Вакансия закрыта

Вероятно, работодатель нашел резюме нужного кандидата в базе резюме robota.ua
А ваше резюме есть в базе?
Создать резюме
Внимание! Это - архив вакансий. Вакансии, которые Вы здесь найдете, неактуальны и помещены сюда исключительно в ознакомительных целях.
21.04.2021

начальник юридичного відділу

6 100 грн.

Нова державна служба України
Государственный сектор
  • Регион:Мариуполь

Кваліфікаційні вимоги

Вища за освітнім ступенем не нижче магістра

досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року, досвід роботи у сфері права не менше п’яти років

вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

- здатність до чіткого бачення результату діяльності;

- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди;

-здатність приймати вчасні та виважені рішення;

-автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень;

-здатність пропонувати ідеї та пропозиції без спонукання ззовні;

-усвідомлення необхідності самостійно шукати можливості якісного та ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.

 

Посадові обов'язки

1. Надає методичну допомогу працівникам управлін-ня щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.

2. Забезпечує підготовку одержання та складання документів, необхідних для пред’явлення і розгляду позовів, заперечень на позови, апеляційних і касаційних скарг, процесуальних заяв та клопотань, представляє інтереси управління в судах та інших органах.

3. Проводить роботу із забезпечення виконання су-дових рішень в порядку виконавчого провадження.

4. Забезпечує надання звітності до вищестоящих органів щодо судових справ, в яких бере участь Управління.

5. Перевіряє відповідність законодавству проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис начальнику управління, погоджує (візує) їх.

6. Забезпечує додержання законодавства про дер-жавну реєстрацію наказів начальника управління норматив-но-правового характеру в територіальному органі Міністерства юстиції.

7. Забезпечує роботу по внесенню змін до наказів, розпоряджень та інших документів щодо визнання їх таки-ми, що втратили чинність.

8. Узагальнює практику застосування законодавства у сфері соціального захисту населення, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд начальника управління для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів.

9. Розробляє та погоджує проекти розпоряджень го-лови райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції управління соціального захисту населення.

10. Організовує роботу, пов’язану з укладенням до-говорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійс-ненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобо-в’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних ін-тересів управління, а також погоджує (візує) проекти дого-ворів.

11. Організовує претензійну та позовну роботу, з повернення коштів, надміру виплачених за призначеною соціальною допомогою та пільгами.

12. Розглядає в установленому законодавством по-рядку звернення громадян.

13. Організовує опрацювання документів, що надхо-дять до управління, підготовку до них аналітичних, довід-кових та інших матеріалів з питань, що належать до компе-тентності відділу.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, ста-новить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 6100,00 грн., ранг, вислуга

 

Термін подачі заявок: 2021-04-26