Вакансия закрыта

Вероятно, работодатель нашел резюме нужного кандидата в базе резюме robota.ua
А ваше резюме есть в базе?
Создать резюме
Внимание! Это - архив вакансий. Вакансии, которые Вы здесь найдете, неактуальны и помещены сюда исключительно в ознакомительных целях.
21.04.2021

Директор Департаменту державного нагляду (контролю) та безпеки судноплавства

15 900 грн.

Нова державна служба України
Государственный сектор
  • Регион:Киев

Кваліфікаційні вимоги

Освіта: Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра.

Досвід роботи: Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

Володіння державною мовою: Вільне володіння державною мовою.

 

 

Посадові обов'язки

Керівництво та організація роботи Департаменту:

- здійснення загального керівництва за діяльністю Департаменту;

- визначення політики та стратегії діяльності Департаменту;

- забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на Департамент;

- забезпечення планування роботи Департаменту;

- здійснення контролю за виконанням працівниками Департаменту посадових обов’язків, відповідно до функцій та завдань покладених на Департамент;

- забезпечення дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового розпорядку та правил внутрішнього трудового розпорядку.

Забезпечення організації поточної діяльності Департаменту:

- у межах компетенції розроблення, опрацювання в установленому порядку проектів нормативно-правових актів з питань, що стосуються діяльності Департаменту, Морської адміністрації;

- внесення пропозиції керівництву Морської адміністрації щодо призначення та звільнення з посад, переведення державних службовців та працівників Департаменту, заохочення та притягнення до відповідальності в установленому порядку, підвищення рангів;

- організація в Департаменті роботи з документами у відповідності до вимог законодавства та здійснення контролю за додержанням термінів їх виконання;

- забезпечення дотримання вимог законодавства під час роботи із службовою інформацією, з документами з грифом «Для службового користування» і «Таємно», у тому числі під час здійснення заходів із мобілізаційної підготовки;

- розподілення обов’язків між керівниками структурних підрозділів Департаменту та визначення ступенів їх відповідальності;

- представлення Департаменту у відносинах з іншими структурними підрозділами Морської адміністрації;

- представлення інтересів Морської адміністрації у відносинах з іншими органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями з питань, що належать до компетенції Департаменту;

- забезпечення участі у нарадах, семінарах, конференціях та інших заходах, що належать до компетенції Департаменту на території України та за її межами;

- вносить керівництву Морської адміністрації пропозиції щодо структури Департаменту;

- виконання інших функції відповідно до доручень керівництва Морської адміністрації.

Організація в межах повноважень та забезпечення:

- участь у реалізації державної політики у сфері морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, а також у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості);

- в межах компетенції виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, діяльність яких пов’язана з морським та річковим транспортом, торговельним мореплавством, судноплавством на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічним забезпеченням мореплавства (крім суден флоту рибної промисловості);

- реалізація державної політики у сфері забезпечення безпеки на морському та річковому транспорті;

- здійснення у межах компетенції відповідно до законодавства державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті, за торгівельним мореплавством, судноплавством на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічним забезпеченням мореплавства (крім суден флоту рибної промисловості);

- внесення в установленому порядку пропозиції щодо формування державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, за торгівельним мореплавством, судноплавством на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічним забезпеченням мореплавства (крім суден флоту рибної промисловості);

- у межах компетенції дотримання і виконання зобов’язань взятих за міжнародними договорами України у сферах морського та річкового транспорту, торгівельного мореплавства, судноплавства, на внутрішніх водних шляхах;

- навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства;

- організація та забезпечення здійснення контролю держави порту за відповідністю суден, що заходять у порти України, територіальне море та внутрішні води, незалежно від їх прапора, стандартам щодо безпеки мореплавства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища із суден;

- спрямування та координація міжрегіональних управлінь Морської адміністрації, на які покладено виконання функцій та завдань із питань здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті;

- здійснення заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті та звітує перед керівництвом Морської адміністрації;

- координації здійснення державного нагляду (контролю) за організацією безпечного перевезення небезпечних вантажів морським і річковим транспортом;

- здійснення контролю за забезпеченням безпеки перевезення вантажів, пасажирів та багажу на морських і річкових суднах;

- здійснення контролю і нагляду за дотриманням правил користування засобами морського та річкового транспорту, охорони порядку і безпеки руху на морському та річковому транспорті;

- здійснення нагляду за станом морських шляхів, функціонуванням служб регулювання руху суден і лоцманського проведення;

- участі у визначенні меж зон нагляду, на які поширюються повноваження капітанів морських портів щодо здійснення ними державного нагляду за безпекою мореплавства;

- координації в межах своїх повноважень діяльності капітанів морських портів та надання пропозицій в межах компетенції щодо необхідності скасування їх розпоряджень з питань забезпечення безпеки мореплавства і порядку в морському порту в разі їх невідповідності вимогам законодавства;

- координації здійснення нагляду за додержанням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища морським та річковим транспортом;

- реалізації державної політики щодо зменшення шкідливого впливу морського та річкового транспорту на навколишнє природне середовище;

- ведення листування з питань, що належать до компетенції Департаменту;

- участі у проведенні нарад з питань державного нагляду на морському та річковому транспорті;

- контролю виконання програм, планів, заходів територіальних підрозділів та служб капітанів морських портів в межах своїх повноважень.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 15900 грн.;

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

 

Термін подачі заявок: 2021-04-26