, Керівника апарату, членів Комісії, структурні підрозділи Комісії відповідно до Регламенту Комісії, рішень Комітетів та Комісії, наказів Голови Комісії, розпоряджень Керівника апарату.

Контроль та забезпечення своєчасного інформаційного наповнення розділів веб-сайту Комісії з питань, що відносяться до компетенції відділу.

Контроль та забезпечення здійснення комплексу дій, спрямованих на збереження документів у відповідності до чинного законодавства.

За дорученням директора департаменту прийняття участі у розгляді будь-яких інших питань, що відносяться до завдань та функцій департаменту.

Виконання інших функцій, необхідних для якісної роботи відділу та департаменту та виконання інших доручень директора департаменту.

Виконання інших наказів, розпоряджень та доручень Голови Комісії, Членів Комісії та Керівника апарату у межах повноважень, передбачених положенням про підрозділ.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

- посадовий оклад – 12 800 грн.;

- надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-05-05